Engelsk-Svensk oversettelse av uvular

Oversettelse av ordet uvular fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

uvular på svensk

uvular
generaladjektiv uvular
Synonymer for uvular
adjektiv flap
Avledede ord av uvular
Liknende ord

 
 

Definisjoner av uvular
adjektiv
1. uvular - of or relating to or associated with the uvula; "the uvular r"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk