Engelske verb


Engelsk verb med Norsk oversettelse.

e-mail

e-post

earn

tjene, fortjene

innbringe, fortjene, forverve

fortjene, være verd, tjene

ease

mildne, minske

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

underlette

underlette, forenkle

eat

spise, ete

spise, ete, fore

korrodere, tære

echo

gjenkaste, eike

eddy

virvle rundt

edge

kante

efface

utrote, viske ut, stryke ut, utradere

effervesce

moussere, skumme

bruse, skumme

sprudle, sprette av glede, juble

eject

støte ut

kaste ut, kjøre bort, kjøre ut

elapse

forhistorisk, , forløpe

elate

gjøre opprømt, henføre, glede

elect

beslutte, bestemme, velge, foretrekke

velge, utse

electrocute

drepe med elektrisk strøm

eliminate

likvidere, gjøre slutt på

ignorere, ikke bry seg om

eliminere

slå ut, beseire

eliminere

eliminere, uteslutte

elope

rømme for å gifte seg

elucidate

belyse, klarlegge, forklare

elude

unngå

unnfly, unnkomme, unnslippe

emanate

utstråle

emancipate

frigi

emansipere

embarrass

forvirre, forvirre, gjøre forlegen

gjøre sjenert, gjøre forlegen

embed

fastsette, bedde inn

skyte inn

embellish

forskjønne, rette på

forskjønne, pryde, smykke ut, dekorere, utsmykke, piffe opp, opp-pynte, pynte

embezzle

underslå, forsikre

embolden

gi mot

emboss

prege, utføre i relieff

embrace

omfavne hverandre, klemmes

omfavne, klemme

omfatte, inneholde, innbefatte

embroider

brodere

embroil

dra inn

emerge

komme fram

bli synlig, vise seg, opptre, dykke opp, framtre

employ

anvende, bruke

sysselsette, ansette, gi arbeid til

anvende, bruke, benytte

emulsify

emulgere

enact

utferde, offentliggjøre

spille, oppføre, gi

lovfeste, anta

enchant

henføre, henrykke, fascinere, overveldige

forhekse, fortrolle, dra ulykke over, forvaltningsfirma

encircle

omringe, innringe

omgi, omringe

enclose

innhegne, omgjerde

vedlegge, innføre, bilegge

innhegne, omgjerde

encourage

oppmuntre

gjøre en tjeneste, fremme, støtte

fremme, gjøre en tjeneste

fremme, befordre

oppmuntre, glede

end

avslutte

slutte, avslutte, sluttføre, konkludere

opphøre, slutte, stappe, avslutte, avbryte

endear

gjøre seg populær

endorse

støtte en person

endossere, skrive på

støtte en person

godkjenne, uttale seg fint om

endossere

endow

skjenke, gi, tildele, donere

endure

utholde, utstå, tåle

tolerere, tåle, fordra, stå ut med, holde ut, utholde, utstå, opprettholde

gå igjennom, gjennomlide, utstå

energize

stimulere, aktivere

engage

sysselsette

gripe inn i hverandre

engender

forårsake, årsake, volde, framkalle, frambringe

engrave

gravere

inngravere, innrisse

engross

oppsluke, fengsle, helt oppta

avfatte

enjoy

gjennyte, kunne glede seg over

nyte av

enlarge

forstørre

utvide

forstørre

forstørre

øke, forstørre

enlighten

klargjøre, klarlegge, forklare, få fram den klare betydningen

underrette, opplyse, informere

opplyse, oppbygge

opplyse, klargjøre

enlist

verve

verve, ta verving

enliven

animere, live opp

pigge opp, oppmuntre, live opp

animere, live opp, gi liv til

enrage

gjøre rasende, oppildne, gjøre veldig sint, forsette i raseri

enrapture

henføre, henrykke, fascinere, overveldige

enrich

berike

berike

gjøre rikere

enroll

skrive seg inn

skrive seg inn

ensconce

ensconce

ensue

følge, være en følge

entangle

trevle seg sammen

innvikle

enter

angi

bokføre, føre inn

gå inn i, melde seg inn, melde seg inn, bli medlem

betre

sende inn, sende inn

inntre, komme inn, gå inn

føre inn, stikke inn, sette inn

entertain

roe, underholde

ha som gjest, ta imot

ta imot gjester, ha fremmet

underholde, roe, fornøye

enthrall

trollbinde, fengsle

entice

lokke, lure, forlede, narre

attrahere, fengsle, lokke, henrykke

entrance

henføre, henrykke, fascinere, overveldige

entrust

hengi

entwine

flette sammen

slynge seg rundt

envisage

forutse

envy

være sjalu på, misunne

misunne, misunne

equalize

likestille, jevnstille

equip

gjøre rustet, forberede

utruste, ekvipere

eradicate

rykke opp med roten

utrydde, utslette

utrydde, lykkes å bekjempe

rykke opp med roten, rykke opp med roten

erase

stryke ut, viske ut

utradere, utviske, stryke ut, utrote

stryke ut, fjerne, utrote

erode

erodere, nøre bort

escape

flykte, rømme

unngå

flykte, rømme, unnkomme fra, klare seg unna

unnfly, unnkomme, unnslippe

escort

følge med, eskortere, følge

eskortere, ledsage

establish

fastsette

grunne, bli til, opprette

esteem

oppskatte, akte, respektere

anse, betrakte som

estimate

oppskatte, beregne

vurdere, taksere, oppskatte, bedømme

oppskatte, beregne

bedømme, avgjøre

etch

etse, radere

eulogize

berømme, prise, love

evacuate

evakuere

evade

forsøke å komme unna, slynge seg unna

unnfly, unnkomme, unnslippe

evaluate

vurdere, taksere, oppskatte, bedømme

klassifisering, klassifisere, bedømme

vurdere, bedømme

evaporate

avdunste

evict

vrenge, avhuse

evolve

utvikle

exalt

opphøye

examine

teste, undersøke

forhøre, eksaminere

undersøke

analysere, undersøke, utrede, eksaminere

undersøke, ransake, granske

exasperate

irritere, irritere, forarge, terge noen, besvære, misbehage, fortrede

excavate

grave, utgrave, grave ut

utgrave, grave ut, framgrave, grave fram

exchange

bytte, bytte ut

utbytte, veksle, bytte, utveksel

excite

vekke, framkalle

egge, hisse opp, vekke, stimulere, opphetse

excommunicate

ekskommunisere

excuse

la slippe unna, unskylde

forsvare, rettferdiggjøre

unskylde, unnskyld

frita, befri

execrate

execrate

execute

utføre, verkstelle, fullføre, oppfylle, gjennomføre

henrette

verkstelle

framføre, spille

exercise

trene

utøve, anvende

utøve, øve, anvende

exert

utøve, anvende

utøve, øve, anvende

exhale

puste ut

exhaust

uttrøtte, utmatte

utmatte, trøtte ut, slite ut

tømme, forbruke, gjøre slutt på, konsummere

exhibit

stoltsere med, skryte med

utstille

exhilarate

opplive, pigge opp

exist

eksistere

være, eksistere

finnes, eksistere, forekomme

exit

gjelde, være i bruk

exonerate

frita, frikjenne, renvaske

exorcise

drive

expand

bre seg ut, bli større

utvikle, vide ut

ekspandere, utvide

ekspandere, utvides

vokse, utvides

expire

gå ut, løpe ut, forfalle

løpe ut, opphøre å gjelde, forfalle

explain

klargjøre, klarlegge, forklare, få fram den klare betydningen

vise, forklare

forklare, klargjøre

klargjøre, klare opp, greie ut, klarlegge

explode

detonere, eksplodere

explore

utforske

undersøke, utforske

express

signalisere

sende ekspress

uttrykke, si

avspeile, gjenspeile

expunge

stryke ut, utrote, utradere

extend

strekke ut

forlenge

rekke ut

strekke seg, bre seg ut

strekke seg

rekke

utvide

være, rekke

forlenge, dra ut, utstrekke

extirpate

utrydde, utrote

utrydde, utrote

extort

tvinge fram

presse ut

extract

ekstrahere, løse ut

tvinge fram

utvinne

få frem

dra ut

extradite

utlevere

extrude

støte ut, drive bort, trenge ut

exult

juble, frydes, triumfere

eye

betrakte, syne


Engelsk verb med Spansk oversettelse.

e-mail

e-mail

earn

ganar, percibir

ganar, producir

merecer, ser digno de

ease

mitigar, atenuar

aliviar, calmar, aplacar, mitigar, apaciguar, sosegar

tranquilizar, relajar

facilitar, simplificar

eat

comer

pacer, comer

corroer

echo

reverberar, reflejar

eddy

remolinar, remolinear

edge

ribetear, orlar

efface

borrar, remover

effervesce

ser efervescente, ser espumoso, burbujear

ser efervescente, ser espumoso, burbujear

estar en efervescencia, exaltarse

eject

expeler, eyectar

expulsar, expeler, echar, arrojar

elapse

pasar, transcurrir

elate

regocijar, alborozar, estremecer

elect

determinar, establecer, elegir, escoger

elegir

electrocute

electrocutar

eliminate

eliminar, liquidar

ignorar, eliminar, hacer abstracción de

eliminar

eliminar

eliminar

eliminar

elope

escaparse con un amante

elucidate

aclarar, clarificar, explicar

elude

escapar

eludir, escapar de, evadir

emanate

emanar, emitir

emancipate

emancipar, libertar

emancipar

embarrass

desconcertar, avergonzar, enojar, molestar

avergonzar, desconcertar

embed

empotrar, incrustar, embutir

intercalar, empotrar

embellish

embellecer

embellecer, adornar, ornar, decorar

embezzle

malversar, desfalcar

embolden

envalentonar, incitar

emboss

estampar en relieve, grabar

embrace

abrazarse

abrazar

cubrir, incluir, comprender

embroider

bordar, recamar

embroil

embrollar, enredar

emerge

surgir

aparecer, mostrarse, manifestarse, asomarse, presentarse

employ

ejercer, utilizar, usar

emplear, contratar, dar trabajo a, poner a trabajar

emplear, usar, utilizar

emulsify

emulsionar

enact

decretar, promulgar

representar, ejecutar, llevar a cabo

decretar, promulgar

enchant

arrebatar, extasiar, embelesar, encantar, fascinar

encantar, hechizar, embrujar, conjurar

encircle

cercar, rodear

rodear, cercar, circundar

enclose

encerrar

adjuntar

cercar

encourage

animar, alentar

alentar, estimular, animar, apoyar

fomentar, estimular

fomentar, promover

animar, alentar, estimular, exhortar

end

terminar

terminar, acabar, concluir

cesar, suspender, terminar, acabar

endear

hacer querer, hacerse querer

endorse

respaldar, apoyar

endosar

respaldar, apoyar

respaldar, apoyar

endosar

endow

otorgar, conceder, conferir, dar

endure

soportar, sobrellevar

aguantar, soportar, tolerar, resistir

pasar por, sufrir

energize

activar, dar energía a, estimular

engage

mantenerse ocupado con

engranarse

engender

ocasionar, producir, causar, crear, originar

engrave

grabar

grabar

engross

absorber, enfrascarse

redactar

enjoy

disfrutar de, tener el beneficio de

disfrutar de, gozar de

enlarge

agrandar, ampliar

extender

ampliar

ampliar, agrandar

aumentar, ampliar, agrandar

enlighten

aclarar, explicar

avisar, informar, advertir, notificar

edificar

aclarar, esclarecer

enlist

alistar

reclutar, alistar, reclutarse, alistarse

enliven

animar, avivar

animar

animar, infundir vida a, vivificar

enrage

enfurecer, encolerizar, hacer rabiar

enrapture

arrebatar, extasiar, embelesar, encantar, fascinar

enrich

enriquecer

enriquecer

enriquecer, hacer rico

enroll

matricularse, registrarse

matricularse, registrarse, inscribirse

ensconce

instalarse en

ensue

seguir, proseguir

entangle

enredar, enmarañar

enredar, envolver

enter

declarar

apuntar, inscribir

afiliarse a, hacerse socio de, ingresar, hacerse socio, afiliarse, asociarse

entrar, pisar

enviar, presentar, mandar

entrar, pasar adentro

insertar, introducir

entertain

entretener

recibir, acoger

recibir, tener huéspedes

divertir, entretener

enthrall

cautivar, encantar, fascinar, captar la atención de

entice

tentar, atraer, seducir

atraer, llamar, captar, encantar, encandilar

entrance

arrebatar, extasiar, embelesar, encantar, fascinar

entrust

confiar, confiar a, encargar

entwine

entrelazar

entrelazarse

envisage

prever, concebir

envy

envidiar, tener celos de, estar celoso de

envidiar, tener envidia a

equalize

igualar, equiparar, nivelar

equip

preparar, equipar

equipar, proveer, aviar

eradicate

desarraigar

exterminar, destruir

erradicar

desarraigar, extirpar

erase

borrar

tachar, suprimir, borrar, remover

borrar, eliminar, arrasar

erode

erosionar

escape

escaparse, huir, fugarse

escapar

escapar, escaparse, escapar de, escaparse de

eludir, escapar de, evadir

escort

acompañar, escoltar

escoltar

establish

establecer

fundar, establecer

esteem

estimar, apreciar, respetar

considerar, estimar

estimate

estimar

valorar, tasar, evaluar

calcular, estimar

estimar, evaluar

etch

grabar al agua fuerte

eulogize

elogiar, encomiar, loar

evacuate

evacuar, desocupar

evade

evadir, evitar

eludir, escapar de, evadir

evaluate

valorar, tasar, evaluar

clasificar, considerar

evaluar, juzgar

evaporate

evaporar, evaporarse

evict

desalojar, expulsar

evolve

evolucionar

exalt

exaltar

examine

poner a prueba, examinar

interrogar

examinar

analizar, examinar, inspeccionar

examinar, explorar, profundizar

exasperate

irritar, agravar, molestar, exasperar

excavate

excavar, cavar

excavar, desenterrar

exchange

cambiar, intercambiar, reemplazar

intercambiar, cambiar

excite

excitar, despertar

suscitar, estimular, excitar, provocar

excommunicate

excomulgar

excuse

perdonar, dejar pasar

disculpar, justificar

disculpar, perdonar

dispensar, eximir

execrate

execrar

execute

ejecutar, realizar, llevar a cabo

ejecutar

ejecutar, llevar a cabo

tocar, interpretar, ejecutar

exercise

hacer ejercicio

ejercer, emplear, aplicar

ejercer, emplear

exert

ejercer, emplear, aplicar

ejercer, emplear

exhale

exhalar

exhaust

agotar, cansar, consumir

agotar, matarse trabajando

agotar, gastar, consumir

exhibit

exhibir, exponer

exponer

exhilarate

animar, vivificar, vigorizar

exist

existir

ser, existir

existir, encontrarse, estar presente

exit

permanecido en existencia, existir

exonerate

exculpar, exonerar, eximir, absolver

exorcise

exorcizar

expand

extenderse, propagarse

ampliar

ampliar, extender

expandirse

crecer, expandirse

expire

expirar, caducar

expirar, terminar, concluir

explain

aclarar, explicar

demostrar, explicar

explicar, justificar

aclarar, esclarecer, explicar

explode

detonar, estallar, explotar

explore

explorar

explorar, indagar, escrutar, examinar

express

indicar, expresar

enviar por expreso

expresar

reflejar

expunge

borrar, remover

extend

extender, estirar

prolongar

extender, estirar

extenderse

extenderse

extenderse, llegar

extender

prolongarse, extenderse

alargar, extender, estirar

extirpate

aniquilar, extirpar

extirpar, desarraigar

extort

arrancar, obtener

extorsionar

extract

extraer

arrancar, obtener

extraer, sacar

obtener, sonsacar [informal]

extraer, sacar

extradite

conceder la extradición

extrude

expulsar, obligar a salir

exult

exultar, regocijarse, alborozarse

eye

mirar


Engelsk verb med Svensk oversettelse.

e-mail

e-post

earn

tjäna, förtjäna

inbringa, förtjäna, förvärva

förtjäna, vara värd, tjäna

ease

mildra, minska

mildra, lindra, lätta, minska, döva, dämpa, blidka

underlätta

underlätta, förenkla

eat

äta, käka

äta

korrodera, fräta

echo

återkasta, eka

eddy

virvla runt

edge

kanta

efface

utplåna, sudda ut, stryka ut, utradera

effervesce

moussera, skumma

brusa, skumma

sprudla, spritta av glädje, jubla

eject

stöta ut

kasta ut, köra bort, köra ut

elapse

förflyta, , förgå

elate

göra upprymd, hänföra, glädja

elect

besluta, bestämma, välja, föredra

välja, utse

electrocute

döda med elektrisk ström

eliminate

likvidera, göra slut på

ignorera, inte låtsas om

eliminera

slå ut, besegra

eliminera

eliminera, utesluta

elope

rymma för att gifta sig

elucidate

belysa, klarlägga, förklara

elude

undgå

undfly, undkomma, undslippa

emanate

utstråla

emancipate

frige

emancipera

embarrass

förvirra, förbrylla, göra förlägen

göra generad, göra förlägen

embed

fastsätta, bädda in

skjuta in

embellish

försköna, bättra på

försköna, pryda, smycka, dekorera, utsmycka, piffa upp, uppsnygga, garnera

embezzle

försnilla, förskingra

embolden

ge mod

emboss

prägla, utföra i relief

embrace

omfamna varandra, kramas

omfamna, krama

omfatta, innehålla, inbegripa

embroider

brodera

embroil

dra in

emerge

komma fram

bli synlig, visa sig, uppträda, dyka upp, framträda

employ

använda, bruka

sysselsätta, anställa, ge arbete åt

använda, bruka, begagna

emulsify

emulgera

enact

utfärda, offentliggöra

spela, uppföra, ge

lagstifta, anta

enchant

hänföra, hänrycka, fascinera, överväldiga

förhäxa, förtrolla, dra olycka över, förvandla

encircle

omringa, inringa

omge, omringa

enclose

inhägna, omgärda

bifoga, införa, bilägga

inhägna, omgärda

encourage

uppmuntra

gynna, främja, stödja

främja, gynna

främja, befordra

uppmuntra, glädja

end

avsluta

sluta, avsluta, slutföra, konkludera

upphöra, sluta, stoppa, avsluta, avbryta

endear

göra sig omtyckt

endorse

stöda

endossera, skriva på

stöda

godkänna, uttala sig gillande om

endossera

endow

skänka, ge, tilldela, donera

endure

uthärda, utstå, tåla

tolerera, tåla, fördra, stå ut med, hålla ut, uthärda, utstå, upprätthålla

gå igenom, genomlida, utstå

energize

stimulera, aktivera

engage

sysselsätta

gripa in i varandra

engender

förorsaka, orsaka, vålla, framkalla, frambringa

engrave

gravera

ingravera, inrista

engross

uppsluka, fängsla, helt uppta

avfatta

enjoy

åtnjuta, kunna glädja sig åt

njuta av

enlarge

förstora

utvidga

förstora

förstora

öka, förstora

enlighten

klargöra, klarlägga, förklara, förtydliga

underrätta, upplysa, informera

upplysa, uppbygga

upplysa, klargöra

enlist

värva

värva, ta värvning

enliven

animera, liva upp

pigga upp, uppmuntra, liva upp

animera, liva upp, ge liv åt

enrage

göra rasande, uppreta, göra ursinnig, försätta i raseri

enrapture

hänföra, hänrycka, fascinera, överväldiga

enrich

berika

berika

göra rikare

enroll

skriva in sig

skriva in sig

ensconce

GÖMMA

ensue

följa, vara en följd

entangle

trassla ihop

inveckla

enter

ange

bokföra, föra in

gå in i, ansluta sig till, ansluta sig, bli medlem

beträda

sända in, skicka in

inträda, komma in, gå in

föra in, sticka in, sätta in

entertain

roa, underhålla

ha som gäst, ta emot

ta emot gäster, ha främmande

underhålla, roa, förnöja

enthrall

trollbinda, fängsla

entice

locka, lura, förleda, narra

attrahera, fängsla, locka, hänrycka

entrance

hänföra, hänrycka, fascinera, överväldiga

entrust

anförtro

entwine

fläta ihop

slingra sig kring

envisage

förutse

envy

vara avundsjuk på, avundas

missunna, avundas

equalize

likställa, jämställa

equip

göra rustad, förbereda

utrusta, ekipera

eradicate

dra upp med roten

utrota, förgöra

utrota, lyckas bekämpa

dra upp med roten, rycka upp med roten

erase

stryka ut, sudda ut

utradera, utsudda, stryka ut, utplåna

stryka ut, avlägsna, utplåna

erode

erodera, nöta bort

escape

fly, rymma

undgå

fly, rymma, undkomma från, klara sig undan från

undfly, undkomma, undslippa

escort

följa med, eskortera, åtfölja

eskortera, ledsaga

establish

fastställa

grunda, bilda, upprätta

esteem

uppskatta, akta, respektera

anse, betrakta som

estimate

uppskatta, beräkna

värdera, taxera, uppskatta, bedöma

uppskatta, beräkna

bedöma, avgöra

etch

etsa, radera

eulogize

berömma, prisa, lova

evacuate

evakuera

evade

försöka komma undan, slingra sig undan

undfly, undkomma, undslippa

evaluate

värdera, taxera, uppskatta, bedöma

klassa, klassificera, bedöma

värdera, bedöma

evaporate

avdunsta

evict

vräka, avhysa

evolve

utveckla

exalt

upphöja

examine

testa, undersöka

förhöra, examinera

undersöka

analysera, undersöka, utreda, examinera

undersöka, rannsaka, granska

exasperate

irritera, reta, förarga, tråka, besvära, misshaga, förtreta

excavate

gräva, utgräva, gräva ut

utgräva, gräva ut, framgräva, gräva fram

exchange

byta, byta ut

utbyta, växla, byta, utväxla

excite

väcka, framkalla

egga, hetsa upp, väcka, stimulera, upphetsa

excommunicate

exkommunicera

excuse

låta slippa undan, förlåta

försvara, rättfärdiga

förlåta, ursäkta

frita, befria

execrate

förbanna

execute

utföra, verkställa, fullgöra, uppfylla, genomföra

avrätta

verkställa

framföra, spela

exercise

träna

utöva, använda

utöva, öva, använda

exert

utöva, använda

utöva, öva, använda

exhale

andas ut

exhaust

uttrötta, utmatta

utmatta, trötta ut, slita ut

tömma, förbruka, göra slut på, konsumera

exhibit

stoltsera med, ståta med

utställa

exhilarate

uppliva, pigga upp

exist

existera

vara, existera

finnas, existera, förekomma

exit

gälla, vara i bruk

exonerate

frita, frikänna, rentvå

exorcise

besvärja

expand

breda ut sig, bli större

utveckla, vidga

expandera, utvidga

expandera, utvidgas

växa, utvidgas

expire

gå ut, löpa ut, förfalla

löpa ut, upphöra att gälla, förfalla

explain

klargöra, klarlägga, förklara, förtydliga

visa, förklara

förklara, klargöra

klargöra, klara upp, reda ut, klarlägga

explode

detonera, explodera

explore

utforska

undersöka, genomforska

express

signalera

skicka express

uttrycka, säga

avspegla, återspegla

expunge

stryka ut, utplåna, utradera

extend

sträcka ut

förlänga

räcka ut

sträcka sig, bre ut sig

sträcka sig

räcka

utvidga

vara, räcka

förlänga, dra ut, utsträcka

extirpate

utrota, utplåna

utrota, utplåna

extort

tvinga fram

pressa ut

extract

extrahera, lösa ut

tvinga fram

utvinna

få fram

dra ut

extradite

utlämna

extrude

stöta ut, driva bort, tränga ut

exult

jubla, fröjdas, triumfera

eye

betrakta, syna


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb