Forum

Å sette en rett

Jeg søker et idiomatisk uttrykk for "å sette" i sammenhengen "Retten ble satt med tre dommere" (i motsetning til å sette rett i saken med kun en dommer). Det er altså ikke det snakk om å opprette en ny domstol, ("Norges høyesterett ble stiftet kort tid senere med hjemmel i grunnloven av 1814") men å opprette en rett for en konkret sak, innenfor en eksisterende domstol -- Oslo tingrett.
Vær oppmerksom på at innlegget vil bli renset for HTML koding.
Følgende koding er aktivert: [b][/b], [i][/i], [u][/u]
Navn
(IP adressen din vil bli logget)
E-mail
(required)
Svar