Engelsk-Svensk oversettelse av sore

Oversettelse av ordet sore fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sore på svensk

sore
physical sensationadjektiv smärtsam
  medicinesubst. sår [n]
Synonymer for sore
Avledede ord av sore
Anagram av sore
Eksempler med oversettelse
My eyes are sore.
Liknende ord

 
 

Definisjoner av sore
subst.
1. sore - an open skin infection
  infection (international law) illegality that taints or contaminates a ship or cargo rendering it liable to seizure
  blain an inflammatory swelling or sore
  chancre a small hard painless nodule at the site of entry of a pathogen (as syphilis)
  fester, suppurating sore a sore that has become inflamed and formed pus
  gall abnormal swelling of plant tissue caused by insects or microorganisms or injury
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk