Fransk-Svensk oversettelse av allonger

 
 

allonger som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
allongerallongeantallongé
Indikativ
1. Presens
jeallonge
tuallonges
il; elleallonge
nsallongeons
vsallongez
ils; ellesallongent
8. Presens perfektum
jeai allongé
tuas allongé
il; ellea allongé
nsavons allongé
vsavez allongé
ils; ellesont allongé
2. Preteritum (Fortid)
jeallongeais
tuallongeais
il; elleallongeait
nsallongions
vsallongiez
ils; ellesallongeaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais allongé
tuavais allongé
il; elleavait allongé
nsavions allongé
vsaviez allongé
ils; ellesavaient allongé
4a. Presens futurum
jeallongerai
tuallongeras
il; elleallongera
nsallongerons
vsallongerez
ils; ellesallongeront
11a. Preteritum futurum
jeaurai allongé
tuauras allongé
il; elleaura allongé
nsaurons allongé
vsaurez allongé
ils; ellesauront allongé
Simple past
jeallongeai
tuallongeas
il; elleallongea
nsallongeâmes
vsallongeâtes
ils; ellesallongèrent
Past perfect
jeeus allongé
tueus allongé
il; elleeut allongé
nseûmes allongé
vseûtes allongé
ils; elleseurent allongé
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeallongerais
tuallongerais
il; elleallongerait
nsallongerions
vsallongeriez
ils; ellesallongeraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais allongé
tuaurais allongé
il; elleaurait allongé
nsaurions allongé
vsauriez allongé
ils; ellesauraient allongé
Konjunktiv
6. Presens
jeallonge
tuallonges
il; elleallonge
nsallongions
vsallongiez
ils; ellesallongent
13. Presens perfektum
jeaie allongé
tuaies allongé
il; elleait allongé
nsayons allongé
vsayez allongé
ils; ellesaient allongé
Preteritum (Fortid)
jeallongeasse
tuallongeasses
il; elleallongeât
nsallongeassions
vsallongeassiez
ils; ellesallongeassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse allongé
tueusses allongé
il; elleeût allongé
nseussions allongé
vseussiez allongé
ils; elleseussent allongé
Imperativ
Bekreftende
tuallonge
nsallongeons
vsallongez
Dine siste søk