Italiensk-Norsk oversettelse av addolcirsi

Oversettelse av ordet addolcirsi fra italiensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

addolcirsi på norsk

addolcirsi
comportamentoverb veikne, mykne, la seg svekke
Synonymer for addolcirsi
Liknende ord

 
 

addolcirsi som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
addolcirsiaddolcentesiaddolcito
Indikativ
1. Presens
ioaddolcisco
tuaddolcisci
luiaddolcisce
noiaddolciamo
voiaddolcite
loroaddolciscono
8. Presens perfektum
iosono addolcito
tusei addolcito
luiè addolcito
noisiamo addolciti
voisiete addolciti
lorosono addolciti
2. Preteritum (Fortid)
ioaddolcivo
tuaddolcivi
luiaddolciva
noiaddolcivamo
voiaddolcivate
loroaddolcivano
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ioero addolcito
tueri addolcito
luiera addolcito
noieravamo addolciti
voieravate addolciti
loroerano addolciti
4a. Presens futurum
ioaddolcirò
tuaddolcirai
luiaddolcirà
noiaddolciremo
voiaddolcirete
loroaddolciranno
11a. Preteritum futurum
iosarò addolcito
tusarai addolcito
luisarà addolcito
noisaremo addolciti
voisarete addolciti
lorosaranno addolciti
Simple past
ioaddolcii
tuaddolcisti
luiaddolcì
noiaddolcimmo
voiaddolciste
loroaddolcirono
Past perfect
iofui addolcito
tufosti addolcito
luifu addolcito
noifummo addolciti
voifoste addolciti
lorofurono addolciti
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
ioaddolcirei
tuaddolciresti
luiaddolcirebbe
noiaddolciremmo
voiaddolcireste
loroaddolcirebbero
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iosarei addolcito
tusaresti addolcito
luisarebbe addolcito
noisaremmo addolciti
voisareste addolciti
lorosarebbero addolciti
Subjunctive
6. Present
ioaddolcisca
tuaddolcisca
luiaddolcisca
noiaddolciamo
voiaddolciate
loroaddolciscano
13. Perfect
iosia addolcito
tusia addolcito
luisia addolcito
noisiamo addolciti
voisiate addolciti
lorosiano addolciti
Imperfect
ioaddolcissi
tuaddolcissi
luiaddolcisse
noiaddolcissimo
voiaddolciste
loroaddolcissero
Pluperfect indic. or Past perfect
iofossi addolcito
tufossi addolcito
luifosse addolcito
noifossimo addolciti
voifoste addolciti
lorofossero addolciti
Imperative
Affirmative
tuaddolcisciti
luiaddolcisca
noiaddolciamoci
voiaddolcitevi
loroaddolciscano
Dine siste søk