Engelske verb


Engelsk verb med Norsk oversettelse.

sacrifice

ofre

oppofre

ofre

sadden

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

sag

mattes, bli uinteressert

svikte, gi etter

sail

seile, seile over, befare

navigere, seile

salt

salte ned, salte inn, rime

salute

hylle

helse

gjøre honnør, helse

sand

sandpapirpusse, slipe med sandpapir

sap

undergrave, underminere

satisfy

glede, gjøre til lags

stille, mette

stille, mette, tilfredsstille

tilfredsstille

oppfylle

tilfredsstille

saturate

mette

gjennomdynke, gjennomvæte

saunter

lunte i vei, slentre, gå sakte, strene

save

bespare

redde

redde

spare, legge til side

spare

bespare, spare

spare på, spare, anvende med måte

savor

nyte av

say

si

si, vise

framsi

scald

skålde, brenne

skålde

scale

flakende, løsne i flak

klatre oppover, bestige

flasse

scalp

selge svart

scamper

kute i vei

scan

avsøke, svipe over

øyne gjennom

avsøke

scandalize

baksnakke, baktale, baksnakke, nedvurdere, spott, skjelle i vei

scare

skremme, forskrekke, bli skremt

scatter

strø

spre seg, spre seg

spre

spre, strø ut

scent

kjenne, kjenne på seg, ha på følelsen, være

schlep

schlep

scintillate

gniste, tindre

scold

småkrangle, trette, skjelle

småkrangle, trette, skjelle, skjelle ut, gi på huden, lekse opp

scorch

sviende plante, brenne

brenne

vidbrenne

scorn

forakte, avsky, forsmå

scour

spyle ren

finkamme, gjennomsøke

skure, skrubbe

skrubbe reint, gni ren

scowl

rynke øyenbrynene

scrabble

famle, rote

scram

stikke [informal], skulke unna

scramble

lage eggerøre

forvanske gjennom talespråket

slåss

klatre

trenges, skokke seg sammen

røre sammen, blande sammen

scrape

skrape

skrape

skrape

scratch

rive, klø seg

kløe

ripe seg

scrawl

kladde

scream

skrike, galleskrike, vræle, rave i vei, tute, gjeste

screech

tute, skrike

galleskrike, tute

screen

sikte, kvitte

undersøke

skjerme seg, skille av

skjerme seg

vise

skaffe opplysninger om

screw

skru

scribble

kladde, kladde ned, krote ned

scrounge

tigge seg til

scrub

skure

scrutinize

undersøke, ransake, granske

scuffle

bråke, gruffe

hase, gå slepende

sculpt

hugge, skulpturere, meisle

skjære, skulpturere, karve

skulpturere

scurry

kile, rase

scuttle

kile, rase

seal

forsegle

beseile, bekrefte

forsegle

search

gjennomsøke

mudre

season

krydre

seat

sette, plassere, anvise plass

ha sitteplass for

seclude

isolere seg

secure

sikre, gjøre fast

sikre, beskytte

belegge, gjøre fast, sikre

oppnå, oppnå

see

se til

forstå, innse, se

se, forestille seg

se

seek

søke, be

forsøke, prøve ut

spørsmål, spørre om

seep

siple ned, dryppe

seethe

syde, koke

seize

hugge, gripe, fatte, konfiskere, beslaglegge

ta, gripe

erobre, innta noe

beslaglegge, konfiskere

select

velge, velge ut, plukke ut

velge ut, plukke ut

sell

selge

send

sende

sende, sende

sende

sende, sende ut

sense

kjenne, ha på følelsen, kjenne på seg, merke noe

ha en forutanelse, ane, innse, være medviten om

kjenne, kjenne på seg, ha på følelsen, være

separate

skille

skille

bryte opp, separere

avskjedige, avsette

adskille

separere

skille, separere

sequester

sekvestere, beslaglegge, beslaglegge

serve

tjene

duge, passe

servicekontroll

ekspedere, betjene

servere

set

innfatte

dekke

gå ned

legge

legge, sette

bestemme, fastsette

reponere, tilbakeføre i rett leie

settle

gjøre slutt på

avtale, komme overens om

avgjøre, fastslå

avgjøre, gjøre opp, sluttføre

ordne opp, klare å håndtere

sever

bryte

skille

briste

shackle

fjetre, binde, sette håndjern på

shadow

skygge

skygge

shake

undergrave, underminere

skjelve, skjelve, skjelve, hutre

skjelve

skjelve, skjelve, skjelve

skjelve, skake om

skjelve, komme til å skjelve

skjelve, komme til å ryste, skjelve

opprøre, sjokk

shamble

loffe, svaiende gange

shape

forme, gestalte

forme, skape

forme, gi form

sharpen

kvesse

bryne, slipe, kvesse

bli skarpere

shatter

splintre, knuse

gå i stykker, splintres

sjokkere, opprøre

shave

barbere seg

shear

klippe

sheathe

bekle, overtrekk

stikke i sliren

shed

utgyte

hamskifte

røyte, tappe

felle

felle

shelter

gi husrom

beskytte

ta beskyttelse, søke tilflukt

shelve

skrin, legge på hyllen

legge på hyllen, utsette

shift

flytte

shimmer

skimre

ship

sende

shirr

rynke

shiver

skjelve, skjelve, hutre, skjelve

skjelve, skjelve, skjelve

skjelve, komme til å ryste, skjelve

riste, skjelve, skjelve

shock

sjokkere, opprøre, sjokk, forferde, forskrekke

shoot

skyte, treffe

kile, suse, fly

shop

handle, gjøre innkjøp

short-circuit

kringgå

kortslutte, årsake kortslutning i

shorten

bli kortere

forkorte

bli kortere

forkorte, trekke sammen, korte ned, kondensere, sammendra

legge opp, gjøre kortere

shout

rope, skrike, utrope, hoie

shove

stappe, legge

knuffe, støte

shower

dusje, ta en dusj

shred

skjære i remser, strimle

slite i stykker, rive i filler

rive, strimle

shriek

skrike

shrink

krympe

krympe

reduseres, forminskes, minskes

shuck

skolmen

shudder

skjelve, skjelve, hutre

skjelve, skjelve, skjelve

riste, skjelve, skjelve

shuffle

blande

hase, gå slepende

føyse, skyfle

shun

unnvike, sky, holde seg ifra, unngå

shunt

rangere, veksle

sicken

gjøre noen syk, ekle

innsykne, bli syk

sidestep

unnvike, kringgå, unngå

sift

sikte, sikte noe

sigh

sukke

sight

få syn på

sign

undertegne

simmer

småkoke, syde

simper

le tilgjort

sing

synge

singe

brenne

sink

synke

gå ned

avta, minske

synke

synke, gå under

grave, utgrave, grave ut

sip

lepje, sippe av drikke

siphon

lede bort gjennom en hevert

sit

sitte barnevakt

sitte

komme sammen, samles, ha sete, sitte

sizzle

frese

skate

kjøre skøyter

skedaddle

sette i vei, sjappe [informal]

sketch

skisse

ski

kjøre ski

skim

avskumme

stryke over, gli over

skumme

stryke fram over, gli fram over

skin

skala

svindle, flå

skip

hoppe, skipp

hoppe over, utelate

skitter

skipp

skulk

holde seg unna, gjemme seg

smyge, smyge seg, liste seg

skyrocket

skyte fra høyden

slack

sløve

slacken

løsne på, slippe på taket

saktne, minske

minske, avta

slam

smelle, smelle igjen

slap

smelle til, daske til

slash

rispe opp, skjære

senke drastisk

slate

dekke med skifer

sable ned, gjøre ned

slaughter

slakte, døde

drepe, slå i hjel, slakte, massakrere

slay

drepe, slå i hjel, slakte, massakrere

sleep

sove

sleet

slaps

slice

skive, skjære opp, skjær i skiver

slim

minske, skjære ned

slanke seg, magre

sling

slynge, slenge

slink

sklie, smyge

slip

unngå

hålke, skli

stikke til

slither

slynge seg

hålke, skli

slog

lunte i vei, traske, knuge

knuge, knuge, slavearbeid, slite

slop

spille, skvalpe ut

slope

lutt, slakk vinkel

slumber

døse, halvsove, slumre, nikke til

slump

rase, falle plutselig

smack

smatte

slå, smelle til

smash

gå i stykker, knuses

slå til

knuse, slå i stykker

kollidere, kræsje, støte sammen

slå i stykker, slå i biter

smear

smørje

bestryke, smørje, smøre ut

smile

le

smoke

ryke

røyke

røyke

smolder

pyra

smooth

slette til

smother

kvele, undertrykke

undertrykke, kvele

kvele, strupe

smudge

kline ned

smuggle

smugle inn noe, smugle inn

smugle

snap

briste

smelle igjen

snert, frese

snare

fange, fange med snøre, snare

snarl

murre

brumme sint

snatch

rykke til seg, gripe

sneak

smyge

smyge, smyge seg, liste seg

smugle inn noe, smugle inn

småtyveri, knøvle, sno

sneeze

nyse

snicker

flire

sniff

puste inn

sniffe narkotika

sniffe, sniffe narkotika

være, sniffe, nese

sniffle

snøvle

snigger

flire

snip

klippe, knipse

snipe

skyte fra bakhold, treffe fra bakhold, knappe

snooze

døse, halvsove, slumre, nikke til

snore

snorke

snort

sniffe narkotika

snøvle

snow

snø

snub

nonsjalere

snuffle

snøvle

soak

bløte, legge i bløt

gjennomdynke, gjennomvæte

soap

såpe inn

soar

skyte fra høyden

stige opp, heve seg

sob

sniff

sod

torvtekke

soften

bli roligere

gjøre myk

mykne

myke opp

soil

besudle, nedkline

sojourn

sojourn

solace

trøste, oppmuntre, berolige

solder

lodde

sole

såle, halvsåle

solidify

bli stiv, stivne

somersault

slå kollbøtte

soothe

berolige

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

sound

låte

peile, lyddyp

lyde, låte

lyde, klinge

span

spenne over, lede over

omspenne, spenne over

spank

gi dask, daske til

spar

sparre

spare

bespare

avstå fra, unnvære

unnvære

spare på, spare, anvende med måte

sparkle

moussere, skumme

gniste, glitre

gniste, tindre

bruse, skumme

spatter

stenke, skvette

stenke ned, skitne ned, flekke ned

spawn

legge rogn, legge egg

speak

tale, holde tale

tale, prate

tale

spellbind

fascinere, trollbinde

spew

spy ut

kaste opp, kaste opp, ha kvelninger, spy [informal]

spice

krydre

spin

spinne

sentrifugere

spinne

snurre

splash

stenke, skvette

plaske, slaps, skvette

splatter

plaske, slaps, skvette

splay

sperre ut

splinter

flise seg

split

dele

splintre

kløyve

dele seg

kløyve

splutter

sludder

frese

sponge

snylte, tigge

spook

skremme

spoonfeed

mate med skje

spot

få syn på, sikte noe

spout

sprøyte

sprain

vrikke, stuke

sprawl

strekke seg ut, ligge henslengt

spray

sprøyte

sprøyte

atomisere, vaporisere, spraye

spread

spre seg

smøre

trompetere ut, spre

spre

strekke seg, bre seg ut

spre, utbre

sprinkle

strø

bestenke

dugge, strime

strø

sprout

gro, spir

spurt

sprøyte

spurte

sputter

spytte

stamme

spy

spionere

squabble

småkrangle, tviste, bråke

kjekle, kives

squall

skrike

squash

trykke flat

squat

sitte på huk

squawk

squawk

squeak

pipe

gnisse, gnåle

squeal

tyster [slang]

skråle

squeeze

nype

presse

klemme, presse sammen

klemme

squelch

klisse

squint

kikke, knipe sammen

skjele

squirm

vri seg

squirt

sprøyte

sprøyte

stab

stikke, støte

stabilize

stabilisere

stack

stable, stable opp

staff

ansette personale til

stagger

spre

rangel, vingle, vakle

slå med forbløffelse, forbløffe, gjøre paff, omstyrte, lamslå

stagnate

stagnere, stå stille

stagnere

stain

farge

bleke ned

farge

flekke, flekke ned

få flekker

stalk

smyge seg etter

smyge seg på

stammer

stamme

stamme

stamp

stampe

stemple

frankere, stemple

stand

stå, stå opprett

fortsatt gjeldende, stå fast, være gyldig

utholde, utstå, tåle

tolerere, tåle, fordra, stå ut med

tåle

staple

hefte

starch

stive

stare

stirre

start

begynne, innlede, initiere, ta en omgang med

forårsake, volde, framkalle

rykke til, sprette til

begynne, innlede

rykke til

starte

starte

begynne, begynne, starte

startle

skremme, forskrekke

stash

gjemme unna

state

oppgi, forklare

fastsette

stay

bli

bli

bli

vistes, oppholde seg

steal

smyge, smyge seg, liste seg

stjele, tilegne seg, beslaglegge, småtyveri, knøvle, sno

steam

ange

steepen

bli bratt

stencil

sjablongere

step

, klyve

stew

la småkoke

stick

stikke

fastne, sitte fast

klebe fast, henge fast, hefte ved

stiffen

stive

stivne, koagulere, tykne

stivne, stivne

stifle

kvele, undertrykke

undertrykke, kvele

kveles

stigmatize

brennmerke, stemple, stigmatisere

stigmatisere

stimulate

stimulere

egge, hisse opp, vekke, stimulere, opphetse, tilfredsstille

sting

svie

stikke, stinge

stink

stinke, lukte dårlig, lukte fælt

stir

røre i, røre om i

røre, røre om

røre seg

egge, hisse opp, vekke, stimulere, røre, bevege

egge, som ildner opp, drive, opphetse

stir-fry

steke under omrøring

stitch

sy

stock

lagerføre, ha på lager

stop

tuppe til, stappe igjen, fylle igjen

hindre

løpe ut, opphøre å gjelde, forfalle

opphøre med, slutte, opphøre, slutte med noe, stappe, avslutte, avbryte

bli

stappe, bli, holde opp, gjøre halt

store

oppbevare, magasinere

lagre

lagre

storm

storme, rase

storme

storme

stow

stue unna

stue inn

straddle

sitte over skrevs

straighten

rette opp, rette seg ut, rette ut

rette, rette ut

strain

sette på en hard prøve

anstrenge seg, anstrenge, få store belastninger

sile

overanstrenge

strangle

kvele, strupe

strap

feste med reim

stray

vanre, strene, gå seg bort

stream

strømme

strengthen

bli sterkere, tilta i styrke

konsolidere, befeste, stive, forsterke

stive, forsterke, styrke

stress

framheve, framholde, sterkt betone, trykke på, understreke

betone

stretch

strekk

strekke seg, bre seg ut

strekke på seg

tøye seg

strip

strippe

demontere, ta i stykker, montere ned

kle av seg

stroke

klappe, stryke

stryke

stroll

promenere, spasere, flanere, lunte i vei, slentre, gå sakte, strene

struggle

stritte mot

anstrenge seg

kjempe, bryte

strut

stoltsere, kry av seg selv

study

studere

studere, observere

stuff

fullpakke, fylla

stappe, fylla

stoppe ut

proppe, stappe full

fylla, farsere

stumble

vakle, stavre, rangel, rangle

snuble, snuble og dette

snuble seg fram, stavre

stump

støvle

stun

forbløffe, overveldige

bedøve

forferde, forskrekke, sjokkere

stutter

stamme

style

formgi, designe

submerge

dykke, gå ned

dukke ned

submit

levere inn

framlegge

gi seg

subside

avta, legge seg, dø bort

rase inn, synke

synke, sette seg

substitute

erstatte

erstatte

subtract

subtrahere

suck

suge

suge på

suffer

lide, utstå

bli lidende

lide

lide skade, ta skade

lide

gå igjennom, gjennomlide, utstå

lide, være syk

suffocate

kvele, strupe, fremkalle asfyksi hos

kveles

sugar

søte

suggest

foreslå

tyde på, vise noe, være tegn på

gi ideen til, inspisere

indisere, tyde på

tyde på, være tegn på

supervene

inntreffe, oppkomme

supply

forsørge, furnere

levere, furnere

forsørge med det nødvendige, utruste

support

gjøre en tjeneste, fremme, støtte

støtte, bekrefte, styrke

støtte, understøtte, bekrefte, bestyrke

forsørge, underholde

utholde, utstå, opprettholde

bære, støtte, støtte, holde oppe, oppholdende

holde på, heie på

støtte, bakke opp

forsvare, støtte, bakke opp

suppose

anta, forutsette

anta, formode, forutsette, ta for gitt, punere

regne med, anta, formode

anta, forutsette

tro, anta, formode

anta

surge

bølge, stige og synke

surprise

overraske

overraske, forundre

surrender

gi opp, avstå fra

avsverge seg, gi opp

kapitulere, gi opp, gi seg

kapitulere, gi seg

surround

omringe, innringe

omgi, omringe

survey

inspisere, granske

intervjue, gjøre en undersøkelse blant

survive

overleve

suspect

ane, formode

mistro

mistenke

suspend

henge

oppheve, avskaffe

suspendere

swaddle

linde

swagger

gjære, snobbe, kry av seg selv

stoltsere, kry av seg selv

swallow

svelge

tolerere, tåle, fordra, stå ut med

svelge

komme over det, smelte, svelge

swap

bytte

swarm

sverme

sverme

swat

smelle

sway

påvirke, invirke på

svingkrok, gynge

sweep

sope

sweeten

bli roligere

søte

swelter

forsmekte, forgå av varme

swig

slenge i seg drikke

swill

supe

swim

gå rundt, snurre

svømme

swindle

bedrag, lure

swing

svingkrok, gynge

svingkrok, pendle

swipe

knøvle, sno [informal]

swirl

virvle rundt

virvle

virvle rundt

swish

hvine, suse

vifte, svingkrok, slå med

frase

swoon

besvimelse


Engelsk verb med Spansk oversettelse.

sacrifice

inmolar, sacrificar

sacrificar

sacrificar

sadden

desanimar, deprimir, desalentar, desmoralizar

sag

perder interés

combarse, doblarse

sail

navegar a vela, navegar

navegar

salt

adobar, encurtir

salute

homenajear, saludar

saludar, dar la bienvenida

hacer un saludo

sand

lijar

sap

socavar, minar

satisfy

satisfacer, agradar

satisfacer, aplacar

satisfacer, saciar

satisfacer

satisfacer

satisfacer

saturate

saturar

empapar, mojar

saunter

amblar, ambular, andar muy despacio

save

evitar

salvar, rescatar

rescatar, salvar

guardar

ahorrar, economizar

ganar, ahorrar

conservar, reservar, guardar

savor

saborear

say

decir

indicar, demostrar

decir

scald

escaldarse, quemarse

escaldar

scale

desconchar, resquebrajar

escalar, trepar a

escamar

scalp

dedicarse a la reventa de

scamper

corretear

scan

explorar, otear

echar un vistazo

explorar

scandalize

calumniar, difamar

scare

espantar, asustar, alarmar, infundir miedo, asustarse

scatter

enarenar

desparramarse, dispersarse, abrirse como un abanico, diseminarse

desparramar, dispersar

esparcir, desparramar

scent

detectar, sentir, olfatear, oler

schlep

schlep

scintillate

centellear, chispear

scold

reñir, pelearse

regañar, poner a uno las orejas coloradas, echar un rapapolvo

scorch

quemar

chamuscar

tostar

scorn

desdeñar, despreciar, desechar

scour

erosionar, derrubiar

batir, recorrer

fregar

restregar, fregar

scowl

fruncir el entrecejo

scrabble

arrastrarse

scram

largarse [informal]

scramble

revolver

desmodular

pelearse por

trepar

apiñarse, amontonarse

mezclar, revolver, embrollar, perturbar

scrape

raspar

quitar raspando

raspar, arañar

scratch

arañar, rasguñar

rascarse

rayar

scrawl

garabatear

scream

chillar, berrear, gritar, vocear, vociferar

screech

chirriar

chillar, hablar a gritos

screen

pasar por el tamiz

examinar

tapar

proteger, resguardar

televisar

pasar por el tamiz, pasar por la criba

screw

atornillar

scribble

garabatear, anotar, tomar nota de

scrounge

gorronear

scrub

fregar

scrutinize

examinar, explorar, profundizar

scuffle

reñir

caminar arrastrando los pies

sculpt

esculpir, cincelar

tallar, labrar

esculpir

scurry

pasar corriendo, escurrirse

scuttle

escurrirse

seal

sellar, lacrar, cerrar

cerrar, finalizar, concluir

sellar, precintar

search

registrar

registrar, cachear [informal]

season

sazonar, condimentar

seat

sentar

tener cabida para

seclude

aislarse, recluirse

secure

asegurar, afianzar

asegurar

amarrar, asegurar

obtener, adquirir

see

ver, procurar

entender

imaginar

ver

seek

pedir

tratar de, intentar

preguntar, pedir, solicitar

seep

filtrarse, rezumarse

seethe

hervir, bufar

seize

asir, coger, agarrar, confiscar, decomisar

aprovechar, no dejar escapar

conquistar, apoderarse de

embargar, incautar

select

elegir, escoger, seleccionar

entresacar, escoger, seleccionar

sell

vender

send

enviar, mandar

enviar

encaminar, mandar, enviar

enviar, mandar

sense

sentir, darse cuenta de

presentir, intuir, sentir, estar consciente de

detectar, sentir, olfatear, oler

separate

separar

separar, dividir

separarse, romper, terminar con una relación

despedir, licenciar

separar, desconectar

separar

disociar, separar

sequester

embargar, confiscar

serve

servir, estar al servicio de

servir, ser suficiente

sacar, servir

atender

servir

set

montar, engastar

poner

ponerse

marcar

poner, colocar

fijar, establecer

encajar

settle

poner fin a, arreglar, resolver

planear, planificar, arreglar

resolver, dirimir

concluir, finalizar, terminar

arreglar, resolver

sever

romper

separar, dividir

romperse, cortarse

shackle

poner grilletes a, encadenar

shadow

seguir de cerca

seguir la pista a

shake

socavar, minar

temblar, estremecerse, tiritar

dar, estrechar

temblar, estremecerse

agitar, sacudir

sacudir, estremecer

estremecerse, temblar

producir una conmoción, conmocionar a

shamble

andar arrastrando los pies

shape

modelar, formar

formar, moldear

dar forma a

sharpen

sacar punta a

afilar

afilar

shatter

hacer añicos, hacer pedazos, romper

romperse, estrellarse

impresionar, conmocionar a

shave

afeitarse

shear

esquilar

sheathe

forrar, revestir

envainar

shed

derramar

mudar

mudar

mudar

despojarse de

shelter

amparar, dar asilo

proteger, abrigar

resguardarse, ponerse a cubierto

shelve

encasillar, archivar, clasificar

dejar de lado, aplazar

shift

mover

shimmer

rielar

ship

expedir, enviar

shirr

fruncir

shiver

estremecerse, temblar, tiritar

temblar, estremecerse

estremecerse, temblar

dar repugnancia, estremecerse

shock

impresionar, conmocionar a, producir una conmoción, aterrar, repugnar, ofender

shoot

disparar, herir, pegarle un tiro a

ir como una bala

shop

ir de compras, hacer compras

short-circuit

saltarse, hacer caso omiso de

poner en cortocircuito, poner en corto circuito

shorten

acortarse

abreviar, acortar

acortarse

abreviar, condensar, resumir, compendiar, acortar, reducir

acortar, recortar

shout

llamar, gritar, vocear

shove

meter

empujar

shower

ducharse, tomar una ducha

shred

triturar, hacer trizas

desgarrar, hacer tiras

rallar, cortar en tiras

shriek

chillar

shrink

contraerse

encogerse

disminuir, menguar, reducirse

shuck

cáscara

shudder

estremecerse

temblar, estremecerse

dar repugnancia, estremecerse

shuffle

barajar

caminar arrastrando los pies

moverse de un lado a otro

shun

evitar, guardarse de, eludir

shunt

cambiar de vía

sicken

enfermar, disgustar

enfermarse

sidestep

evitar, esquivar

sift

tamizar, cribar

sigh

suspirar

sight

observar

sign

firmar

simmer

hervir a fuego lento, cocer a fuego lento

simper

sonreír afectadamente

sing

cantar

singe

chamuscar

sink

descender, bajar

ponerse

bajar, descender

hundirse

hundirse, irse a pique

excavar, cavar

sip

sorber, beber a sorbos

siphon

sacar con un sifón

sit

hacer de niñero

estar sentado

reunirse, celebrar sesión

sizzle

chisporrotear

skate

patinar

skedaddle

escaparse, salir pitando [informal]

sketch

esbozar

ski

esquiar

skim

espumar

rozar, pasar rozando

desnatar

rozar

skin

pelar

desollar, despellejar

skip

saltar, brincar

pasar por alto, omitir

skitter

escabullirse dando saltitos

skulk

esconderse

escabullirse

skyrocket

subir hasta las nubes [informal], subir vertiginosamente

slack

aflojar, holgazanear

slacken

aflojar

reducir, aflojar

disminuir, reducir

slam

cerrar de golpe, cerrar, cerrarse de golpe

slap

abofetear, dar una bofetada a

slash

acuchillar

sacrificar, reducir radicalmente

slate

empizarrar

poner por los suelos, arrastrar por los suelos

slaughter

matar, sacrificar

asesinar, matar brutalmente

slay

asesinar, matar brutalmente

sleep

dormir

sleet

caer aguanieve, cellisquear

slice

partir en rodajas, cortar en rodajas

slim

disminuir, reducir

adelgazar, perder peso

sling

arrojar, tirar

slink

escabullirse

slip

escapar

resbalar

deslizar [informal]

slither

arrastrarse, deslizarse

resbalar

slog

recorrer con dificultad, andar con paso pesado

trabajar tenazmente, matarse trabajando, trabajar como un esclavo

slop

derramar, verter

slope

inclinarse, descender, estar inclinado

slumber

dormitar, estar medio dormido, estar adormecido

slump

bajar súbitamente

smack

hacer chasquidos con la boca

golpear, pegar

smash

romperse, hacerse pedazos

estrellar

romper, hacer añicos

chocar, estrellarse

romper, hacer añicos

smear

untarse

embadurnar, pintarrajear

smile

sonreír

smoke

echar humo, humear

fumar

echar humo

smolder

arder sin llama

smooth

alisar

smother

sofocar, reprimir

contener, reprimir

estrangular, ahogar, sofocar

smudge

manchar, ensuciar

smuggle

traer a escondidas

pasar de contrabando, contrabandear

snap

partirse

cerrarse de golpe

decir con brusquedad

snare

coger en una trampa

snarl

gruñir

refunfuñar

snatch

arrebatar

sneak

escabullirse, escurrirse

escabullirse

traer a escondidas

hurtar, robar, sisar, ratear, escamotear

sneeze

estornudar

snicker

reír disimuladamente

sniff

oler, aspirar

aspirar

olfatear

olfatear, husmear

sniffle

sorberse

snigger

reír disimuladamente

snip

recortar

snipe

tirar desde una posición emboscada, tirar desde un escondite

snooze

dormitar, estar medio dormido, estar adormecido

snore

roncar

snort

aspirar

resoplar

snow

nevar

snub

desairar

snuffle

sorberse

soak

remojar

empapar, mojar

soap

enjabonar, jabonar

soar

subir hasta las nubes [informal], subir vertiginosamente

remontarse, elevarse

sob

sollozar

sod

cubrir con césped

soften

endulzar, azucarar

suavizar

bajar, templar

ablandar

soil

manchar, ensuciar

sojourn

permanencia

solace

consolar, reconfortar

solder

soldar

sole

poner suela a

solidify

solidificarse

somersault

dar vueltas, dar volteretas

soothe

calmar, sosegar, tranquilizar

aliviar, calmar, aplacar, mitigar, apaciguar, sosegar

sound

sonar, parecer

sondar, sondear

poder interpretarse, sonar

sonar

span

atravesar

abarcar, durar

spank

dar una zurra a

spar

entrenarse

spare

ahorrar, dispensar

dar, dejar

prescindir de

conservar, reservar, guardar

sparkle

ser efervescente, ser espumoso, burbujear

brillar, centellar, centellear

centellear, chispear

ser efervescente, ser espumoso, burbujear

spatter

salpicar

salpicar de, manchar de

spawn

desovar

speak

pronunciar un discurso

hablar

hablar

spellbind

encantar, fascinar

spew

arrojar

vomitar, devolver

spice

condimentar, sazonar

spin

tejer

centrifugar

hilar

girar

splash

salpicar

salpicar, rociar, chapotear

splatter

salpicar, rociar, chapotear

splay

extender

splinter

astillarse

split

dividir, compartir

dividir

partirse, hender

quebrarse

escindir

splutter

farfullar, balbucear

chisporrotear

sponge

sacar de gorra, gorronear

spook

asustar, espantar

spoonfeed

dar de comer con cuchara

spot

divisar, reconocer

spout

chorrear, salir a chorros

sprain

torcerse

sprawl

tumbarse, dejarse caer

spray

regar con una manga

rociar

atomizar, pulverizar

spread

propagarse, extenderse

untar

divulgar, rumorear

propagar, difundir

extenderse

difundir, esparcir

sprinkle

enarenar

rociar

lloviznar

echar

sprout

brotar

spurt

chorrear, salir a chorros

acelerar

sputter

chisporrotear

balbucir

spy

espiar

squabble

discutir, reñir, pelear

reñir

squall

chillar, berrear

squash

aplastar

squat

ponerse en cuclillas

squawk

graznido

squeak

chillar

rechinar

squeal

confesar, cantar [informal]

chillar

squeeze

pellizcar

exprimir

apretar

apretar

squelch

chapotear

squint

entrecerrar

ser bizco

squirm

retorcerse

squirt

salir a chorros

chorrear, salir a chorros

stab

apuñalar, dar una puñalada

stabilize

estabilizar

stack

apilar, poner en pilas, amontonar

staff

proveer de personal

stagger

escalonar

tambalearse, tambalear

asombrar, pasmar, consternar, desconcertar, sorprender

stagnate

estancarse

quedarse inactivo

stain

teñir

manchar

teñir

manchar, ensuciar con manchas

mancharse

stalk

cazar al acecho, cazar en puestos

cazar al acecho

stammer

balbucir

tartamudear

stamp

patear, golpear el suelo con los pies

estampar, timbrar

sellar, estampillar [Lat. Amer.], timbrar

stand

estar de pie

ser válido

soportar, sobrellevar

aguantar, soportar, tolerar

soportar, aguantar, ver [informal]

staple

engrapar

starch

almidonar

stare

mirar fijamente, fijar la mirada

start

iniciar, lanzar, ponerse a, comenzar a

causar, ocasionar, producir

sobresaltarse

entablar, empezar

sobresaltar

arrancar

arrancar

empezar, comenzar, iniciar

startle

sobresaltar, asustar

stash

esconder, ocultar

state

declarar

especificar, declarar, determinar

stay

quedarse, permanecer

quedarse

quedarse

quedarse, permanecer

steal

escabullirse

robar, apropiarse, hurtar, sisar, ratear, escamotear

steam

arrojar vapor, echar vapor

steepen

volverse más empinado

stencil

estarcir

step

dar un paso

stew

estofar, guisar

stick

meter

atascarse, quedarse atascado

adherirse, pegarse

stiffen

atiesar, almidonar

congelar, cuajar, coagular

endurecerse

stifle

sofocar, reprimir

contener, reprimir

sofocar

stigmatize

estigmatizar

estigmatizar

stimulate

estimular

suscitar, estimular, excitar, provocar

sting

escocer, picar

picar

stink

apestar, oler mal

stir

atizar, avivar

agitar, menear, remover

moverse, agitarse

suscitar, estimular, excitar, enternecer, conmover

incitar, instigar, agitar

stir-fry

freír y mezclar durante poco tiempo

stitch

coser

stock

tener, tener existencias de

stop

tapar, taponar

impedir

expirar, terminar, concluir

cesar, suspender, dejar de, dejar, detener, terminar, acabar

pararse

detener, parar, pararse, hacer alto

store

almacenar

almacenar

almacenar

storm

haber tormenta

haber tormenta

tomar por asalto

stow

almacenar

estibar

straddle

esparrancarse

straighten

enderezar, arreglar, enderezarse

enderezar, poner derecho

strain

agotar

esforzarse, agotar, debilitar

colar, cerner, tamizar

esforzarse

strangle

estrangular, ahogar, sofocar

strap

atar con correas

stray

vagar por, rondar, extraviarse

stream

brotar, fluir, correr

strengthen

fortalecerse, intensificarse

consolidar, fortalecer, solidificar, reforzar

fortalecer, reforzar, consolidar

stress

acentuar, destacar, subrayar, recalcar

acentuarse

stretch

estirar

extenderse

estirarse

estirarse

strip

desnudarse, desvestirse

desarmar, desmontar, desmantelar

desnudarse, desvestirse

stroke

acariciar

acariciar

stroll

pasearse, dar una vuelta por, dar un paseo, amblar, ambular, andar muy despacio

struggle

resistir, forcejear

esforzarse

tener dificultades

strut

contonearse, andar pavoneándose

study

estudiar

estudiar, observar

stuff

llenar

rellenar

disecar

rellenar, atestar

rellenar

stumble

vacilar, titubear

tropezar

actuar con torpeza, actuar torpemente

stump

caminar pesadamente

stun

pasmar, dejar estupefacto

aturdir, atontar

aterrar, repugnar, ofender

stutter

tartamudear

style

diseñar

submerge

sumergirse

sumergir

submit

presentar

presentar

rendirse

subside

amainar, calmarse

hundirse

hundirse

substitute

sustituir

sustituir, reemplazar

subtract

restar

suck

chupar

chupar

suffer

sufrir

sufrir

sostener, sufrir

sostener, sufrir

sufrir

pasar por, sufrir

sufrir, estar enfermo, sentirse mal

suffocate

estrangular, ahogar, sofocar, asfixiar

ahogarse, asfixiarse, sofocar

sugar

azucarar

suggest

sugerir, proponer

sugerir, indicar, señalar

sugerir

indicar, señalar

indicar, señalar, sugerir

supervene

sobrevenir

supply

proveer, suministrar

proveer, suministrar

proveer, suministrar

support

alentar, estimular, animar, apoyar

apuntalar, sostener, apoyar

confirmar, corroborar

apoyar, mantener

aguantar, soportar, resistir

sostener, aguantar, soportar

apoyar, ser hincha de [informal]

respaldar, apoyar

defender, sostener, apoyar, respaldar

suppose

asumir, suponer

suponer, dar por sentado

estimar, creer

suponer, presuponer

creer, considerar, estimar, suponer

suponer

surge

agitar

surprise

sorprender

sorprender, asombrar

surrender

renunciar a, ceder

renunciar, privarse de, ceder

capitular, rendirse, entregarse

capitular, rendirse

surround

cercar, rodear

rodear, cercar, circundar

survey

inspeccionar

sondear

survive

sobrevivir

suspect

imaginarse, figurarse

desconfiar, recelar, sospechar

sospechar

suspend

colgar, suspender

suspender

suspender

swaddle

poner los pañales a

swagger

fanfarronear, jactarse

contonearse, andar pavoneándose

swallow

tragarse, comerse

aguantar, soportar, tolerar

tragar

sobrepasarlo, tragárselo, digerirlo, aceptarlo, dejar a un lado, tragarse

swap

cambiar, canjear

swarm

salir en enjambre

hormiguear, pulular

swat

aplastar

sway

persuadir, influir en

balancearse

sweep

barrer, escobillar

sweeten

endulzar, azucarar

endulzar

swelter

sofocarse de calor

swig

beber a tragos

swill

tragarse

swim

dar vueltas

nadar, bañarse

swindle

defraudar, estafar

swing

balancearse

oscilar

swipe

hurtar, birlar

swirl

arremolinarse

caer en revoloteo

remolinar, remolinear

swish

silbar

sacudir, menear

crujir

swoon

desmayo


Engelsk verb med Svensk oversettelse.

sacrifice

offra

uppoffra

offra

sadden

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

sag

mattas, bli ointressant

svikta, ge efter

sail

segla, segla över, befara

navigera, segla

salt

salta ned, salta in, rimma

salute

hylla

hälsa

göra honnör, hälsa

sand

sandpappra, slipa med sandpapper

sap

undergräva, underminera

satisfy

glädja, göra till lags

stilla, mätta

stilla, mätta, tillfredsställa

tillfredsställa

uppfylla

tillfredsställa

saturate

mätta

genomdränka, blöta ner

saunter

lunka, släntra, gå i sakta mak, ströva

save

bespara

rädda

rädda

spara, lägga undan

spara

bespara, spara

spara på, spara, använda sparsamt

savor

njuta av

say

säga

säga, visa

framsäga

scald

skålla, bränna

skålla

scale

flagna, lossna i flagor

klättra uppför, bestiga

fjälla

scalp

sälja svart

scamper

kila iväg

scan

avsöka, svepa över

ögna igenom

avsöka

scandalize

baktala, förtala, beljuga, nedvärdera, smäda, skymfa

scare

skrämma, förskräcka, bli skrämd

scatter

strö

sprida sig, skingra sig

skingra

sprida, strö ut

scent

känna, känna på sig, ha på känn, vädra

schlep

KÅNKA

scintillate

gnistra, tindra

scold

gräla, träta, skälla

gräla, träta, skälla, skälla ut, ge på huden, läxa upp

scorch

sveda, bränna

bränna

vidbränna

scorn

förakta, avsky, försmå

scour

spola ren

finkamma, genomsöka

skura, skrubba

skrubba ren, gnugga ren

scowl

rynka ögonbrynen

scrabble

treva, rota

scram

sticka [informal], smita

scramble

göra äggröra

förvanska genom talvändning

slåss

klättra

trängas, skockas

röra ihop, blanda ihop

scrape

skrapa

skrapa

skrapa

scratch

riva, klösa

klia

repa

scrawl

klottra

scream

skrika, gallskrika, vråla, ryta, tjuta, gasta

screech

tjuta, skrika

gallskrika, tjuta

screen

sålla, gallra

undersöka

skärma av, skilja av

skärma av

visa

skaffa upplysningar om

screw

skruva

scribble

klottra, klottra ned, krafsa ned

scrounge

tigga sig till

scrub

skura

scrutinize