Engelsk-Svensk oversettelse av torchlight

Oversettelse av ordet torchlight fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

torchlight på svensk

torchlight
lightingsubst. fackla [u], fackelsken [n]
Synonymer for torchlight
Liknende ord

 
 

Definisjoner av torchlight
subst.
1. torchlight - light from a torch or torches
  visible light, visible radiation, light any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk