Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord yap. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

yap som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) yapyappingyapped
Indikativ
1. Presens
iyap
youyap
heyaps
weyap
youyap
theyyap
8. Presens perfektum
ihave yapped
youhave yapped
hehas yapped
wehave yapped
youhave yapped
theyhave yapped
2. Preteritum (Fortid)
iyapped
youyapped
heyapped
weyapped
youyapped
theyyapped
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad yapped
youhad yapped
hehad yapped
wehad yapped
youhad yapped
theyhad yapped
4a. Presens futurum
iwill yap
youwill yap
hewill yap
wewill yap
youwill yap
theywill yap
11a. Preteritum futurum
iwill have yapped
youwill have yapped
hewill have yapped
wewill have yapped
youwill have yapped
theywill have yapped
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould yap
youwould yap
hewould yap
wewould yap
youwould yap
theywould yap
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have yapped
youwould have yapped
hewould have yapped
wewould have yapped
youwould have yapped
theywould have yapped
Konjunktiv
6. Subject
iyap
youyap
heyap
weyap
youyap
theyyap
13. Present perfect
ihave yapped
youhave yapped
hehave yapped
wehave yapped
youhave yapped
theyhave yapped
Preteritum (Fortid)
iyapped
youyapped
heyapped
weyapped
youyapped
theyyapped
Pluperfect
ihad yapped
youhad yapped
hehad yapped
wehad yapped
youhad yapped
theyhad yapped
Imperativ
Bekreftende
youyap
weLet's yap
youyap
Nektende
youdon't yap! (do not yap)
youdon't yap! (do not yap)