Engelsk-Svensk oversettelse av yank

Oversettelse av ordet yank fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

yank på svensk

yank
general? Ryck
Synonymer for yank
Avledede ord av yank
Liknende ord

 
 

Definisjoner av yank
verb
1. yank - pull, or move with a sudden movement; "He turned the handle and jerked the door open"
  jerk
  force, pull, draw impose urgently, importunately, or inexorably; "She forced her diet fads on him"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
yank som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) yankyankingyanked
Indikativ
1. Presens
iyank
youyank
heyanks
weyank
youyank
theyyank
8. Presens perfektum
ihave yanked
youhave yanked
hehas yanked
wehave yanked
youhave yanked
theyhave yanked
2. Preteritum (Fortid)
iyanked
youyanked
heyanked
weyanked
youyanked
theyyanked
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad yanked
youhad yanked
hehad yanked
wehad yanked
youhad yanked
theyhad yanked
4a. Presens futurum
iwill yank
youwill yank
hewill yank
wewill yank
youwill yank
theywill yank
11a. Preteritum futurum
iwill have yanked
youwill have yanked
hewill have yanked
wewill have yanked
youwill have yanked
theywill have yanked
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould yank
youwould yank
hewould yank
wewould yank
youwould yank
theywould yank
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have yanked
youwould have yanked
hewould have yanked
wewould have yanked
youwould have yanked
theywould have yanked
Konjunktiv
6. Subject
iyank
youyank
heyank
weyank
youyank
theyyank
13. Present perfect
ihave yanked
youhave yanked
hehave yanked
wehave yanked
youhave yanked
theyhave yanked
Preteritum (Fortid)
iyanked
youyanked
heyanked
weyanked
youyanked
theyyanked
Pluperfect
ihad yanked
youhad yanked
hehad yanked
wehad yanked
youhad yanked
theyhad yanked
Imperativ
Bekreftende
youyank
weLet's yank
youyank
Nektende
youdon't yank! (do not yank)
youdon't yank! (do not yank)
Dine siste søk