Fransk-Norsk oversettelse av revendiquer

Oversettelse av ordet revendiquer fra fransk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

revendiquer på norsk

revendiquer
réclamerverb forlange, kreve
Synonymer for revendiquer
Liknende ord

 
 

revendiquer som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
revendiquerrevendiquantrevendiqué
Indikativ
1. Presens
jerevendique
turevendiques
il; ellerevendique
nsrevendiquons
vsrevendiquez
ils; ellesrevendiquent
8. Presens perfektum
jeai revendiqué
tuas revendiqué
il; ellea revendiqué
nsavons revendiqué
vsavez revendiqué
ils; ellesont revendiqué
2. Preteritum (Fortid)
jerevendiquais
turevendiquais
il; ellerevendiquait
nsrevendiquions
vsrevendiquiez
ils; ellesrevendiquaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais revendiqué
tuavais revendiqué
il; elleavait revendiqué
nsavions revendiqué
vsaviez revendiqué
ils; ellesavaient revendiqué
4a. Presens futurum
jerevendiquerai
turevendiqueras
il; ellerevendiquera
nsrevendiquerons
vsrevendiquerez
ils; ellesrevendiqueront
11a. Preteritum futurum
jeaurai revendiqué
tuauras revendiqué
il; elleaura revendiqué
nsaurons revendiqué
vsaurez revendiqué
ils; ellesauront revendiqué
Simple past
jerevendiquai
turevendiquas
il; ellerevendiqua
nsrevendiquâmes
vsrevendiquâtes
ils; ellesrevendiquèrent
Past perfect
jeeus revendiqué
tueus revendiqué
il; elleeut revendiqué
nseûmes revendiqué
vseûtes revendiqué
ils; elleseurent revendiqué
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jerevendiquerais
turevendiquerais
il; ellerevendiquerait
nsrevendiquerions
vsrevendiqueriez
ils; ellesrevendiqueraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais revendiqué
tuaurais revendiqué
il; elleaurait revendiqué
nsaurions revendiqué
vsauriez revendiqué
ils; ellesauraient revendiqué
Konjunktiv
6. Presens
jerevendique
turevendiques
il; ellerevendique
nsrevendiquions
vsrevendiquiez
ils; ellesrevendiquent
13. Presens perfektum
jeaie revendiqué
tuaies revendiqué
il; elleait revendiqué
nsayons revendiqué
vsayez revendiqué
ils; ellesaient revendiqué
Preteritum (Fortid)
jerevendiquasse
turevendiquasses
il; ellerevendiquât
nsrevendiquassions
vsrevendiquassiez
ils; ellesrevendiquassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse revendiqué
tueusses revendiqué
il; elleeût revendiqué
nseussions revendiqué
vseussiez revendiqué
ils; elleseussent revendiqué
Imperativ
Bekreftende
turevendique
nsrevendiquons
vsrevendiquez
Dine siste søk