Engelsk-Svensk oversettelse av totality

Oversettelse av ordet totality fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

totality på svensk

totality
statesubst. fullständighet [u]
  moneysubst. summa [u], slutsumma [u], belopp [n], totalsumma [u]
Synonymer for totality
Liknende ord

 
 

Definisjoner av totality
subst.
1. totality - the quality of being complete and indiscriminate; "the totality of war and its consequences"; "the all-embracing totality of the state"
  generality the quality of being general or widespread or having general applicability
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk