Engelsk-Svensk oversettelse av touch lightly

Oversettelse av ordet touch lightly fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

touch lightly på svensk

touch lightly
touchverb lätt vidröra, snudda
Liknende ord

 
 

Dine siste søk