Nederlansk-Norsk oversettelse av aansterken

Oversettelse av ordet aansterken fra nederlansk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aansterken på norsk

aansterken
ziekteverb tilfriskne, gjenvinne seg, komme seg, gjenvinne kreftene
Liknende ord

 
 

aansterken som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
aansterkenaansterkendaangesterkt
Presens
iksterk aan
jijsterkt aan
hijsterkt aan
wijsterken aan
julliesterken aan
zijsterken aan
Present perfect
ikheb aangesterkt
jijhebt aangesterkt
hijheeft aangesterkt
wijhebben aangesterkt
julliehebben aangesterkt
zijhebben aangesterkt
Past
iksterkte aan
jijsterkte aan
hijsterkte aan
wijsterkten aan
julliesterkten aan
zijsterkten aan
Past perfect
ikhad aangesterkt
jijhad aangesterkt
hijhad aangesterkt
wijhadden aangesterkt
julliehadden aangesterkt
zijhadden aangesterkt
Presens futurum
ikzal aansterken
jijzult aansterken
hijzal aansterken
wijzullen aansterken
julliezullen aansterken
zijzullen aansterken
Preteritum futurum
ikzal aangesterkt hebben
jijzult aangesterkt hebben
hijzal aangesterkt hebben
wijzullen aangesterkt hebben
julliezullen aangesterkt hebben
zijzullen aangesterkt hebben
Kondisjonalis
Preteritum (Fortid)
ikzou aansterken
jijzou aansterken
hijzou aansterken
wijzouden aansterken
julliezouden aansterken
zijzouden aansterken
Presens perfektum
ikzou aangesterkt hebben
jijzou aangesterkt hebben
hijzou aangesterkt hebben
wijzouden aangesterkt hebben
julliezouden aangesterkt hebben
zijzouden aangesterkt hebben
Imperativ
Bekreftende
jijsterk aan
Dine siste søk