Engelsk-Svensk oversettelse av yet

Oversettelse av ordet yet fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

yet på svensk

yet
generalannet fortfarande
  intensifierannet ännu, ytterligare
  conjunctionannet likväl, ändå
  timeannet ännu
  howeverannet emellertid, dock, likväl
  neverthelessannet trots det, likväl, ändå, inte desto mindre
  butannet men, men ändå, emellertid
Synonymer for yet
Avledede ord av yet
Liknende ord

 
 

Definisjoner av yet
adverb
1. yet - up to the present time; "I have yet to see the results"; "details are yet to be worked out"
2. yet - within an indefinite time or at an unspecified future time; "he longed for the flowers that were yet to show themselves"; "sooner or later you will have to face the facts"; "in time they came to accept the harsh reality"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk
yet