Nederlansk-Svensk oversettelse av verachten

Oversettelse av ordet verachten fra nederlansk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

verachten på svensk

verachten
gevoelensverb avsky, hata, förakta, hysa motvilja mot
  minachtenverb förakta, avsky, försmå
Liknende ord

 
 

verachten som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
verachtenverachtendveracht
Presens
ikveracht
jijveracht
hijveracht
wijverachten
jullieverachten
zijverachten
Present perfect
ikheb veracht
jijhebt veracht
hijheeft veracht
wijhebben veracht
julliehebben veracht
zijhebben veracht
Past
ikverachtte
jijverachtte
hijverachtte
wijverachtten
jullieverachtten
zijverachtten
Past perfect
ikhad veracht
jijhad veracht
hijhad veracht
wijhadden veracht
julliehadden veracht
zijhadden veracht
Presens futurum
ikzal verachten
jijzult verachten
hijzal verachten
wijzullen verachten
julliezullen verachten
zijzullen verachten
Preteritum futurum
ikzal veracht hebben
jijzult veracht hebben
hijzal veracht hebben
wijzullen veracht hebben
julliezullen veracht hebben
zijzullen veracht hebben
Kondisjonalis
Preteritum (Fortid)
ikzou verachten
jijzou verachten
hijzou verachten
wijzouden verachten
julliezouden verachten
zijzouden verachten
Presens perfektum
ikzou veracht hebben
jijzou veracht hebben
hijzou veracht hebben
wijzouden veracht hebben
julliezouden veracht hebben
zijzouden veracht hebben
Imperativ
Bekreftende
jijveracht
Dine siste søk