Nederlansk-Svensk oversettelse av lachen

Oversettelse av ordet lachen fra nederlansk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lachen på svensk

lachen
algemeensubst. skratt [n], munterhet [u]
  algemeenverb skratta
Liknende ord

 
 

Dine siste søk