Engelsk-Svensk oversettelse av speak highly of

Oversettelse av ordet speak highly of fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

speak highly of på svensk

speak highly of
praiseverb tala berömmande om

 
 

Dine siste søk