Engelske verb


Engelsk verb med Norsk oversettelse.

labor

knuge, knuge, slavearbeid, slite, arbeide hardt, arbeid

ladle

øse opp, servere

lament

klage, sørge over, jamre, beklage dypt, begråte, sørge, jamre seg

lampoon

smedeskrift

land

lande

languish

tynnes bort, avmattes, falle sammen, bli kraftløs

lapse

forfalle

forfalle, utløpe

forhistorisk, , forløpe

lard

spekk

lash

piske med

piske mot

surre

piske mot

piske, piske, pisk

last

være, forbli

holde, stå seg

lather

vaske seg

dekke med skum

laud

berømme, prise, love

lovpriser, prise

laugh

le, skratte

lay

legge

legge

legge, legge ned

legge, sette

leach

lekke ut av

lead

lede, anføre

foregående, lede, ledsage

anføre, lede

lede, foregående

leak

lekke

la lekke ut

lease

lease, leie, leie ut

arrendere

leie

leie ut

leie ut

leave

glemme, glemme igjen

testamentere, etterlate

, gå i vei

la være, la være igjen

la være

la være

la være, overlate

avreise, fjerne seg, avgå, gå i vei

la ligge, la være

la ligge

lend

låne, låne ut

lengthen

forlenges, bli lenger

forlenge, dra ut, utstrekke

lessen

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

forminske, redusere

minskes, avta, forminskes

levitate

sveve

liberate

frigi

befri, frigi, sette på frifot

lick

slikke

lift

løfte, løfte opp, plukke opp

lightning

blitse

like

tenke fint om, like, være forelsket i

tenke fint om, like

tenke fint om, like

like, tenke fint om, være forelsket i

tenke fint om, like

ville ha, ønske

lilt

lilt

limp

lavhalt, halte

linger

drøye

link

koble sammen, lenke sammen

forene, koble, forbinde

liquefy

smelte

liquidate

likvidere, utrydde, gjøre slutt på

likvidere

lisp

lespe

listen

lytte, høre på

live

bo, være bosatt

leve

load

lade

laste

loan

låne, låne ut

loathe

avsky, hate, forakte, huse motvilje mot

lock

låse

låse seg

lodge

leie ut rom til

innkvartere, losji, bo

innkvartere

loiter

slå dank, fordrive tiden, gå og drive

loll

stå og henge, sitte og henge

look

se, titte

se ut

loosen

løsne

lop

beskjære, kviste

love

tenke fint om, like, være forelsket i

elske

like, tenke fint om, være forelsket i

lower

senke, få ned

senke, dempe

sette ned, slippe ned

lug

slepe på, slepe på

dra, slepe, hale, slepe

lull

berolige, dempe, bli roligere, tystne

lumber

sage tømmer

lunch

ete lunsj

lurch

stikken

lurk

lure, holde seg gjemt

luxuriate

frøes


Engelsk verb med Spansk oversettelse.

labor

trabajar tenazmente, matarse trabajando, trabajar como un esclavo, trabajar

ladle

servir con cucharón

lament

lamentar, deplorar, sentir, llorar

lampoon

sátira

land

aterrizar

languish

marchitarse, decaer, flaquear, languidecer

lapse

caducar, vencer

caducar

pasar, transcurrir

lard

lardar, lardear, enlardar

lash

menear, sacudir

azotar, golpear con fuerza

atar, amarrar

azotar

azotar, dar latigazos a

last

durar

durar

lather

hacer espuma

enjabonar

laud

elogiar, encomiar, loar

alabar, elogiar

laugh

reír, reírse

lay

colocar

poner

poner, colocar

poner, colocar

leach

lixiviar

lead

llevar la delantera

conducir, guiar

estar a la cabeza de, dirigir

guiar, conducir

leak

hacer agua

filtrar, divulgar

lease

arrendar, tomar en arriendo, dar en arriendo

tomar en arriendo, arrendar

arrendar, tomar en arriendo

arrendar

arrendar, dar en arriendo

leave

dejar

legar, dejar

marcharse, irse

dejar

dejar

dejar

dejar

salir, irse, marcharse

dejar

dejar

lend

prestar

lengthen

prolongarse

alargar, extender, estirar

lessen

aliviar, calmar, aplacar, mitigar, apaciguar, sosegar

disminuir, reducir

disminuir, mermar, reducir

levitate

elevar y mantener flotando

liberate

emancipar, libertar

liberar, libertar, poner en libertad

lick

lamer

lift

levantar, alzar

lightning

relampaguear

like

gustarle a uno, encantarle a uno, gustar

gustarle a uno

gustarle a uno

gustar, encantar, adorar

gustarle a uno, querer

querer, desear

lilt

cadencia

limp

cojear

linger

demorarse, tardar

link

asociar, unir, enlazar

conectar, unir, juntar

liquefy

licuar, licuarse

liquidate

liquidar, eliminar

liquidar

lisp

cecear, decir ceceando

listen

escuchar

live

vivir, residir, habitar

vivir, estar vivo

load

cargar

cargar

loan

prestar

loathe

detestar, aborrecer, abominar, odiar

lock

cerrar con llave

bloquearse

lodge

alojar, hospedar

alojarse

albergar

loiter

perder el tiempo, matar el tiempo, vaguear

loll

holgazanear, perder el tiempo, haraganear, malgastar el tiempo

look

mirar

lucir, verse

loosen

aflojar

lop

podar

love

gustarle a uno, encantarle a uno

amar

gustar, encantar, adorar

lower

bajar, derribar

disminuir, bajar

bajar

lug

arrastrar, trajinar

arrastrar, tirar

lull

apaciguar, aplacar, aquietar, calmar, tranquilizar

lumber

cortar madera

lunch

almorzar

lurch

estacada

lurk

estar al acecho, esconderse

luxuriate

crecer con profusión


Engelsk verb med Svensk oversettelse.

labor

knoga, knega, slava, slita, arbeta hårt, arbeta

ladle

ösa upp, servera

lament

klaga, sörja över, jämra, djupt beklaga, begråta, sörja, jämra sig

lampoon

nidvisa

land

landa

languish

tyna bort, avmattas, falla ihop, bli kraftlös

lapse

förfalla

förfalla, utlöpa

förflyta, , förgå

lard

späcka

lash

piska med

piska mot

surra

piska mot

piska, gissla, klatscha

last

vara, förbli

hålla, stå sig

lather

löddra sig

täcka med lödder

laud

berömma, prisa, lova

lovorda, prisa

laugh

skratta

lay

lägga

lägga

lägga, lägga ned

lägga, sätta

leach

laka ur

lead

leda, anföra

föra, leda, ledsaga

anföra, leda

leda, föra

leak

läcka

låta läcka ut

lease

leasa, hyra, hyra ut

arrendera

hyra

arrendera ut

hyra ut

leave

glömma, glömma kvar

testamentera, efterlämna

, gå iväg

lämna, lämna kvar

lämna

lämna

lämna, överlämna

avresa, avlägsna sig, avgå, gå iväg

låta ligga, lämna

låta ligga

lend

låna, låna ut

lengthen

förlängas, bli längre

förlänga, dra ut, utsträcka

lessen

mildra, lindra, lätta, minska, döva, dämpa, blidka

förminska, reducera

minskas, avta, förminskas

levitate

sväva

liberate

frige

befria, frige, sätta på fri fot

lick

slicka

lift

lyfta, lyfta upp, plocka upp

lightning

blixtra

like

tycka om, gilla, vara förtjust i

tycka om, gilla

tycka om, gilla

gilla, tycka om, vara förtjust i

tycka om, gilla

vilja ha, önska

lilt

GLAD VISA

limp

linka, halta

linger

dröja kvar

link

koppla ihop, länka ihop

förena, ansluta, förbinda

liquefy

smälta

liquidate

likvidera, utrota, göra slut på

likvidera

lisp

läspa

listen

lyssna, höra på

live

bo, vara bosatt

leva

load

ladda

lasta

loan

låna, låna ut

loathe

avsky, hata, förakta, hysa motvilja mot

lock

låsa

låsa sig

lodge

hyra ut rum åt

inkvartera, logera, bo

inkvartera

loiter

slå dank, förnöta tiden, gå och driva

loll

stå och hänga, sitta och hänga

look

se, titta

se ut

loosen

lossa

lop

beskära, kvista

love

tycka om, gilla, vara förtjust i

älska

gilla, tycka om, vara förtjust i

lower

sänka, få ner

sänka, dämpa

sätta ned, släppa ned

lug

släpa på, kånka på

dra, släpa, hala, kånka

lull

lugna, dämpa, blidka, tysta

lumber

såga timmer

lunch

äta lunch

lurch

sticket

lurk

lura, hålla sig gömd

luxuriate

frodas


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb