Engelske verb


Engelsk verb med Norsk oversettelse.

waddle

vugge

vugge, gå og vralte

wade

vade

wag

vifte, svingkrok, slå med

wager

slå vedd

waggle

waggle

wail

tute

klage, jamre seg

tute, hvine

klynk, tute, jamre

wait

vente

walk

følge, gå med

, promenere

gå ut med, ta ut

spasere, flanere

wallop

klå, gi bank, klå opp

klå, sope banen med [informal]

wallow

velte seg, rulle seg

rulle

wallpaper

tapetsere

waltz

valse, danse vals

wander

vanre, strene

want

ville, ønske

søke

ønske, ville

warm

varme

bli varm, varmes opp

warn

varsle, advare

varsle mot, advare mot, forvarsle, advare

warp

forvri

warrant

garantere, svare for

berettige

garantere

wash

vaske

gå å vaske, tåle vask

vaske

vaske

vaske, vaske seg

waste

sløse med

konsummere, forbruke, sløse bort penger, forbruke, kaste bort, ødsle bort

sløse bort penger, ødsle, spille

watch

overvåke, se etter

se opp, gi akt på

passe, se etter

bli oppe, holde seg våken

se på, titte på

se på, titte på

observere, iaktta

water

renne, tåres

vanne

vanne

wave

flagre, vaie

vinke

falle, falle i bølger

waver

flagre, gispe

vakle, svikte

stokke seg

wax

bone

weaken

undergrave, underminere

bli usikker, vakle

forminske, forvikle

forminske, få slappere helse, gjøre kraftløs, bli svakere

forminske

forminske, gjøre svakere

wean

avvenne

wear

nytte ut, slite ned

ha på seg, bære

weave

bygge, flette

spinne

veve

flette

weed

rense

weep

utgyte

gråte

weigh

veie

tenke over, fundere på

welcome

glad for å motta

velkommen

weld

sveise

westernize

gjøre vestlig

wheel

kretse

wheeze

puste med en pipende lyd

whimper

gnåle, gny

klynk

whine

hvine

gnåle, yle

gnåle, beklage seg, kinkete

whinny

vrinsk

whip

piske med

piske, piske, pisk

vispe

whir

surre, hvine

whirl

virvle rundt

virvle

virvle

whisk

vispe

whisper

suse, hviske

hviske

hviske

whistle

plystre

drille

hvine

plystre

whiten

gjøre hvit

whitewash

limstryke, hvitmale, kalke

renvaske

whump

dunse, dunse ned

widen

bredde, vide ut

wiggle

vri seg

vigle med

vigle

will

ville, kunne, komme til

komme til

testamentere

wilt

visne, tørke

win

vinne, forverve

vinne

vinne

utvinne

vinne

erobre

wince

rykke til av

riste til

wind

linde

vri på

dra opp

slynge seg, ringle seg

slynge seg

wink

blunke

wipe

tørke bort

tørke, tørke av

tørke, tørke av

tørke, tørke av

tørke av

wire

telegrafere, kable

wish

ønske

ville ha, ønske

ønske, ville

withdraw

ta tilbake

dra tilbake, dra bort

ta bort

ta ut

trekke seg tilbake

trekke seg tilbake, retirere, vike unna

wither

visne

witness

bevitne, være vitne til

bevitne

wobble

vakle, krenge

wonder

undre, spørre seg

forundre seg, bli forundret

spørre seg, undre, tvile

word

formulere, utrykke med ord

work

arbeid

lykkes, slå vel ut

fungere,

worry

gruble, ruge på, bekymre, uroe

uroe seg, engstes

worsen

forringes, forfalle, synke

forverre, forverre

worship

delta i gudstjeneste, gå i kirka

dyrke, tilbede, avgude

wound

såre

wrangle

småkrangle, tviste, bråke

småkrangle, trette, skjelle

wreathe

virvle

wrench

rykke, slite

vrikke, stuke

wrestle

bryte

bryte

wriggle

vri seg

slynge seg, skru seg

wring

vri om

klemme

vri ut

wrinkle

bli rynkete, rynke seg

rynke, skrukke, viket kant, skrukke seg, bli skrukkete

write

skrive

skrive ut

korrespondere, brevveksle, skrive brev

writhe

vri seg


Engelsk verb med Spansk oversettelse.

waddle

anadear

contonearse

wade

vadear

wag

sacudir, menear, agitar

wager

apostar

waggle

menear

wail

gemir

lamentarse, gemir

gemir

gritar, gemir, lamentarse

wait

esperar

walk

acompañar

caminar, ir a pie

pasear

pasearse, dar un paseo

wallop

dar una paliza, pegar fuerte, pegar, zurrar, cascar, tundear, apalear, dar un mamporro

dar una paliza

wallow

revolcarse

undular

wallpaper

empapelar

waltz

bailar el vals

wander

vagar por, rondar

want

querer, desear

buscar

desear, querer

warm

calentar

calentarse

warn

advertir

avisar

warp

deformarse

warrant

garantizar por, confirmar

justificar

garantizar

wash

lavarse

lavar

lavar, limpiar

lavar

lavar, lavarse

waste

desperdiciar

gastar, derrochar, despilfarrar, dilapidar, disipar

malgastar, desperdiciar

watch

vigilar, cuidar

tener cuidado

cuidar de, ocuparse de

velar, quedarse levantado

mirar, contemplar

ver, mirar

observar

water

mojarse

regar

dar de beber a, abrevar

wave

flotar

saludar con la mano

ondularse

waver

vacilar

dudar, vacilar

vacilar, entrecortarse

wax

encerar

weaken

socavar, minar

debilitarse

extenuar, debilitar

enervar, debilitar

diluir

atenuar, debilitar, aminorar, disminuir

wean

destetar

wear

gastar, desgastar

llevar

weave

entrelazar

tejer

tejer

entrelazar

weed

desherbar

weep

derramar

llorar

weigh

pesar

reflexionar, reconsiderar

welcome

recibir bien

dar la bienvenida

weld

soldar

westernize

occidentalizar

wheel

dar vueltas, girar alrededor de

wheeze

jadear

whimper

gimotear

lloriquear

whine

zumbar

gemir, gañir

quejarse, gimotear

whinny

relincho

whip

menear, sacudir

azotar, dar latigazos a

batir

whir

zumbar

whirl

arremolinarse

caer en revoloteo

hacer girar, dar vueltas a

whisk

batir

whisper

susurrar

decir en voz baja, murmurar, susurrar

cuchichear

whistle

pitar

piar

pasar silbando

silbar

whiten

blanquear

whitewash

blanquear

encubrir

whump

caer con un ruido sordo

widen

ensanchar, dilatar

wiggle

retorcerse

menear

menear

will

poder, futuro imperfecto

futuro imperfecto

legar

wilt

marchitarse

win

ganarse, obtener, conseguir

ganar

ganar

sacar

ganar

triunfar, conquistar

wince

hacer una mueca de dolor

hacer una mueca de terror

wind

envolver, enrollar

virar

dar cuerda

serpentear, dar vueltas

serpentear, dar vueltas

wink

guiñar el ojo

wipe

limpiar

limpiarse

secarse

limpiarse, sonarse

limpiar

wire

telegrafiar, cablegrafiar

wish

desear

querer, desear

desear, querer

withdraw

retirar

retirar

sacar de circulación, retirar

retirar

retirarse

retroceder, retirarse, replegarse

wither

marchitar, agostar

witness

ser testigo de

ser testigo de, atestiguar

wobble

tambalearse

wonder

preguntarse

sorprenderse

preguntarse, dudar

word

expresar, formular, expresar con palabras

work

trabajar

tener éxito, funcionar, salir bien

funcionar

worry

preocuparse, atormentarse, inquietarse, apurarse, angustiarse, preocupar

preocuparse, inquietarse

worsen

deteriorarse, empeorar, degradarse

exacerbar, agravar, avivar, empeorar

worship

rendir culto, reverenciar, ir a misa

adorar, venerar, idolatrar

wound

herir

wrangle

discutir, reñir, pelear

reñir, pelearse

wreathe

subir en espirales

wrench

arrancar

torcerse, dislocarse

wrestle

luchar

luchar con

wriggle

retorcerse

moverse

wring

retorcer

oprimir

escurrir

wrinkle

arrugarse

arrugar, arrugarse

write

escribir

escribir

corresponderse, mantener correspondencia, escribir cartas

writhe

retorcerse


Engelsk verb med Svensk oversettelse.

waddle

vagga

vagga, gå och vagga

wade

vada

wag

vifta, svänga, slå med

wager

slå vad

waggle

VIFTNING

wail

tjuta

klaga, jämra sig

tjuta, vina

kvida, tjuta, jämra

wait

vänta

walk

följa, gå med

, promenera

gå ut med, ta ut

spatsera, flanera

wallop

klå, ge stryk, klå upp

klå, sopa banan med [informal]

wallow

vältra sig, rulla sig

rulla

wallpaper

tapetsera

waltz

valsa, dansa vals

wander

vandra, ströva

want

vilja, önska

söka

önska, vilja

warm

värma

bli varm, värmas

warn

varna

varsla, förvarna

warp

förvrida

warrant

garantera, svara för

berättiga

garantera

wash

tvätta

gå att tvätta, tåla tvätt

tvätta

tvätta

tvätta, tvätta sig

waste

slösa med

konsumera, förbruka, slösa bort, förslösa, kasta bort, ödsla bort

slösa bort, ödsla, spilla

watch

övervaka, se efter

se upp, ge akt på

passa, se efter

stanna uppe, hålla sig vaken

se på, titta på

se på, titta på

observera, iaktta

water

rinna, tåras

vattna

vattna

wave

fladdra, vaja

vinka

falla, falla i vågor

waver

fladdra, flämta

vackla, svikta

stocka sig

wax

bona

weaken

undergräva, underminera

bli osäker, vackla

försvaga, förvekliga

försvaga, förslappa, göra kraftlös, bli svagare

försvaga

försvaga, göra svagare

wean

avvänja

wear

nöta ut, slita ned

ha på sig, bära

weave

bygga, fläta

spinna

väva

fläta

weed

rensa

weep

utgjuta

gråta

weigh

väga

tänka över, fundera på

welcome

gärna ta emot

välkomna

weld

svetsa

westernize

göra västerländsk

wheel

kretsa

wheeze

andas med ett pipande ljud

whimper

gnälla, gny

kvida

whine

vina

gnälla, yla

gnälla, beklaga sig, kinka

whinny

gnägga

whip

piska med

piska, gissla, klatscha

vispa

whir

surra, vina

whirl

virvla runt

virvla

virvla

whisk

vispa

whisper

susa, viska

viska

viska

whistle

vissla

drilla

vina

vissla

whiten

göra vit

whitewash

limstryka, vitlimma, kalka

rentvå

whump

dunsa, dunsa ner

widen

bredda, vidga

wiggle

vrida sig

vicka med

vicka

will

vilja, kunna, komma att

komma att

testamentera

wilt

vissna, torka

win

vinna, förvärva

vinna

vinna

utvinna

vinna

erövra

wince

rycka till av

rysa till

wind

linda

vrida på

dra upp

slingra sig, ringla sig

slingra sig

wink

blinka

wipe

torka bort

torka, torka av

torka, torka av

torka, torka av

torka av

wire

telegrafera, kabla

wish

önska

vilja ha, önska

önska, vilja

withdraw

ta tillbaka

dra tillbaka, dra bort

ta bort

ta ut

dra sig tillbaka

dra sig tillbaka, retirera, vika undan

wither

vissna

witness

bevittna, vara vittne till

bevittna

wobble

vackla, kränga

wonder

undra, fråga sig

förundra sig, bli förvånad

fråga sig, undra, tvivla

word

formulera, uttrycka med ord

work

arbeta

lyckas, slå väl ut

fungera,

worry

grubbla, ruva på, bekymra, oroa

oroa sig, ängslas

worsen

försämras, förfalla, sjunka

försvåra, förvärra

worship

delta i gudstjänst, gå i kyrka

dyrka, tillbedja, avguda

wound

såra

wrangle

gräla, tvista, bråka

gräla, träta, skälla

wreathe

virvla

wrench

rycka, slita

vricka, stuka

wrestle

brottas

brottas

wriggle

vrida sig

slingra sig, skruva sig

wring

vrida om

krama

vrida ur

wrinkle

bli rynkig, rynka sig

rynka, skrynkla, vecka, skrynkla sig, bli skrynklig

write

skriva

skriva ut

korrespondera, brevväxla, skriva brev

writhe

vrida sig


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb