Nederlansk-Norsk oversettelse av ontkalken

Oversettelse av ordet ontkalken fra nederlansk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ontkalken på norsk

ontkalken
algemeenverb avskrape, ta bort belegg
Liknende ord

 
 

ontkalken som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
ontkalkenontkalkendontkalkt
Presens
ikontkalk
jijontkalkt
hijontkalkt
wijontkalken
jullieontkalken
zijontkalken
Present perfect
ikheb ontkalkt
jijhebt ontkalkt
hijheeft ontkalkt
wijhebben ontkalkt
julliehebben ontkalkt
zijhebben ontkalkt
Past
ikontkalkte
jijontkalkte
hijontkalkte
wijontkalkten
jullieontkalkten
zijontkalkten
Past perfect
ikhad ontkalkt
jijhad ontkalkt
hijhad ontkalkt
wijhadden ontkalkt
julliehadden ontkalkt
zijhadden ontkalkt
Presens futurum
ikzal ontkalken
jijzult ontkalken
hijzal ontkalken
wijzullen ontkalken
julliezullen ontkalken
zijzullen ontkalken
Preteritum futurum
ikzal ontkalkt hebben
jijzult ontkalkt hebben
hijzal ontkalkt hebben
wijzullen ontkalkt hebben
julliezullen ontkalkt hebben
zijzullen ontkalkt hebben
Kondisjonalis
Preteritum (Fortid)
ikzou ontkalken
jijzou ontkalken
hijzou ontkalken
wijzouden ontkalken
julliezouden ontkalken
zijzouden ontkalken
Presens perfektum
ikzou ontkalkt hebben
jijzou ontkalkt hebben
hijzou ontkalkt hebben
wijzouden ontkalkt hebben
julliezouden ontkalkt hebben
zijzouden ontkalkt hebben
Imperativ
Bekreftende
jijontkalk
Dine siste søk