Engelsk-Svensk oversettelse av sourpuss

Oversettelse av ordet sourpuss fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sourpuss på svensk

sourpuss
behaviorsubst. surpuppa [u (informal)], surkart [n (informal)]
Synonymer for sourpuss
Liknende ord

 
 

Definisjoner av sourpuss
subst.
1. sourpuss - someone with a habitually sullen or gloomy expression
  picklepuss, pouter
  unwelcome person, persona non grata a person who for some reason is not wanted or welcome
  colloquialism a colloquial expression; characteristic of spoken or written communication that seeks to imitate informal speech
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk