Engelsk-Svensk oversettelse av stillness

Oversettelse av ordet stillness fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stillness på svensk

stillness
activitysubst. lugn [n], ro [u], stillhet [u], vila [u]
  soundsubst. tysthet [u], stillhet [u]
Synonymer for stillness
Antonymer for stillness
Liknende ord

 
 

Definisjoner av stillness
subst.
1. stillness - calmness without winds
  windlessness
  calmness a feeling of calm; an absence of agitation or excitement
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk