Engelsk-Svensk oversettelse av spill out

Oversettelse av ordet spill out fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spill out på svensk

spill out
feelingsverb ösa ur sig, utgjuta sitt hjärta
Synonymer for spill out
Liknende ord

 
 

Dine siste søk