Engelsk-Svensk oversettelse av stellar

Oversettelse av ordet stellar fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stellar på svensk

stellar
generaladjektiv stjärn-
Synonymer for stellar
Avledede ord av stellar
Liknende ord

 
 

Definisjoner av stellar
adjektiv
1. stellar - being or relating to or resembling or emanating from stars; "an astral body"; "stellar light"
  astral
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk