Nederlansk-Norsk oversettelse av bron

Oversettelse av ordet bron fra nederlansk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bron på norsk

bron
oorzaaksubst. opphav [n], opphav [n]
  natuursubst. kilde [u]
  watersubst. kilde [u], brønn [u]
  informatiesubst. kilde [u], gullgruve [u]
  beginsubst. begynnelsen [invariable], begynnelse [u], kilde [u], opphav [n]
Liknende ord

 
 

Dine siste søk