Engelsk-Svensk oversettelse av unravel

Oversettelse av ordet unravel fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

unravel på svensk

unravel
disentangleverb reda ut, lösa upp, trassla upp
Synonymer for unravel
Antonymer for unravel
Avledede ord av unravel
Liknende ord

 
 

Definisjoner av unravel
verb
1. unravel - become or cause to become undone by separating the fibers or threads of; "unravel the thread"
  unknot, unscramble, untangle, unpick
  ravel, knot, tangle tangle or complicate; "a ravelled story"
  ravel, knot, tangle tangle or complicate; "a ravelled story"
  undo cancel, annul, or reverse an action or its effect; "I wish I could undo my actions"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk