Italienske verb


Italiensk verb med Norsk oversettelse.

abbagliare

blende

blende, imponere

abbaiare

skjelle, bjeffe

abbandonare

la være i stikken

avbryte

overgi, gi på båten

gi opp

kjøre bort

avsverge seg

gi opp, avstå fra

la være igjen, overgi

falle fra, svike

abbandonarsi

strekke seg ut, ligge henslengt

abbassare

slå ned

veive ned

få ned, senke, redusere

skru ned

senke, få ned, nedsette

senke, dempe, mykne

sette ned, slippe ned

blende av

abbassarsi

synke

avta, minske

bøye seg ned

falle fram

krype

nedlate seg, verdiges, ydmyke seg

avta, minske, synke

abbattere

blåse ned, blåse overende, felle, slå ned

felle

gjøre matt

demolere, rasere, rive ned, ødelegge

skyte ned

springe ned

gå løs på, banke løs på, demolere

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

hugge ned, felle, ta ned noe

abbellire

forskjønne, rette på

skjønne opp

forskjønne, pryde, smykke ut, dekorere, utsmykke, piffe opp, opp-pynte, pynte

abbeverare

vanne

abbindolare

lure, narre, bedra, dupere, villede, forlede

abboccare

nappe, hugge

abbondare

finnes i overflod, vrimle av

abbordare

antaste

abborracciare

forkludre, forderve, røte til, tilkludre, ødelegge

abbottonare

kneppe sammen

abbozzare

skisse

abbracciare

dekke

omspenne, spenne over

omfavne, klemme, slutte en person inn i armene sine

omfatte, inneholde, innbefatte, innfatte

abbracciarsi

omfavne hverandre, klemmes

abbreviare

forkorte

forkorte, trekke sammen, korte ned, skjære ned noe, kondensere, sammendra

forkorte, beskjære, minske

abbronzarsi

bli solbrent

abdicare

abdisere

abitare

spøke

bo, være bosatt

abituarsi

venne seg, venne, bli vant

abiurare

avsverge, fornekte, avkall

abolire

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe

aborrire

avsky, hate, forakte, huse motvilje mot

abortire

få til å miste fosteret

abrogare

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse, gjenkalle, dra inn

ta tilbake

abusare

misbruke

voldta, skjende, misbruke

accadere

hende, skje, inntreffe, forekomme

inntreffe, skje, hende

accalappiare

snare inn, fange i nett

accalcarsi

pakke seg sammen, trenge seg sammen, trenges, skokke seg sammen

accamparsi

kampe, slå leir, telte

accantonare

skrin, legge på hyllen

ignorere, ikke ta noe notat om, forbigå

accaparrarsi

kjøpe opp

accapigliarsi

småkrangle, trette, skjelle

accarezzare

kjæle med, smekte

klappe, stryke

stryke

smekte, kjæle med, klemme

accartocciare

krølle sammen, skrukke, knøvle sammen

accasare

gifte bort

accatastare

stable, stable opp

accecare

blende

accelerare

påskynde, aksellerere

påskynde, drive på

påskynde, pådrive

aksellerere, øke farten, øke hastigheten, øke farten, sette full fres

påskynde

accendere

sette på, vri på

tenne

antenne, tenne på

sette på

forsterke, stige i intensitet

tenne, sette på

tenne, opptenne

accendersi

tennes

accentare

betone

accentuare

aksentuere, betone, framheve, framholde, sterkt betone, trykke på, understreke

accerchiare

omringe

accettare

istemme, være overens, holde med om

akseptere, motta, ta imot

godta, akseptere

forsikre, bekrefte, godkjenne, bifalle

akseptere, anta, tro

acchiappare

fange

gripe, fange

accigliarsi

rynke pannen

acciottolare

skramle

acciuffare

gripe, fange

acclamare

tiljuble, juble

klappe, applaudere

acclimatarsi

akklimatisere

akkomodere, anpasse seg, omstille seg, tilpasse seg

accludere

vedlegge, innføre, bilegge

accoccolarsi

krølle sammen, sette seg godt til rette, smyge seg, trykke seg, huke seg, krype sammen, rulle seg sammen

sette seg på huk

krølle seg sammen

accogliere

oppta

ta imot

velkommen

rømme, ha plass for

godta, godkjenne

motta

accollare

beheftet med

accomodare

fikse, greie ut, reparere

accomodarsi

sette seg tilbake

accompagnare

følge med, eskortere, følge, følge, gå med

eskortere, ledsage

foregående, lede, ledsage

accondiscendere

samtykke, gå med på

acconsentire

samtykke til

samtykke, bifalle, godkjenne

samtykke, gå med på

accontentare

behage, glede

accoppiare

pare

accorare

bedrøve

accorciare

forkorte

forkorte, trekke sammen, korte ned, kondensere, sammendra

legge opp, gjøre kortere

accorciarsi

bli kortere

bli kortere

krympe

accordare

forlene

stemme

få i samklang, anpasse, harmonisere

skjenke, gi, tildele, donere

medgi, gå med på

accordarsi

overensstemme, passe sammen, korrespondere, matche

accorgersi

merke noe, observere, oppmerksomme

accostare

passe sammen, gå sammen

kjøre til siden

stille i nærheten, stille nært

accostarsi

kjøre til siden

accovacciarsi

huke seg, krype sammen

sitte på huk

sette seg på huk, sitte på huk

accreditare

kredittere, tilskrive

akkreditere, befullmektige, autorisere

kredittere

accrescere

øke

øke, stige opp

tilta, vokse

øke, forstørre

høye, øke, forhøye, forsterke

accumulare

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

legge opp, lagre

accumularsi

akkumuleres, hope seg

accusare

klandre

anklage, beskylde, påtale, påtaler

acidificare

forvandle til syre

acidulare

gjøre syrlig

acquietare

mildne, dempe, lindre, berolige, stille

berolige, dempe, bli roligere, tystne

acquistare

kjøpe, kjøpe inn

adagiarsi

hvile, lene seg

lene seg tilbake

adattare

anpasse etter, tilrettelegge etter

rette etter, anpasse etter

anpasse, lempe, avpasse

adattarsi

akkomodere, anpasse seg, omstille seg, tilpasse seg

addebitare

debitere

addensare

tykne, gjøre tykkere

addestrare

dressere

eksersere, trene, drille

additare

peke

vise, peke på

addolcire

bli roligere

søte

addolcirsi

veikne, mykne, la seg svekke

addolorare

bedrøve

addolorarsi

sørge

addomesticare

temme, domestisere

addormentare

gjøre stiv, gjøre ufølsom, bedøve, bedøve

addormentarsi

sovne

addossarsi

påta seg, ta på seg

addottrinare

indoktrinere

addurre

anføre, sitere

føre fram, vise opp, presentere, introdusere

adeguare

anpasse etter, tilrettelegge etter

rette etter, anpasse etter

anpasse, avpasse

anpasse, lempe, avpasse

adeguarsi

akkomodere, anpasse seg, omstille seg, tilpasse seg

adempiere

oppfylle

infri, oppfylle

fullføre, utføre

aderire

skrive seg inn

holde fast ved, stå fast ved

klebe fast, henge fast, hefte ved

koble, forene

adescare

by seg ut

adirarsi

rase, være rasende, være arg, være forbannet

bruse opp, blusse opp, bli rasende

adocchiare

ha øyne på

adoperare

utøve, øve, anvende

anvende, bruke, benytte

adorare

like, tenke fint om, være forelsket i

tilbede

dyrke, tilbede, avgude

adornare

forskjønne, pryde, smykke ut, dekorere, utsmykke, piffe opp, opp-pynte, pynte

adottare

adoptere, anta, ta etter, oppta

anta, godkjenne, vedta

adoptere

adulare

smigre, istemme med, holde med

adulterare

fikle med, gjøre endringer i

fikle med, mikse med

oppblande

adunare

samles, skokke seg sammen, komme sammen

samle, samle sammen

affascinare

henføre, henrykke, fascinere, overveldige

trollbinde, fengsle

vekke interesse hos, fascinere

dåre, sjarmere

fascinere, trollbinde

vinne, dåre

attrahere, fengsle, lokke, henrykke

affastellare

bunte sammen

affaticare

anstrenge, få store belastninger

overanstrenge

affaticarsi

arbeide for mye, overanstrenge seg

affermare

forsikre, bedyre, affirmere

hevde, påstå, gjøre gjeldende

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

afferrare

hugge, gripe, fatte, rykke til seg

gripe etter

gripe

forstå, begripe, fatte, innse

fange

forstå, begripe, oppfatte

affettare

skive, skjære opp, skjær i skiver

late som, affektere

skjære opp, klippe i stykker

affibbiare

beheftet med

affievolirsi

forblekne

forsvinne, dø bort

tone bort, dø bort, forsvinne

tynnes bort, avmattes, falle sammen, bli kraftløs

affiggere

sette opp, henge opp

sette opp

affilare

bryne, slipe, kvesse

affiliarsi

koble, forene

affiorare

komme fram

gå til overflaten

affittare

lease, leie

arrendere

leie

leie, leie ut

leie

leie ut

leie ut

affliggere

plage, ramme

plage, hjemsøke

plage, hjemsøke

uroe, bekymre, bedrøve

irritere, plage, trakassere

affliggersi

sørge

affogare

drukne

drukne

posjere

affollarsi

pakke seg sammen, trenge seg sammen, trenges, skokke seg sammen

affondare

synke, sette seg

gå under, gå konkurs

synke

synke, gå under

affrancare

frigi

frankere

affrettare

påskynde, pådrive

affrettarsi

skynde seg, haste

kile, rase, styrte i vei, skynde seg, suse, fly

skynde seg, ile

affrontare

klare opp

klare, behandle, gå i land med

ta opp, bringe på bane, anføre

trosse

takle, angripe

møte, trosse, se i hvitøyet

affumicare

røyke, konservere

agghindarsi

kle seg opp, styre ut, kle seg fint, kle opp, rigge opp [informal]

piffe seg opp [informal], skjønne seg opp

aggiornare

føre à jour

utsette, ajournere

ajournere, utsette

oppdatere, modernisere

aggirare

kringgå, unnvike

aggiungere

tillegge, legge til

la følge med på kjøpet

tillegge

tillegge, tilføre

vedlegge, tillegge

vedhenge, feste, føye

aggiustare

reponere, tilbakeføre i rett leie

justere, regulere, ordne, stille inn

agglomerare

hope sammen, hope

agglomerarsi

hopflokes, hope seg, hope seg sammen

agglutinare

agglutinere

aggradare

behage

aggrapparsi

klamre seg fast til hverandre

aggravare

forverre, forverre

aggravarsi

tilspisset, skjerpes, komme til en avgjørelse

aggredire

angripe, overfalle, overfalle og rane

aggregare

forene

aggrinzare

kruse

aggrovigliare

trevle seg sammen

aggrovigliarsi

trevle seg opp

trevle seg

agguantare

gripe

agire

handle, gjøre

oppføre seg, oppføre seg, bære seg ad

agitare

forvirre, gjøre nervøs

svingkrok, svinge

piske med, vifte

slå med, flakse med

skjelve, skake om

opprøre, uroe, oppskake

agitarsi

flyndre

hisse seg opp, jage seg opp

kaste rundt, vri og vende seg

bølge, stige og synke

vigle, føyse, skyfle

skru seg

agognare

attrå, trakte etter

lengte etter, hige etter

aiutare

hjelpe

hjelpe

hjelpe, gjøre en tjeneste, hjelpe gjennom

hjelpe, assistere, bistå, unnsette

forsvare, støtte, bakke opp

albeggiare

gry, daggry

alienare

skrive over, skriftlig overdratt

overlate, overføre

støte bort, gjøre fremmende

alimentare

underholde

utfore

allacciare

sette på seg, spenne på seg

binde, knytte

koble

koble

kneppe sammen

allacciarsi

knyttes

allagare

oversvømme, overflø

allargare

forsterke, utvide, øke, forstørre, bredde, vide ut, sperre ut

ekspandere, utvide

slippe ut

allargarsi

bre seg ut, bli større

tøye seg

allattare

amme

die, gi bryst

allegare

vedlegge, innføre, bilegge

alleggerire

befri

allenare

trene

allenarsi

trene

sparre

allentare

løsne

løsne

løsne på, slippe på taket, løsne

løsne, kneppe opp

allestire

oppføre

allettare

lokke, lure, forlede, narre

attrahere, fengsle, lokke, henrykke

allevare

oppfostre, utdanne

alleviare

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

allietare

glede

oppmuntre, glede, live opp

allineare

gjøre rett, rette

anordne, stille opp

alloggiare

innkvartere, losji, bo, herberge, huse

innhuse, losji, innkvartere, gi husrom

allontanare

dra tilbake, trekke fra

foreta en utrensning, avsette

skyte fra, skyte i vei

fordrive, drives ut

fjerne

allontanarsi

avvike, skille seg, divergere

kjøre i vei

avvike

allungare

strekke ut

legge ned bedrift, slippe ned noe

rekke ut

rekke, gi

spe, fortynne, forminske

stikke til

forlenge, dra ut, utstrekke

allungarsi

forlenges, bli lenger

alterare

forvanske

endre, forandre, forvaltningsfirma, modifisere

forringes, forfalle, synke

altercare

småkrangle, tviste, bråke

alternare

alternere, omveksle

alternarsi

rotere, avløse hverandre

alzare

skru opp

heise

høye, sette opp

høye

heve, løfte, løfte opp

alzarsi

gå opp, stå opp

reise seg, stille seg opp

amalgamare

amalgamere

amalgamarsi

la blande seg, gå sammen

slutte seg sammen, forene seg, gå sammen

amare

tenke fint om, like, være forelsket i

elske

like, tenke fint om, være forelsket i

amareggiare

forbitre, gjøre sur, gjøre bitter

ambire

aspirere, streve, sikte noe, streve etter

americanizzare

amerikanisere

ammaccare

bulke

ammaestrare

dressere

ammainare

hale ned, stryke, beslå

ammalarsi

bli syk

innsykne, bli syk

ammaliare

forhekse, fortrolle, dra ulykke over, forvaltningsfirma

ammassare

hopes opp i fonner, opphope

hope sammen, hope

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

ammassarsi

akkumuleres, hope seg

hopflokes, hope seg, hope seg sammen

ammazzare

døde, myrde, snikmyrde

fordrive

ammettere

anta, forutsette

erkjenne, medgi, bekjenne

bestå, bli godkjent

slippe inn, la komme inn

innta, ta inn

tillate, åpne døren for

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne

åpent tilstå, erkjenne

medgi, gå med på

ammiccare

blunke

amministrare

administrere, forvalte, skjøtte

ammirare

beundre

se opp til, respektere, ha høye tanker om, sette høyt

ammobiliare

innrede, møblere

ammollarsi

bløte, legge i bløt

ammonire

formane

ammorbidire

gjøre myk

myke opp

ammortare

amortere

avskrive

ammortizzare

amortere

avskrive

ammucchiare

stable, stable opp

legge opp, lagre

ammucchiarsi

akkumuleres, hope seg

ammuffire

mugle

amoreggiare

flirte, flirte

ampliare

forstørre, forsterke, utvide, øke

utvikle, vide ut

ampliarsi

bre seg ut, bli større

amplificare

forsterke

amputare

amputere

analizzare

undersøke, forske på, granske

analysere

analysere, undersøke

undersøke

analysere, undersøke, utrede, eksaminere

anatematizzare

forbanne, fordømme

anatomizzare

dissekere

ancorarsi

forankre

andare

, gå i vei

rekke

kjøre, reise, fare

høre hjemme

kjøre, kjøre

selge

anestetizzare

bedøve, bedøve

anglicizzare

anglisere, gjøre engelsk

angosciare

trykke, ligge tungt på skuldrene

animare

gi liv til, besjele

live opp, pigge opp

animere, live opp

animere, live opp, gi liv til

annacquare

spe, spe ut

annaffiare

vanne

øse sjy over steken

annebbiarsi

bli disig

annegare

drukne

drukne

annerire

sverte

annettere

tillegge, legge til

annektere

annichilire

tilintetgjøre, ødelegge, forintetgjøre, demolere

annientare

utrydde, utslette

tilintetgjøre, ødelegge, forintetgjøre, demolere

tilintetgjøre, utslette

utrydde, utrote

slå, forkrosse, vinne overlegent

annodare

knytte, binde

annoiare

trette ut noen

belaste med

annoiarsi

bli lei

annullare

oppheve

annullere

oppheve, annullere

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe, gjenkalle, dra inn

rive opp

innstille, avlyse

ta tilbake

innstille, avlyse

oppheve, gjøre uvirksom

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe

annullere, oppheve, ugyldigerklære

annunciare

anmelde

tilkjennegi, meddele

rapportere, offentliggjøre

annonsere, tilkjennegi, offentliggjøre, kunngjøre, publisere

annusare

lukte på

puste inn

sniffe narkotika

lukte på, nese på

sniffe, sniffe narkotika

være, sniffe, nese

annuvolarsi

skye over

ansare

gispe, flåse

puste med en pipende lyd

gispe, flåse

ansimare

snappe etter luft, gispe etter luft, puste med en pipende lyd

gispe, flåse

anticipare

antisipere, foregripe

forskudd, forskuttere, betale på forskudd

foregripe, forekomme

antidatare

antedatere, forutdatere

apostatare

falle fra

appagare

stille, mette

fylla

oppfylle

appaltare

legge ut arbeid

apparire

være medregnet blant

åpenbare seg, vise seg

vise seg, være åpenbar

utkomme

dykke opp, komme fram

bli synlig, vise seg, opptre, dykke opp, framtre

appartenere

tilhøre

appassire

visne

visne, tørke

appellarsi

appellere, vende

appendere

henge opp

henge

henge opp

henge opp, opphenge

appianare

slette over

avgjøre, fastslå

utarbeide

appiattarsi

holde seg unna, gjemme seg

appiccicare

klebe fast, henge fast, hefte ved

appioppare

prakke på

beheftet med

applaudire

klappe, applaudere

applicare

verkstelle

applikere, stryke på, legge på, anbringe

anvende, tillempe, bruke

applicarsi

passe, gjelde, være relevant

appoggiare

støtte en person

gjøre en tjeneste, fremme, støtte

støtte en person

legge, legge ned

legge ned, sette ned

støtte, bakke opp

forsvare, støtte, bakke opp

appoggiarsi

lene seg

appollaiarsi

sette seg, sitte og vagle

apporre

tillegge, vedlegge

vedhenge, feste, føye

apportare

verkstelle, gjennomføre

apprendere

lære seg, innse, forstå

få vite, oppdage, lære seg, snoke opp

apprezzare

erkjenne, verdsette

oppskatte, vurdere, like, sette pris på

oppskatte, vurdere, være taknemmelig for

approdare

fortøye

approfondire

fordype

undersøke, ransake, granske

appropriarsi

tililegge seg, tilskanse seg

tilegne seg, beslaglegge

approvare

samtykke til

samtykke, bifalle, godkjenne

godkjenne, uttale seg fint om, røste igjennom

anta, godkjenne, vedta

like, samtykke til

forsikre, bekrefte, godkjenne, bifalle

approvvigionare

levere

appuntare

sette fast, feste

nåle, nåle fast

kladde ned, krote ned

aprire

åpne

vri på, sette på

få opp, åpne

åpne, gjøre tilgjengelig

åpne

åpne

låse opp

aprirsi

åpne seg, slå ut

sprekke, gå opp, briste

sprekke, sprenge

arare

pløye

arbitrare

dømme, avdømme gjennom skilledom, avgjøre

architettare

dikte opp, fabrikere, finne på, lyve opp

archiviare

sette inn, arkivere

ardere

brenne

brenne, flamme, blusse

arenarsi

gå på grunn

argentare

forsølve

argomentare

resonnere, argumentere

armare

armere

bevæpne

armonizzare

bringe i overenskommelse, harmonisere

harmonisere

få i samklang, anpasse, harmonisere

aromatizzare

krydre

arrabbiarsi

bli forarget, bli opprørt, bli irritert

bruse opp, blusse opp, bli rasende

arrampicare

klatre oppover, bestige

arrampicarsi

slakke oppover, stige opp

vokse i alle retninger, slynge seg hit og dit

arrancare

gå tungt, lunte i vei, traske, knuge

arrangiare

ordne, fikse [informal]

arrangere, organisere

arrangiarsi

klare seg, klare seg

arredare

innrede, møblere

arrendersi

gi seg

roe seg

kapitulere, gi opp, gi seg

kapitulere, gi seg

arrestare

stappe

stenge av

arrestere, gripe, anholde

hafte, ta

arrestarsi

bli

bli

bli, gjøre halt

arricchire

berike

berike

berike

gjøre rikere

arricchirsi

bli rik

arricciare

snurpe på

lokke

rynke

arrischiare

risikere

arrischiarsi

våge, ta en risiko

arrivare

ankomme, komme fram, ankomme

komma

rekke

slutte, komme i mål

dykke opp, komma

arrogare

tililegge seg, gjøre krav

arrogarsi

tililegge seg, tilskanse seg

arrossire

rødme, bli rød

arrostire

poppe

riste

ovenssteke, riste, anrette på utegrill, grille

arrotare

slipe

arrotolare

rulle opp

arrotondare

avrunde

arruffare

rufse til

arruffarsi

trevle seg

arruolare

innkalle, verve

arruolarsi

ta verving

articolare

artikulere, uttale, tale tydelig

ascendere

bestige, klatre opp

asciugare

klatt, tørke bort med kreppapir

tørke, tørke av

tørke

tørke, bli tørr

tørke opp

asciugarsi

tørke ut

tørke, bli tørr

gni seg tørr, frottere seg tørr

ascoltare

lytte, høre på

lytte til, lytte på, høre på

høre på

høre på, lytte til, lyde

ascrivere

tilskrive, tilrekne, tilerkjenne

asfissiare

kvele, fremkalle asfyksi hos

kveles

aspettare

vente

vente

vente på

avvente

vente, drøye

vente på

vente på

aspettarsi

regne med, ta i beregning

tro

forvente, regne med

antisipere, vente seg

aspirare

aspirere, streve, sikte noe, streve etter

aspirere

assaggiare

smake, prøve ut

assalire

rase på, gå løs på, angripe, angripe

angripe, angripe, overfalle, attakere, overfalle og rane

assaltare

angripe, angripe, overfalle, attakere, overfalle og plyndre, rane

assaporare

nyte av

assassinare

drepe, slå i hjel, slakte, massakrere, døde, myrde, snikmyrde

assediare

beleire

assegnare

tildele, belønne med

utnevne, forordne, tilsette

tildømme, tilerkjenne, tildele

tildele, anvise, fordele, anslå

tilskrive, tilrekne, tilerkjenne

skjenke, gi, tildele, donere

assemblare

assemblere

sette sammen, montere

assentarsi

holde seg borte

asserire

bedyre, bevise

hevde, påstå, insistere, vedholde, gjøre gjeldende

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

asservire

forslave

assestare

slå til

assestarsi

komme i orden

assicurare

forsikre, forvisse, garantere

sikre, gjøre fast

spenne fast, klemme fast

innestå for, garantere, bekrefte

belegge, gjøre fast, sikre

forsikre, dekke

forsikre, garantere

assicurarsi

oppnå, oppnå

forvisse seg om, forsikre seg om

assillare

irritere, plage, trakassere

assimilare

assimilere

inndrikke, suge i seg

assimilere, oppta

assistere

skjøtte, pleie noen

se på, titte på

pleie noen, skjøtte om

hjelpe, assistere, bistå, unnsette

associare

koble sammen, lenke sammen

assosiere, forbinde i tanken

associarsi

skrive seg inn

gå sammen, forene seg

assoggettare

underkue, betvinge

assolvere

frita, renvaske

mislike, frikjenne, fri, la slippe unna

unskylde, gi absolusjon

assorbire

oppsluke, fengsle, helt oppta

inndrikke, suge i seg

suge opp, absorbere

absorbere

assordare

bedøve

assortire

sortere

assumere

påta seg, ta på seg

sysselsette, ansette, gi arbeid til

anta,

verve

astenersi

avstå, avholde seg

atomizzare

atomisere, vaporisere, spraye

attaccare

henge opp, begynne, gå i spissen

sette opp, henge opp

rase på, gå løs på, angripe, angripe

ringe av, legge på røret

sette opp

takle, angripe

angripe, angripe, overfalle, attakere

feste, sette fast

binde, knytte sammen

gå løs på, angripe

attardarsi

drøye

attecchire

slå rot, røte seg

lykkes, ha fremgang

atteggiarsi

posere, gjøre seg til

attendere

vente

speide etter, passe på

avvente

vente på

attenuare

forringe, minske, underskatte, bagatellisere

mildne, minske

mildne, dempe, lindre, berolige, stille, lette, minske, døve, bli roligere

mildne, gjøre utvannet

forminske, gjøre svakere

atterrare

felle, slå ned

lande

atterrire

forferde, forskrekke

skremme

attestare

bekrefte, bestyrke

være bevis, vitne om

innestå for

innestå for, garantere, bekrefte

attingere

tappe

attirare

lokke, forlede

fange

attrahere

dra, lokke

attrahere, fengsle, lokke, henrykke

attirarsi

pådra seg

attivare

aktivere

aktivere

stimulere, aktivere

attizzare

røre om

røre i, røre om i

attorcere

sammenflette, tvinne, flette

attorcigliare

trevle seg sammen, sammenflette, tvinne, flette, virre rundt, linde rundt

slynge seg rundt

attorcigliarsi

slynge seg rundt, slynge seg om

trevle seg opp

attrarre

lokke, forlede

vinne

dra, lokke

attrahere, fengsle, lokke, henrykke

attraversare

spenne over, lede over

seile over, befare

krysse, gå over, gjennomkrysse

krysse, gå over, gå tvers over, reise gjennom, passere

kjøre gjennom

attrezzare

utruste, ekvipere

attribuire

tilskrive, tilrekne, tilerkjenne

attuare

forvirkelige, sette i gang med

attuarsi

forvirkeliges, gå i oppfyllelse

attutire

tone bort

augurare

ønske

aumentare

øke

øke, stige opp

stige opp, vokse, rase oppover

stige opp, øke

øke

høye, forhøye

stige opp, rase oppover, gå opp, øke, høye, drive opp

tilta, vokse

øke, forstørre

høye, øke, forhøye, forsterke

autenticare

bevitne

gjøre rettsgyldig gjennom notarius publicus

gjøre rettsgyldig, legalisere

autodistruggersi

ødelegge seg selv

automatizzare

automatisere

autorizzare

akkreditere, befullmektige, autorisere, tillate, låte, gi tillatelse til, bemyndige, berettige

avallare

gi garanti for, være en garantist for

avanzare

kjøre videre

foreslå

avansere, gå framover, gå videre, gå på

ha til overs, ha igjen, være igjen

avansere, gå framover, gjøre framsteg

avariarsi

skjemmes, bli dårlig

avere

ha

gjøre, prestere

gå igjennom

være feil, være spørsmål om

avvallarsi

rase inn, synke

avvalorare

rettferdiggjøre

avvampare

flamme opp, blusse opp

avvantaggiare

fremme, gjøre en tjeneste

avvelenare

forgifte

forbitre, gjøre bitter

avvenire

hende, skje, inntreffe, forekomme

avverarsi

forvirkeliges, gå i oppfyllelse

avvertire

kjenne, ha på følelsen, kjenne på seg, merke noe

kjenne, kjenne på seg, ha på følelsen, være, varsle

varsle mot, forvarsle

underrette, opplyse, informere

avvezzarsi

venne, bli vant, venne seg

avviare

sette i gang

begynne, innlede, initiere

avvicinare

antaste

dra nærmere, stille i nærheten, stille nært

avvicinarsi

nærme seg, nærme seg

flytte seg nærmere

avvilire

forderve, fornærme

forydmyke, fornærme

avviluppare

innsvøpe, sveipe inn, sveipe om

avvincere

vinne, vekke interesse hos, fascinere

avvisare

varsle

varsle mot, forvarsle

underrette, informere, opplyse

avvistare

få syn på

avvitare

skru

avvizzire

visne

visne, tørke

avvolgere

innsvøpe, sveipe inn, sveipe om

linde

slå inn

virre rundt, linde rundt

knytte til, binde sammen

azionare

sette i gang, manøvrere

anvende, tillempe, bruke

azzardarsi

våge, ta en risiko

azzuffarsi

småkrangle, trette, skjelle

bråke, gruffe


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb