Fransk-Norsk oversettelse av admettre

Oversettelse av ordet admettre fra fransk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

admettre på norsk

admettre
hypothèseverb anta, forutsette
  culpabilitéverb erkjenne, medgi, bekjenne
  membreverb oppta
  permissionverb slippe inn, la komme inn
  hôpitalverb innta, ta inn
  droitverb godta, godkjenne
  accepterverb godta, akseptere
  reconnaîtreverb erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne
  avouerverb åpent tilstå, erkjenne
  accorderverb medgi, gå med på
Synonymer for admettre
Liknende ord

 
 

admettre som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
admettreadmettantadmis
Indikativ
1. Presens
jeadmets
tuadmets
il; elleadmet
nsadmettons
vsadmettez
ils; ellesadmettent
8. Presens perfektum
jeai admis
tuas admis
il; ellea admis
nsavons admis
vsavez admis
ils; ellesont admis
2. Preteritum (Fortid)
jeadmettais
tuadmettais
il; elleadmettait
nsadmettions
vsadmettiez
ils; ellesadmettaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais admis
tuavais admis
il; elleavait admis
nsavions admis
vsaviez admis
ils; ellesavaient admis
4a. Presens futurum
jeadmettrai
tuadmettras
il; elleadmettra
nsadmettrons
vsadmettrez
ils; ellesadmettront
11a. Preteritum futurum
jeaurai admis
tuauras admis
il; elleaura admis
nsaurons admis
vsaurez admis
ils; ellesauront admis
Simple past
jeadmis
tuadmis
il; elleadmit
nsadmîmes
vsadmîtes
ils; ellesadmirent
Past perfect
jeeus admis
tueus admis
il; elleeut admis
nseûmes admis
vseûtes admis
ils; elleseurent admis
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeadmettrais
tuadmettrais
il; elleadmettrait
nsadmettrions
vsadmettriez
ils; ellesadmettraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais admis
tuaurais admis
il; elleaurait admis
nsaurions admis
vsauriez admis
ils; ellesauraient admis
Konjunktiv
6. Presens
jeadmette
tuadmettes
il; elleadmette
nsadmettions
vsadmettiez
ils; ellesadmettent
13. Presens perfektum
jeaie admis
tuaies admis
il; elleait admis
nsayons admis
vsayez admis
ils; ellesaient admis
Preteritum (Fortid)
jeadmisse
tuadmisses
il; elleadmît
nsadmissions
vsadmissiez
ils; ellesadmissent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse admis
tueusses admis
il; elleeût admis
nseussions admis
vseussiez admis
ils; elleseussent admis
Imperativ
Bekreftende
tuadmets
nsadmettons
vsadmettez
Dine siste søk