Nederlansk-Svensk oversettelse av eigenaardig

Oversettelse av ordet eigenaardig fra nederlansk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

eigenaardig på svensk

eigenaardig
algemeenadjektiv egendomlig
  gedragadjektiv egendomlig, säregen
  vreemdadjektiv egendomlig, underlig, besynnerlig, konstig, extraordinär, märklig
  raaradjektiv lustig, underlig, konstig, egendomlig, märklig
  algemeenannet egendomligt, besynnerligt
Liknende ord

 
 

Dine siste søk