Nederlansk-Svensk oversettelse av ophouden

Oversettelse av ordet ophouden fra nederlansk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ophouden på svensk

ophouden
activiteitsubst. upphörande [n], slut [n], avslut [n]
  beëindigingverb stoppa
  activiteitverb upphöra med, sluta, upphöra, sluta upp med, stoppa, avsluta, avbryta, uppehålla, försena, fördröja
  verkeerverb hindra, stoppa
  tijdverb försena, fördröja
Liknende ord

 
 

Dine siste søk