Engelsk-Svensk oversettelse av suit someone

Oversettelse av ordet suit someone fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

suit someone på svensk

suit someone
attitudeverb passa någon, anstå någon, klä någon
Eksempler med oversettelse
The short woman wears a gray suit.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk