Engelsk-Svensk oversettelse av yourself

Oversettelse av ordet yourself fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

yourself på svensk

yourself
reflexive pron. - sg. - politeannet er, er själv
  reflexive pron. - sg. - stressedannet själv
  reflexive pron. - sg. - stressed - politeannet själv
  reflexive pron. - sg.annet dig, dig själv
  pronoun - singularannet dig, dig själv
Avledede ord av yourself
Liknende ord

 
 

Dine siste søk