Nederlansk-Norsk oversettelse av aanduiden

Oversettelse av ordet aanduiden fra nederlansk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aanduiden på norsk

aanduiden
algemeenverb benevne, kalle
  showverb vise
  richtingverb vise, peke på
  voorwerpenverb angi, utvise
  technischverb registrere
Liknende ord

 
 

aanduiden som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
aanduidenaanduidendaangeduid
Presens
ikduid aan
jijduidt aan
hijduidt aan
wijduiden aan
jullieduiden aan
zijduiden aan
Present perfect
ikheb aangeduid
jijhebt aangeduid
hijheeft aangeduid
wijhebben aangeduid
julliehebben aangeduid
zijhebben aangeduid
Past
ikduidde aan
jijduidde aan
hijduidde aan
wijduidden aan
jullieduidden aan
zijduidden aan
Past perfect
ikhad aangeduid
jijhad aangeduid
hijhad aangeduid
wijhadden aangeduid
julliehadden aangeduid
zijhadden aangeduid
Presens futurum
ikzal aanduiden
jijzult aanduiden
hijzal aanduiden
wijzullen aanduiden
julliezullen aanduiden
zijzullen aanduiden
Preteritum futurum
ikzal aangeduid hebben
jijzult aangeduid hebben
hijzal aangeduid hebben
wijzullen aangeduid hebben
julliezullen aangeduid hebben
zijzullen aangeduid hebben
Kondisjonalis
Preteritum (Fortid)
ikzou aanduiden
jijzou aanduiden
hijzou aanduiden
wijzouden aanduiden
julliezouden aanduiden
zijzouden aanduiden
Presens perfektum
ikzou aangeduid hebben
jijzou aangeduid hebben
hijzou aangeduid hebben
wijzouden aangeduid hebben
julliezouden aangeduid hebben
zijzouden aangeduid hebben
Imperativ
Bekreftende
jijduid aan
Dine siste søk