Engelsk-Svensk oversettelse av touchily

Oversettelse av ordet touchily fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

touchily på svensk

touchily
general? touchily
Liknende ord

 
 

Definisjoner av touchily
adverb
1. touchily - in a touchy manner; "he touchily refused all offers to help"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk