Nederlansk-Norsk oversettelse av afzetten

Oversettelse av ordet afzetten fra nederlansk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

afzetten på norsk

afzetten
oneerlijkheidsubst. svindel [u], bedrageri [n]
  algemeenverb legge ned, sette ned
  bezorgenverb levere, slippe av
  employéverb foreta en utrensning, avsette
  elektrisch apparaatverb slå av, stenge av
  oneerlijkheidverb sniffe [informal], svindle [informal]
  lichtverb slukke tørsten
  bedrogverb lure fra
  baanverb avsette, avskjedige
  geldverb snyte fra, bedra på, lure på
  geneeskundeverb amputere
  onttronenverb avsette, detronisere, styrte fra tronen
Liknende ord

 
 

Dine siste søk