Engelsk-Svensk oversettelse av yours

Oversettelse av ordet yours fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

yours på svensk

yours
poss. pron. - pl. - politeannet era, edra
  poss. pron. - sg. - politeannet er, eder
  poss. pron. - pl.annet era
  poss. pron. - sg.annet din, ditt
Avledede ord av yours
Liknende ord

 
 

Dine siste søk