Engelsk-Svensk oversettelse av vouchsafe

Oversettelse av ordet vouchsafe fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vouchsafe på svensk

vouchsafe
condescendverb nedlåta sig, värdigas, ödmjuka sig
Synonymer for vouchsafe
verb allow , grant
Liknende ord

 
 

Definisjoner av vouchsafe
verb
1. vouchsafe - grant in a condescending manner
  grant, allow transfer by deed; "grant land"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
vouchsafe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) vouchsafevouchsafingvouchsafed
Indikativ
1. Presens
ivouchsafe
youvouchsafe
hevouchsafes
wevouchsafe
youvouchsafe
theyvouchsafe
8. Presens perfektum
ihave vouchsafed
youhave vouchsafed
hehas vouchsafed
wehave vouchsafed
youhave vouchsafed
theyhave vouchsafed
2. Preteritum (Fortid)
ivouchsafed
youvouchsafed
hevouchsafed
wevouchsafed
youvouchsafed
theyvouchsafed
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad vouchsafed
youhad vouchsafed
hehad vouchsafed
wehad vouchsafed
youhad vouchsafed
theyhad vouchsafed
4a. Presens futurum
iwill vouchsafe
youwill vouchsafe
hewill vouchsafe
wewill vouchsafe
youwill vouchsafe
theywill vouchsafe
11a. Preteritum futurum
iwill have vouchsafed
youwill have vouchsafed
hewill have vouchsafed
wewill have vouchsafed
youwill have vouchsafed
theywill have vouchsafed
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould vouchsafe
youwould vouchsafe
hewould vouchsafe
wewould vouchsafe
youwould vouchsafe
theywould vouchsafe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have vouchsafed
youwould have vouchsafed
hewould have vouchsafed
wewould have vouchsafed
youwould have vouchsafed
theywould have vouchsafed
Konjunktiv
6. Subject
ivouchsafe
youvouchsafe
hevouchsafe
wevouchsafe
youvouchsafe
theyvouchsafe
13. Present perfect
ihave vouchsafed
youhave vouchsafed
hehave vouchsafed
wehave vouchsafed
youhave vouchsafed
theyhave vouchsafed
Preteritum (Fortid)
ivouchsafed
youvouchsafed
hevouchsafed
wevouchsafed
youvouchsafed
theyvouchsafed
Pluperfect
ihad vouchsafed
youhad vouchsafed
hehad vouchsafed
wehad vouchsafed
youhad vouchsafed
theyhad vouchsafed
Imperativ
Bekreftende
youvouchsafe
weLet's vouchsafe
youvouchsafe
Nektende
youdon't vouchsafe! (do not vouchsafe)
youdon't vouchsafe! (do not vouchsafe)
Dine siste søk