Nederlansk-Svensk oversettelse av toevertrouwen

Oversettelse av ordet toevertrouwen fra nederlansk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

toevertrouwen på svensk

toevertrouwen
algemeenverb anförtro

 
 

toevertrouwen som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
toevertrouwentoevertrouwendtoegevertrouwd
Presens
ikvertrouw toe
jijvertrouwt toe
hijvertrouwt toe
wijvertrouwen toe
jullievertrouwen toe
zijvertrouwen toe
Present perfect
ikheb toegevertrouwd
jijhebt toegevertrouwd
hijheeft toegevertrouwd
wijhebben toegevertrouwd
julliehebben toegevertrouwd
zijhebben toegevertrouwd
Past
ikvertrouwde toe
jijvertrouwde toe
hijvertrouwde toe
wijvertrouwden toe
jullievertrouwden toe
zijvertrouwden toe
Past perfect
ikhad toegevertrouwd
jijhad toegevertrouwd
hijhad toegevertrouwd
wijhadden toegevertrouwd
julliehadden toegevertrouwd
zijhadden toegevertrouwd
Presens futurum
ikzal toevertrouwen
jijzult toevertrouwen
hijzal toevertrouwen
wijzullen toevertrouwen
julliezullen toevertrouwen
zijzullen toevertrouwen
Preteritum futurum
ikzal toegevertrouwd hebben
jijzult toegevertrouwd hebben
hijzal toegevertrouwd hebben
wijzullen toegevertrouwd hebben
julliezullen toegevertrouwd hebben
zijzullen toegevertrouwd hebben
Kondisjonalis
Preteritum (Fortid)
ikzou toevertrouwen
jijzou toevertrouwen
hijzou toevertrouwen
wijzouden toevertrouwen
julliezouden toevertrouwen
zijzouden toevertrouwen
Presens perfektum
ikzou toegevertrouwd hebben
jijzou toegevertrouwd hebben
hijzou toegevertrouwd hebben
wijzouden toegevertrouwd hebben
julliezouden toegevertrouwd hebben
zijzouden toegevertrouwd hebben
Imperativ
Bekreftende
jijvertrouw toe
Dine siste søk