Engelsk-Svensk oversettelse av take for granted

Oversettelse av ordet take for granted fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

take for granted på svensk

take for granted
probabilityverb anta, förmoda, förutsätta, ta för givet, ponera
Synonymer for take for granted
Eksempler med oversettelse
I took it for granted that you would attend the meeting.
I took his attendance for granted.

 
 

Dine siste søk