Engelsk-Svensk oversettelse av working hours

Oversettelse av ordet working hours fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

working hours på svensk

working hours
timesubst. arbetstid [u]
Liknende ord

 
 

Dine siste søk