Engelske verb


Engelsk verb med Norsk oversettelse.

pacify

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

berolige, dempe, bli roligere, tystne

pack

pakke, fylla

slå inn

pakke

pakke seg sammen, trenge seg sammen

pad

stappe, vattere

traske

vattere

paddle

vade

padle

page

søke, kalle på

paint

male

male, skildre

male

pale

blekne bort, avfarge, bleke

pant

gispe, flåse

paper

tapetsere

parade

defilere

parch

fortørke

pardon

benåde

unskylde, tilgi

unskylde, unnskyld

part

skilles, skille lag

pass

passere, gå forbi

klare, bli godkjent, bestå

vedta

rekke, gi

passere, kjøre forbi

sende

forhistorisk, , forløpe, fordrive

paste

klistre

pat

klappe

patch

lappe, lappe sammen

patrol

patruljere, ha patruljetjeneste

patruljere, gå sin runde

patter

trippe

smatre

pave

steinlegge, belegge

paw

bli nærgående, fingre [informal], tafse [informal]

pay

betale, legge til

avlønne, utbetale

betale lønn til

betale

gi betalt, lønne seg

peck

pirke

kysse lett, kysse flyktig

peddle

selge på gaten, selge ved dørene

peek

kikke, titte

peel

flakende, løsne i flak

skala

flakende, løsne

flasse

skala

peep

pipe

kikke, titte

peer

kikke, stirre

kikke, titte

peeve

irritere

pelt

smatre

kaste, bombardere

penalize

straffe

beslaglegge med straff

perambulate

vandre omkring i

perceive

forstå, begripe, fatte, innse

merke noe, se, var for, utskille, skille, oppdage

perch

sette seg, sitte og vagle

percolate

brygge

perforate

perforere

perform

utføre, verkstelle, fullføre, oppfylle, gjennomføre

forrette

prestere

oppføre, gi, spille, agere

framføre, spille, opptre, synge

perish

forsvinne, gå fortapt, gå under

omkomme

perjure

begå mened

perplex

forvirre, sette et problem i hodet på noen

trevle til, gjøre inviklet

forvirre, forville, forvirre, gjøre trådløs

persecute

forfølge

persist

holde ut

fortsette

framholde, holde fast ved

perspire

svetter

perturb

uroe

pet

klappe, stryke

smekte, kjæle med, klemme

petrify

forsteine

forsteine

phone

ringe, telefonere

photocopy

fotokopiere, kopiere

photograph

fotografere, ta foto av

phrase

formulere, utrykke med ord

pick

velge, velge ut, plukke ut

pirke

plukke

klimpre på

pierce

gjennombore

trenge gjennom

pile

stable

pilfer

småtyveri, knøvle, sno

pillory

Gapestokk

pilot

foregående

lose

pin

sette fast, feste

nåle, nåle fast

klemme fast

pinch

nype

klemme

bite

stjele, knøvle [informal]

ping

kakke

pique

Pique

pirate

ulovlig reprodusert, tyvtrykke

pirouette

piruettere

pitch

slå opp, reise

slakk vinkel

slenge, kaste, hive

pity

ha medlidenhet med, ømhet for, beklage, sympatisere

placate

berolige, dempe, bli roligere, tystne

place

legge, sette, stille

plagiarize

plagiere

plague

plage

plait

flette

plant

plante planter

sette

plaster

pusse

plate

forgylle

forsølve

play

leke

spille

spille

spille, agere

spille, framføre

spille

please

glede, gjøre til lags

tilfredsstille, behage

behage, glede

plod

gå tungt, lunte i vei, traske, knuge

slepe seg fram

knuge, knuge, slavearbeid, slite

plop

dunse, dunse ned

plumpe, ploppe

plot

konspirere, sammensverge seg, intrigere

plow

pløye

pluck

plukke

plukke

klimpre på

nappe, plukke

plummet

rase, synke kraftig

plunder

plundre, hjemsøke, rane

plunge

dykke, dykke ned

plunk

slippe med et dunk

poach

tyvjakte

posjere

point

peke

måle, sikte noe, rette

poison

forgifte

poke

stikke ut, stikke fra

støte, knuffe

røre om

støte til, stikke til

polarize

polarisere

polarisere

polish

polere

pusse, blanke

polere

polere

poll

intervjue, gjøre en undersøkelse blant

pollute

forurense, smusse ned, forpeste, forderve

pop

poppe

knalle, smelle

stikke, stappe

portray

framstille, skildre

forestille

karakterisere, beskrive, skildre

pose

posere

framstille, legge fram

utgjøre

posere, gjøre seg til

position

plassere, sette på rett plass

post

sette opp, henge opp

sette opp

postmark

stemple

pound

klappe, banke

banke, banke

støte, pulverisere

pour

helle

strømme, renne, helle

øse ned, øsregne

pout

trute med munnen

sture

praise

berømme, prise, love

rekommandere, prise

prance

steile

hoppe omkring, rase, gjøre krumspring, skipp

pray

be

preach

preke

precede

foregå

precipitate

påskynde, pådrive

felle ut

predict

forutsi

predominate

dominere, ha overhånd, overveie

preen

pusse

prefer

foretrekke

preoccupy

oppsluke, fengsle, helt oppta

prepare

gjøre rustet, forberede

forberede

forberede, tilberede

present

overlate, overrekke

overlate, overrekke

legge fram, framstille

utgjøre

forestille, introdusere

vise, bringe for dagen, lansere

preside

presidere

press

trykke

true

presse

trykke, presse

presse, stryke

presse

tvinge, drive, presse, betvinge, framtvinge, forplikte

presume

anta, formode, forutsette, ta for gitt, punere

anta

forutsette, utgå fra

prevail

være utbredt, være herskende

dominere, ha overhånd, overveie

price

merke noe, prissette, fastsette prisen på

prick

stikke

stikke

stikke

prickle

stikke

print

trykke av

trykke

kopiere

skrive ut

skrive med trykkstil

trykke

prize

vurdere, skatte høyt

probe

undersøke nøye, utforske

undersøke nøye, utforske, trenge inn i

sondere

proceed

forfare, handle

, bane seg vei, fortsette, gå videre

fortsette, gå videre

proclaim

proklamere, tilkjennegi

procure

skaffe

prod

støte til, stikke til

produce

vise opp

produsere, spille inn

bære, avkaste

, føde

produsere

profess

late som, foregi

bekjenne seg til

forklare, tilkjennegi

proffer

tilby

profit

gagne, være til nytte, hjelpe, berike seg

project

skyte ut

projisere

prosjektere

skyte fram, stikke fra

proliferate

snar til å øke, snar til å mangfoldiggjøres

promenade

promenere, gå langs

promise

tyde på, både, varsle mot, advare mot

love

pronounce

forklare, deklarere

uttale

propagate

propagere

forøke seg, forplante seg

propose

fri

foreslå

prosecute

påtaler

prosper

bli frisk og sterk, blomstre

lykkes, ha fremgang

protrude

skyte fram, stå ut

provide

sørge for

forsørge, furnere

foreskrive, stagge

provoke

provosere, egge

framkalle, provosere

irritere

medvirke til, opphetse, provosere

irritere, plage, trakassere

prowl

stryke omkring

prune

skjære ned noe, redusere, minske

skjære ned noe

beskjære, kviste

pry

bende opp

snoke rundt, snoke, rote

pucker

snurpe på

puff

blåse i vei, blåse på

flåse

puke

kaste opp, kaste opp, ha kvelninger, spy [informal]

pull

dra

dra

dra, slepe, hale

strekk

pulsate

pulsere, dunke

pulsere, slå

pulverize

pulverisere

male i stykker, pulverisere

pump

spørre ut, gresskar [informal]

gresskar

punish

straffe, avstraffe

purchase

kjøpe, kjøpe inn

purge

rense

purify

rene, raffinere

purloin

stjele, småtyveri

purr

spinne

purse

snurpe på

pursue

jage

jage etter, streve etter

jage, forfølge, springe etter

fortsette med, fullføre

push

aktivere salget, reklamere for

lange

knuffe, støte

reklamere for

tvinge, presse

put

uttrykke

stikke, stappe

legge, sette, stille

putrefy

sammenfalle, råtne, vitre, skjemmes

puzzle

forvirre, sette et problem i hodet på noen


Engelsk verb med Spansk oversettelse.

pacify

aliviar, calmar, aplacar, mitigar, apaciguar, sosegar

apaciguar, aplacar, aquietar, calmar, tranquilizar

pack

llenar

envolver

hacer las maletas

apiñarse, llenar

pad

rellenar

andar a pasos quedos

acolchar, guatear, enguatar

paddle

chapotear

remar con pagaya

page

llamar por el altavoz

paint

pintar, laquear

pintar, describir

pintar

pale

decolorar, descolorar, desteñir

pant

jadear

paper

empapelar

parade

desfilar

parch

secarse

pardon

indultar, perdonar

remitir, perdonar

disculpar, perdonar

part

separarse

pass

pasar

aprobar, pasar

adoptar

alcanzar, pasar, dar

pasar, rebasar [Lat. Amer.]

pasar

pasar, transcurrir, trascurrir, pasar el tiempo

paste

pegar, engrudar

pat

dar palmaditas

patch

remendar

patrol

estar de patrulla, patrullar

patrullar, vigilar, estar de patrulla, hacer una ronda

patter

golpetear

chapalear

pave

pavimentar, empedrar

paw

tomarse muchas libertades

pay

pagar, poner

pagar, retribuir

pagar un sueldo a, pagar

pagar

valer la pena, reportar beneficios

peck

picotear

besar ligeramente

peddle

vender de puerta en puerta

peek

mirar a hurtadillas

peel

desconchar, resquebrajar

pelar

pelarse

pelar

pelar

peep

piar

atisbar, echar una mirada furtiva

peer

mirar con atención

atisbar, echar una mirada furtiva

peeve

irritar

pelt

chapalear

tirar, lanzar, arrojar

penalize

sancionar

castigar, penalizar

perambulate

recorrer, deambular

perceive

entender, concebir, comprender

percibir, discernir, reconocer, notar

perch

posarse

percolate

filtrar

perforate

perforar

perform

ejecutar, realizar, llevar a cabo

celebrar

desempeñarse, representar

representar, ejecutar, llevar a cabo, actuar, desempeñar

tocar, interpretar, ejecutar, dar una representación

perish

desaparecer, dejar de existir, perecer

perecer

perjure

perjurar

perplex

desconcertar, dejar perplejo

complicar

aturdir, dejar perplejo, desconcertar, confundir, trastornar

persecute

perseguir

persist

resistir, aguantar, perseverar

persistir

persistir, perseverar

perspire

sudar, transpirar

perturb

preocupar, molestar

pet

acariciar

acariciar, sobar, magrear

petrify

petrificar

petrificar

phone

llamar por teléfono, telefonear

photocopy

fotocopiar

photograph

fotografiar, sacar fotos de

phrase

expresar, formular, expresar con palabras

pick

elegir, escoger, seleccionar

picotear

recoger

pulsar, puntear

pierce

agujerear, atravesar

perforar

pile

apilar, poner en pilas

pilfer

hurtar, robar, sisar, ratear, escamotear

pillory

picota

pilot

pilotear

pilotear

pin

sujetar con alfileres

prender, prender con alfileres

inmovilizar

pinch

pellizcar

apretar

morder, mordiscar, mordisquear

birlar [informal], robar

ping

picar

pique

piqué

pirate

piratear

pirouette

hacer piruetas

pitch

armar, montar

inclinarse

arrojar, lanzar, tirar

pity

compadecer, compadecerse de, condolerse de, apiadarse de

placate

apaciguar, aplacar, aquietar, calmar, tranquilizar

place

poner, colocar

plagiarize

plagiar

plague

fastidiar

plait

trenzar

plant

plantar

asestar, plantar

plaster

enyesar

plate

bañar, chapar

bañar, chapar

play

jugar

pretender ser, dárselas de

tocar

representar, actuar, desempeñar

tocar, interpretar, ejecutar

jugar

please

satisfacer, agradar

complacer, satisfacer, ser del agrado de uno

contentar, agradar, complacer

plod

andar con paso pesado, recorrer con dificultad

caminar trabajosamente

trabajar tenazmente, matarse trabajando, trabajar como un esclavo

plop

caer con un ruido sordo

hacer plaf

plot

conspirar, intrigar, confabularse

plow

arar

pluck

desplumar, quitar las plumas

recoger

pulsar, puntear

depilarse, depilar

plummet

caer verticalmente, venirse abajo

plunder

saquear, despojar de

plunge

zambullirse

plunk

dejar caer

poach

cazar ilegalmente

escalfar

point

señalar

apuntar, dirigir

poison

envenenar

poke

asomar

dar un codazo

atizar

pinchar, picar

polarize

polarizar, dividir

polarizar

polish

pulir

sacar brillo, lustrar [Lat. Amer.]

pulir

pulir, refinar

poll

sondear

pollute

contaminar, corromper, ensuciar

pop

tostar

saltar, hacer reventar, hacer explotar

meter

portray

describir, pintar, representar

representar, describir

caracterizar, describir, pintar, retratar, representar

pose

posar

formular, someter

plantear, presentar

dárselas de

position

situar, colocar

post

fijar, pegar

fijar, pegar

postmark

timbrar

pound

latir, palpitar

golpear

machacar, triturar

pour

servir

fluir, verter

llover a cántaros, diluviar

pout

hacer pucheros, poner mala cara

poner mala cara, hacer pucheros

praise

alabar, elogiar, encomiar, loar

encomendar, recomendar

prance

encabritarse

dar cabrioladas, retozar, corretear

pray

rezar, orar

preach

predicar

precede

preceder

precipitate

acelerar, apresurar, precipitar

precipitar

predict

pronosticar, predecir

predominate

predominar, prevalecer

preen

arreglarse

prefer

preferir

preoccupy

absorber, enfrascarse, preocupar

prepare

preparar, equipar

preparar

preparar

present

presentar

hacer entrega, conceder, otorgar

exponer, presentar

plantear, presentar

presentar

sacar a luz, introducir, lanzar al mercado

preside

presidir

press

pulsar

apremiar, urgir

exprimir

apretar, presionar

planchar

ejercer presión

imponer, constreñir, obligar, forzar, compeler

presume

suponer, dar por sentado

presumir

presumir, asumir

prevail

prevalecer

predominar, prevalecer

price

marcar, poner el precio, poner precio a, valorar

prick

picar

punzar, pinchar

pinchar

prickle

hormiguear

print

imprimir

imprimir

imprimir, tirar

imprimir

escribir con letras de imprenta

imprimir

prize

estimar, apreciar

probe

investigar, examinar

indagar

sondear, sondar

proceed

operar, proceder

avanzar, proceder, dirigirse, seguir, continuar, ir

proceder

proclaim

proclamar

procure

obtener, conseguir

prod

pinchar, picar

produce

presentar, mostrar, enseñar

producir

dar, producir

producir, parir, tener

producir

profess

pretender

profesar, adherirse a

profesar, declarar

proffer

ofrecer

profit

aprovechar, valer, servir, ser útil, ayudar

project

proyectar, propulsar, lanzar

proyectar

proyectar

sobresalir

proliferate

proliferar

promenade

pasear, pasearse por

promise

indicar, representar, significar, presagiar, augurar

prometer

pronounce

declarar

pronunciar

propagate

propagar

propagarse

propose

pedir la mano, ofrecer matrimonio

proponer, sugerir

prosecute

procesar

prosper

prosperar, estar en buena salud

prosperar

protrude

sobresalir, sacar

provide

proveer

proveer, suministrar

estipular, disponer

provoke

provocar, irritar

provocar

provocar, molestar, fastidiar

instigar, incitar, provocar

provocar, atormentar, acosar, importunar, hostigar

prowl

cazar

prune

reducir, disminuir

mutilar, cortar

podar

pry

forzar

curiosear, husmear, fisgonear

pucker

apretar

puff

lanzar bocanadas

jadear

puke

vomitar, devolver

pull

sacar

tirar

arrastrar, tirar, tirar de

torcer, distender

pulsate

latir, palpitar, vibrar

latir, palpitar

pulverize

pulverizar

aplastar, pulverizar

pump

interrogar, sonsacar, sacar el buche, tirarle a alguien de la lengua [informal]

bombear, echar

punish

castigar

purchase

comprar, adquirir

purge

purgar, depurar

purify

defecar, depurar, purificar

purloin

robar, hurtar

purr

ronronear

purse

apretar

pursue

perseguir

aspirar a, buscar, perseguir

perseguir, seguir

proseguir, continuar con

push

promocionar

tratar con, vender

empujar

hacer propaganda de

empujar, ejercer presión

put

expresar

meter

poner, colocar

putrefy

descomponerse, pudrirse, corromperse, desintegrarse

puzzle

desconcertar, dejar perplejo


Engelsk verb med Svensk oversettelse.

pacify

mildra, lindra, lätta, minska, döva, dämpa, blidka

lugna, dämpa, blidka, tysta

pack

packa, fylla

slå in

packa

packa ihop sig, tränga ihop sig

pad

stoppa, vaddera

traska

vaddera

paddle

vada

paddla

page

söka, kalla på

paint

måla

måla, skildra

måla

pale

bleka ur, avfärga, bleka

pant

flämta, flåsa

paper

tapetsera

parade

defilera

parch

förtorka

pardon

benåda

förlåta, tillgiva

förlåta, ursäkta

part

skiljas, skiljas åt

pass

passera, gå förbi

klara, bli godkänd, bestå

antaga

räcka, ge

passera, köra om

skicka

förflyta, , förgå, fördriva

paste

klistra

pat

klappa

patch

laga, lappa ihop

patrol

patrullera, ha patrulltjänst

patrullera, gå sin rond

patter

trippa

smattra

pave

stenlägga, belägga

paw

bli närgången, fingra [informal], tafsa [informal]

pay

betala, lägga till

avlöna, betala ut

betala lön till

betala

ge betalt, löna sig

peck

picka

kyssa lätt, kyssa flyktigt

peddle

sälja på gatan, sälja vid dörrarna

peek

kika, titta

peel

flagna, lossna i flagor

skala

flagna, lossna

fjälla

skala

peep

pipa

kika, titta

peer

kisa, plira

kika, titta

peeve

irritera

pelt

smattra

kasta, bombardera

penalize

straffa

belägga med straff

perambulate

vandra omkring i

perceive

förstå, begripa, fatta, inse

märka, se, varsebli, urskilja, skönja, upptäcka

perch

sätta sig, sitta uppflugen

percolate

brygga

perforate

perforera

perform

utföra, verkställa, fullgöra, uppfylla, genomföra

förrätta

prestera

uppföra, ge, spela, agera

framföra, spela, uppträda, sjunga

perish

försvinna, gå förlorad, gå under

omkomma

perjure

begå mened

perplex

förbrylla, sätta myror i huvudet på

trassla till, göra invecklad

förvirra, förvilla, förbrylla, göra rådlös

persecute

förfölja

persist

hålla ut

fortsätta

framhärda, hålla fast vid

perspire

svettas

perturb

oroa

pet

klappa, stryka

smeka, kela med, krama

petrify

förstena

förstena

phone

ringa, telefonera

photocopy

fotokopiera, kopiera

photograph

fotografera, ta foton av

phrase

formulera, uttrycka med ord

pick

välja, välja ut, plocka ut

picka

plocka

knäppa på

pierce

genomborra

tränga igenom

pile

stapla

pilfer

snatta, knycka, sno

pillory

skampåle

pilot

föra

lotsa

pin

sätta fast, fästa

nåla, nåla fast

klämma fast

pinch

nypa

klämma

bita

stjäla, knycka [informal]

ping

knacka

pique

pique

pirate

olovligt reproducera, tjuvtrycka

pirouette

piruettera

pitch

slå upp, resa

slutta

slänga, kasta, hiva

pity

hysa medlidande med, ömka, beklaga, sympatisera

placate

lugna, dämpa, blidka, tysta

place

lägga, sätta, ställa

plagiarize

plagiera

plague

plåga

plait

fläta

plant

plantera

sätta

plaster

putsa

plate

förgylla

försilvra

play

leka

spela

spela

spela, agera

spela, framföra

spela

please

glädja, göra till lags

tillfredsställa, behaga

behaga, glädja

plod

gå tungt, lunka, traska, knoga

släpa sig fram

knoga, knega, slava, slita

plop

dunsa, dunsa ner

plumsa, ploppa

plot

konspirera, sammansvärja sig, intrigera

plow

plöja

pluck

plocka

plocka

knäppa på

noppa, plocka

plummet

rasa, sjunka kraftigt

plunder

plundra, hemsöka, råna

plunge

dyka, dyka ner

plunk

släppa med en duns

poach

tjuvjaga

pochera

point

peka

måtta, sikta, rikta

poison

förgifta

poke

sticka ut, sticka fram

stöta, knuffa

röra om

stöta till, sticka till

polarize

polarisera

polarisera

polish

polera

putsa, blanka

polera

polera

poll

intervjua, göra en undersökning bland

pollute

förorena, smutsa ned, förpesta, fördärva

pop

poppa

knalla, smälla

sticka, stoppa

portray

framställa, skildra

föreställa

karakterisera, beskriva, skildra

pose

posera

framställa, lägga fram

utgöra

posera, göra sig till

position

placera, sätta på rätt plats

post

sätta upp, hänga upp

sätta upp

postmark

stämpla

pound

klappa, bulta

banka, bulta

stöta, pulverisera

pour

hälla

strömma, rinna, hälla

ösa ner, ösregna

pout

truta med munnen

tjura

praise

berömma, prisa, lova

rekommendera, prisa

prance

stegra sig

hoppa omkring, rasa, göra krumsprång, skutta

pray

be

preach

predika

precede

föregå

precipitate

påskynda, pådriva

fälla ut

predict

förutsäga

predominate

dominera, ha överhanden, överväga

preen

putsa

prefer

föredra

preoccupy

uppsluka, fängsla, helt uppta

prepare

göra rustad, förbereda

förbereda

bereda, tillaga

present

överlämna, överräcka

överlämna, överräcka

lägga fram, framställa

utgöra

föreställa, introducera

visa, föra ut, lansera

preside

presidera

press

trycka

truga

pressa

trycka, pressa

pressa, stryka

pressa

tvinga, driva, pressa, betvinga, framtvinga, förplikta

presume

anta, förmoda, förutsätta, ta för givet, ponera

anta

förutsätta, utgå från

prevail

vara utbredd, vara härskande

dominera, ha överhanden, överväga

price

märka, prissätta, fastställa priset på

prick

sticka

sticka

sticka

prickle

sticka

print

trycka av

trycka

kopiera

skriva ut

skriva med tryckstil

trycka

prize

värdera, skatta högt

probe

undersöka grundligt, utforska

undersöka grundligt, utforska, tränga in i

sondera

proceed

förfara, handla

, bege sig, fortsätta, gå vidare

fortsätta, gå vidare

proclaim

proklamera, tillkännage

procure

skaffa

prod

stöta till, sticka till

produce

visa upp

producera, spela in

bära, avkasta

, föda

producera

profess

låtsas, förege

bekänna sig till

förklara, tillkännage

proffer

erbjuda

profit

gagna, vara till nytta, hjälpa, båta

project

skjuta ut

projicera

projektera

skjuta fram, sticka fram

proliferate

snabbt föröka sig, snabbt mångfaldigas

promenade

promenera, gå längs

promise

tyda på, båda, varsla

lova

pronounce

förklara, deklarera

uttala

propagate

propagera

föröka sig, fortplanta sig

propose

fria

föreslå

prosecute

åtala

prosper

bli frisk och stark, blomstra

lyckas, ha framgång

protrude

skjuta fram, stå ut

provide

sörja för

förse, furnera

föreskriva, stadga

provoke

provocera, egga

framkalla, provocera

reta

medverka till, upphetsa, provocera

reta, plåga, trakassera

prowl

stryka omkring

prune

skära ner, reducera, minska

skära ner

beskära, kvista

pry

bända upp

snoka runt, snoka, rota

pucker

snörpa på

puff

bolma på, blossa på

flåsa

puke

kräkas, kasta upp, ha kväljningar, spy [informal]

pull

dra

dra

dra, släpa, hala

sträcka

pulsate

pulsera, dunka

pulsera, slå

pulverize

pulverisera

mala sönder, pulverisera

pump

fråga ut, pumpa [informal]

pumpa

punish

straffa, bestraffa

purchase

köpa, inköpa

purge

rensa

purify

rena, raffinera

purloin

stjäla, snatta

purr

spinna

purse

snörpa på

pursue

jaga

jaga efter, sträva efter

jaga, förfölja, springa efter

fortsätta med, fullfölja

push

aktivera försäljningen, göra reklam för

langa

knuffa, stöta

göra reklam för

tvinga, pressa

put

uttrycka

sticka, stoppa

lägga, sätta, ställa

putrefy

sönderfalla, ruttna, vittra, skämmas

puzzle

förbrylla, sätta myror i huvudet på


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb