Italiensk-Norsk oversettelse av diminuire

Oversettelse av ordet diminuire fra italiensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

diminuire på norsk

diminuire
generaleverb gjøre mindre
  livelloverb få ned, senke, redusere
  interessareverb gradvis minske, avta
  speseverb innskrenke, begrense, skjære tilbake på, skjære ned
  valoreverb forringe, minske
  velocitàverb saktne, minske
  prezziverb synke, gå ned
  dimensioneverb forminske, forminske, redusere
  suonoverb senke, dempe
  quantitàverb minske, avta
  calareverb minskes, avta, forminskes, minske, forsvinne, bortfalle, synke
  attenuareverb forminske, gjøre svakere
  ridurreverb forkorte, beskjære, minske, skjære ned
  decrescereverb reduseres, forminskes, minskes
Synonymer for diminuire
Liknende ord

 
 

diminuire som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
diminuirediminuentediminuito
Indikativ
1. Presens
iodiminuisco
tudiminuisci
luidiminuisce
noidiminuiamo
voidiminuite
lorodiminuiscono
8. Presens perfektum
ioho diminuito; sono diminuito
tuhai diminuito; sei diminuito
luiha diminuito; è diminuito
noiabbiamo diminuito; siamo diminuiti
voiavete diminuito; siete diminuiti
lorohanno diminuito; sono diminuiti
2. Preteritum (Fortid)
iodiminuivo
tudiminuivi
luidiminuiva
noidiminuivamo
voidiminuivate
lorodiminuivano
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ioavevo diminuito; ero diminuito
tuavevi diminuito; eri diminuito
luiaveva diminuito; era diminuito
noiavevamo diminuito; eravamo diminuiti
voiavevate diminuito; eravate diminuiti
loroavevano diminuito; erano diminuiti
4a. Presens futurum
iodiminuirò
tudiminuirai
luidiminuirà
noidiminuiremo
voidiminuirete
lorodiminuiranno
11a. Preteritum futurum
ioavrò diminuito; sarò diminuito
tuavrai diminuito; sarai diminuito
luiavrà diminuito; sarà diminuito
noiavremo diminuito; saremo diminuiti
voiavrete diminuito; sarete diminuiti
loroavranno diminuito; saranno diminuiti
Simple past
iodiminuii
tudiminuisti
luidiminuì
noidiminuimmo
voidiminuiste
lorodiminuirono
Past perfect
ioebbi diminuito; fui diminuito
tuavesti diminuito; fosti diminuito
luiebbe diminuito; fu diminuito
noiavemmo diminuito; fummo diminuiti
voiaveste diminuito; foste diminuiti
loroebbero diminuito; furono diminuiti
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iodiminuirei
tudiminuiresti
luidiminuirebbe
noidiminuiremmo
voidiminuireste
lorodiminuirebbero
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
ioavrei diminuito; sarei diminuito
tuavresti diminuito; saresti diminuito
luiavrebbe diminuito; sarebbe diminuito
noiavremmo diminuito; saremmo diminuiti
voiavreste diminuito; sareste diminuiti
loroavrebbero diminuito; sarebbero diminuiti
Subjunctive
6. Present
iodiminuisca
tudiminuisca
luidiminuisca
noidiminuiamo
voidiminuiate
lorodiminuiscano
13. Perfect
ioabbia diminuito; sia diminuito
tuabbia diminuito; sia diminuito
luiabbia diminuito; sia diminuito
noiabbiamo diminuito; siamo diminuiti
voiabbiate diminuito; siate diminuiti
loroabbiano diminuito; siano diminuiti
Imperfect
iodiminuissi
tudiminuissi
luidiminuisse
noidiminuissimo
voidiminuiste
lorodiminuissero
Pluperfect indic. or Past perfect
ioavessi diminuito; fossi diminuito
tuavessi diminuito; fossi diminuito
luiavesse diminuito; fosse diminuito
noiavessimo diminuito; fossimo diminuiti
voiaveste diminuito; foste diminuiti
loroavessero diminuito; fossero diminuiti
Imperative
Affirmative
tudiminuisci
luidiminuisca
noidiminuiamo
voidiminuite
lorodiminuiscano
Dine siste søk