Nederlanske verb


Nederlansk verb med Norsk oversettelse.

dagen

istemme, kalle

dagvaarden

istemme, kalle

dalen

gå ned, falle

synke, gå ned

gå ned, stige ned, komme ned

dammen

spille dam

dampen

ryke

ange

danken

søye

dapper zijn

bite sammen tennene, ikke røre min

dartelen

hoppe omkring, rase, gjøre krumspring, skipp

dateren

datering

dauwen

dugg

daveren

dundre, drønne

skjelve, komme til å ryste, skjelve

de aandacht trekken

vekke en hel del oppmerksomhet, tiltrekke seg oppmerksomhet, vekke oppmerksomhet

de aanleiding vormen

motivere

de absolutie geven

unskylde, gi absolusjon

de armen kruisen

legge armene i kors, krysse armene

de avondmaaltijd gebruiken

ete middag, ete kveldsmat

de benen nemen

gi seg i vei, stikke, dunste [informal]

de beslissingsmatch spelen

spille sluttspill

de bons geven

overgi, gi på båten

avskjedige, avsette

de bons krijgen

få sparken [informal]

de borst krijgen

amme

de clown spelen

spille et puss, spille puss

de communie ontvangen

motta nattverden

de consumptie betalen

betale for drinkene, betale regningen

de deur wijzen

avvise

de druk verlagen

minske trykket i

de finish bereiken

slutte, komme i mål

de geest van de wet volgen

følge lovens ånd

de gelegenheid geven

muliggjøre, gi muligheten

de grond in boren

sable ned, gjøre ned

de hand reiken

rekke ut hånden til

de handen binden

binde

de handen wringen

vri seg i hendene

de hele voorraad verkopen

selge ut, selge slutt

de hik hebben

hikke

de hoek indrukken

klemme inn i hjørnet

de hoofdrol spelen

spille hovedrollen

de hoop opgeven

fortvile, mistrøstelig

de kneepjes van het vak leren

lære seg yrkets knep, lære seg jobben

de kop indrukken

kvele, gjøre slutt på

de kop opsteken

dykke opp, framtre

de kosten eruit hebben

få det til å bli jevnt

de kroon erven

overta tronen

de laan uitgestuurd worden

få sparken [informal]

de laan uitsturen

avskjedige, avsette

de les lezen

hudflenge, gi på huden, kritisere ned

de lippen tuiten

trute med munnen

de militaire groet brengen

gjøre honnør, helse

de moed ontnemen

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå

de moeite lonen

gi betalt, lønne seg

de moeite nemen

gjøre seg møye, besvære seg

de moeite waard zijn

være bryet verdt, være verd det

de nacht doorbrengen

overnatte, bli over natten

de nek omdraaien

vri nakken av [informal]

de neus optrekken

rynke på nesen

de ogen doen neerslaan

titte ut, få til å se ned

de ogen openen

åpne øynene, ta vekk en illusjon

de oogst binnenhalen

skjære korn

de overhand hebben

dominere, ha overhånd, overveie

veie tyngre, ha overvekt

de proef doorstaan

bestå prøven

de profiteur uithangen

snylte på, parasittere på, leve på

de reis onderbreken

gjøre opphold

de rekening betalen

betale, gjøre opp, likvidere

betale for drinkene, betale regningen

de ronde doen

gå rundt, sirkulær

patruljere, ha patruljetjeneste

patruljere, gå sin runde

de rug toekeren

behandle kaldt, ignorere

de rug verrekken

få senestrekk i ryggen, få hekseskudd

de schouders ophalen

trekke på skuldrene

de schuld geven

klandre

de toegang ontzeggen

locke ute

de vaat doen

ta oppvasken, vaske opp

de vertering betalen

betale for drinkene, betale regningen

de verwachting overtreffen

overtreffe sine forventninger, vise seg å være bedre enn forventet

de voorrang hebben

ha forrang, gå foran

de vrije loop laten

gi fritt løp til

øse ut, utgyte hjertet sitt

de vrijheid geven

frigi, befri

de waarde bepalen

vurdere, taksere, oppskatte, bedømme

de wacht houden

stå på vakt, holde vakt, vokte

de weg kwijtraken

råke seg vill, tape seg bort

de weg vragen

spørre etter veien

de weg wijzen

gå i spissen, vise veien

vise veien

de wenkbrauwen fronsen

rynke pannen

dealen

lange

debarkeren

landsette, sette i land, landstige, gå i land, gå av

debatteren

argumentere, diskutere, debattere

debiteren

debitere

debuggen

feilsøke, avluse

debuteren

debutere, gjøre debut, gjøre sin første opptreden

decanteren

dekantere

decentraliseren

desentralisere

decimeren

desimere

declameren

deklamere, resitere

declareren

fortolle

decoderen

dechiffrere, tolke, tyde

decomprimeren

dekomprimere

decontamineren

avgasse, sanere

decoreren

dekorere

forskjønne, pryde, smykke ut, dekorere, utsmykke, piffe opp, opp-pynte, pynte

decreteren

utferde, offentliggjøre

forordne

deduceren

slutte seg til, dra slutning

deelnemen

delta

defeceren

ha åpning

defileren

defilere

definiëren

definere, bestemme

degenereren

degenerere, utarte

degraderen

degradere, nedvurdere, nedklasse

dehumaniseren

avhumanisere

dehydrateren

tørke, gjøre tørr

dehydrere

dehydreren

tørke, gjøre tørr

dehydrere

deinen

bølge, stige og synke

dekken

dekke, bedekke

beskytte

dekke, innbefatte

beskytte, verne

forsikre, dekke

dekking geven

beskytte

delegeren

delegere, utse

delegere, overlate

delen

dele

dele

dele

gi

dividere

delibereren

overlegge, rådslå

demagnetiseren

avmagnetisere

demarqueren

stake ut

demilitariseren

demilitarisere

demobiliseren

demobilisere

democratiseren

demokratisere

demonetiseren

inndra gammel mynt

demonstreren

demonstrativ, vise

demonstrativ

vise, forklare

demonteren

demontere, ta i stykker, montere ned

demoraliseren

demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå

dempen

dempe

demystificeren

avmystifisere

denationaliseren

denasjonalisere

denatureren

denaturere

denderen

dundre, drønne

denigreren

rakke ned på, nedvurdere, nedsette

deodoriseren

deodorisere

depolariseren

depolarisere

deponeren

levere inn

sette inn

deporteren

deportere

forvise, deportere

deppen

bittelite klaps

depreciëren

depresiere, skrive ned, nedskrive

depressief zijn

i dårlig humør, være nedstemt, være nede

være deprimert, være nede

deprimeren

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå

deputeren

ansatt som nestleder

derailleren

spore av

desensibiliseren

desensibilisere

deserteren

falle fra, desertere

desillusioneren

desillusjonere, desillusjonere

desinfecteren

desinfisere

desintegreren

sammenfalle

løses opp

desodoriseren

deodorisere

desoriënteren

desorientere

desoxideren

deoksidere, befri fra syre

determineren

bestemme, avgjøre

detoneren

kakke

deuken

bulke

devalueren

devaluere

diagnostiseren

diagnostisere, stille diagnose

dichtbij komen

nærme seg, nærme seg

flytte seg nærmere

dichtbij plaatsen

stille i nærheten, stille nært

dichtbij zetten

stille i nærheten, stille nært

dichtdoen

stenge

kneppe sammen

dichtdraaien

vri av, skru av

dichten

tuppe til, stappe igjen, fylle igjen

dichterbij brengen

dra nærmere

dichterbij gaan

flytte seg nærmere

dichtgaan

stenges

stenge, legge ned bedrift

dichtgespen

slå en rem om

dichtklappen

smelle igjen

dichtklemmen

bite sammen

dichtknijpen

knytte

dichtknopen

knytte til, binde sammen

dichtmaken

stenge

dichtritsen

stenge glidelåsen

dichtslaan

smelle igjen, smelle

dichtslibben

slammes igjen

dichtsnoeren

knytte til, binde sammen

dichtspijkeren

spikre igjen

dichtstoppen

stoppe til, tuppe til

dichtvriezen

fryse til

fryse igjen

dicteren

foreskrive, forordne, bestemme

diktere

dienen

tjene

duge, passe

dienst nemen

ta verving

diepvriezen

dypfryse

dieven

nype av, knipse av

differentiëren

differensiere, særskilte, adskille

skille

digitaliseren

digitalisere

dik maken

tykne, gjøre tykkere

dik worden

tykne

bli feit

dikker worden

gå opp i vekt

dilateren

vie seg, utvide seg

dimmen

blende av

dineren

ete middag, ete kveldsmat

ete middag

dippen

dyppe

dirigeren

dirigere

discrimineren

diskriminere, sette som mindreverdig

gjøre forskjell, diskriminere

discussiëren

argumentere, diskutere, debattere

diskwalificeren

diskvalifisere

dislokeren

vri ut av ledd, vrikke

disputeren

gnyfle, kjekle, trette, tviste, småkrangle

argumentere, diskutere, debattere

distilleren

destillere

distribueren

utdele

fordele, utdele, distribuere

divergeren

avvike, skille seg, divergere

diversifiëren

diversifisere, skape variasjon i

dobbelen

spille terning

dobberen

flyte

stusse, knikse, røre seg opp og ned

documenteren

dokumentere

doen

gjøre

handle, gjøre

doen aanspoelen

skylle opp

skylle opp

doen aborteren

abortere, framkalle abort

doen barsten

kløyve, splintre

doen beven

skjelve, komme til å skjelve

doen daveren

skjelve, komme til å skjelve

doen duizelen

gjøre svimmel

doen gelden

hevde

doen harmoniëren

bringe i overenskommelse, harmonisere

få i samklang, anpasse, harmonisere

doen kantelen

velte, søle ut væske, kantre

doen omkantelen

velte overende, tippe overende

doen ontploffen

få til å eksplodere

doen ontsporen

avspore

doen ontstaan

skape, være opphav til

doen opleven

få til å samle seg

doen opschrikken

skremme, forskrekke

doen overhellen

tippe på, stille på skrå

doen springen

sprenge

doen standhouden

få igjennom

doen stikken

kvele, strupe, fremkalle asfyksi hos

doen stoppen

stappe, bli, holde opp

doen toenemen

øke

doen trillen

skjelve, komme til å skjelve

doen uiteenvallen

polarisere

doen verdwijnen

stryke ut, fjerne, utrote

doen verloederen

forderve, forlede

doen vermageren

få til å gå ned i vekt, gjøre smalere

doen verstijven

forsteine

doen walgen

vekke avsky hos, ekle

gjøre noen syk, ekle, kvalme, gjøre kvalm, overmette, få til å miste appetitten

doen watertanden

lokke, friste, få vannet til å renne i munnen

få vannet til å renne i munnen, være appetittvekkende

doen werken

aktivere

doen zakken

senke, få ned

doen zwijgen

hysje ned, tystne

dof worden

bli matt, anløpe

dol maken

gjøre veldig sint, gjøre gal

dol worden

bli vill

dolblij zijn

juble, frydes, triumfere

dolen

strene, vanre

vanre, strene

domineren

dominere

dominere, forherske

dommelen

døse, halvsove, slumre, nikke til

dompelen

dyppe

donderen

rumle-

torden

donderen en bliksemen

torden og lyn

donker worden

bli mørkt, mørkne

doodblijven

falle død

doodbloeden

forblø, forblø

doodgaan

avdø, omkomme,

doodlopen

fører ikke noe sted, lede til ingenting

havne i en blindgate, slutte uten noen løsning

doodmeppen

smelle

doodslaan

smelle

doodsteken

stikke i hjel

doodtrappen

trampe i hjel

doodvallen

falle død

doodzwijgen

holde hemmelig, holde kjeft med

doof maken

bedøve

dooien

door de vingers zien

overse med, ignorere, ikke bry seg om

unskylde, tilgi, tilgi

door een filter lopen

brygge

door elkaar geschud worden

bli dyttet hit og dit

door elkaar gooien

røre sammen, blande sammen

door elkaar halen

røre sammen, blande sammen

door elkaar schudden

skjelve, skake om

door het slijk halen

ærekrenke, sverte ned, baktale, spott, smusskaste

doorbijten

bite sammen tennene, sette inn alle sine krefter

doorbladeren

bla igjennom

bla igjennom

doorboren

gjennombore

doorbreken

briste, revne

sprekke, sprenge

doorbrengen

fordrive

doorbuigen

svikte, gi etter

doordrenken

gjennomdynke, gjennomvæte

doordrijven

trumfe igjennom

doordringen

trenge gjennom

trenge gjennom

gjennomtrenge

trenge inn

dooreen mengen

blande

doorgaan

gå videre, presse på, fortsette

fortsette

gå videre, gå på

doorgaan met werken

fortsette å arbeide, arbeide på

doorgeven

overlate, overlate

sende videre, overlate, sende

doorgronden

forstå, komme til en løsning

doorhalen

krysse over, overstryke, stryke, utradere, utviske, stryke ut

doorhebben

gjennomskue

doorheenbreken

bryte gjennom, bryte fram

doorkammen

finkamme, gjennomsøke

doorkijken

titte gjennom, bla igjennom

doorkrijgen

fundere ut

doorkruisen

krysse, gå over, gå tvers over

fare gjennom hele, kjøre gjennom hele

doorlaten

slippe gjennom

slippe inn

doorlichten

røntgne

doorliggen

få liggesår

doorlopen

brygge

øyne gjennom

gå igjennom, granske

gå videre, gå på

doormaken

gå igjennom, gjennomlide, utstå

doornemen

gå igjennom

lese gjennom nøye

bla igjennom

doorpraten

resonnere om, diskutere

doorrijden

kjøre videre

kjøre ned

doorschieten

interfoliere

doorsijpelen

siple ned, dryppe

doorslaan

bryte sammen

doorsnuffelen

søke gjennom

doorspoelen

spyle

doorstaan

lide, utstå

gå igjennom, gjennomlide, utstå

doorsteken

gjennombore

doorsturen

henvise

ettersende, adressere om

doortrekken

spyle

krysse, gå over, gå tvers over

doorverbinden

koble

doorverkopen

gjenforselge

doorvertellen

føre videre

doorvoeren

gjennomføre

doorwaden

vade over

doorwerken

fortsette å arbeide, arbeide på

arbeide overtid, arbeid over

doorzagen

sage i to, sage i to deler

doorzakken

svikte, gi etter

doorzenden

ettersende, adressere om

doorzetten

fortsette, gå på, gå videre, fullføre, bite sammen tennene, sette inn alle sine krefter

trumfe igjennom

framholde, holde fast ved

doorzien

forstå, begripe, fatte, innse

gjennomskue

doorzoeken

søke, være på jakt etter, gjennomsøke

finkamme

dopen

dyppe

dyppe

døpe

dorsen

treske

doseren

dosere, dele opp i doser

doubleren

doble

gå om igjen

douchen

dusje, ta en dusj

doven

stumpe, slukke tørsten

slukke tørsten

down zijn

i dårlig humør, være nedstemt, være nede

være deprimert, være nede

dragen

bære

holde opp, bære

bære, støtte, støtte, holde oppe

ha på seg, bære

dralen

kvie seg, tvile

drøye

dramatiseren

overdrive, forstørre, dramatisere

dramatisere

draperen

drapere

drastisch verlagen

senke drastisk

draven

trave

dreggen

bunnskrape, mudre

dreigementen uiten tegen

true

dreigen

true, være i emning

dreigend kijken

glo, blendende tale

dreigend neerhangen boven

henge over

dreinen

gnåle, beklage seg, kinkete

drenken

gjennomdynke, gjennomvæte

drentelen

lunte i vei, slentre, gå sakte, strene

dresseren

dressere

dreunen

drønne, dundre

dundre, drønne

drønne, dundre

banke, banke

dribbelen

kile, rase

drible

dringen

knuffe, skuffe unna

dringend verzoeken

mase på, tilrå

dringend vragen

anmode, be

droevig stemmen

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

drogen

tørke

tørke, bli tørr

tørke, gjøre tørr

dronken maken

beruse

dronken worden

bli beruset, bli full, bli drita [informal]

droog maken

tørke

droogblazen

ise av

droogleggen

avvanne, tørrlegge, drenere

droogwrijven

gni seg tørr, frottere seg tørr

droppen

dryppe

drossen

desertere

druilen

være dyster, sture

druipen

dryppe

dryppe, dryppe, siple ned

druiventreden

trampe druer

druk uitoefenen

tvinge, presse

drukkend heet zijn

være kokende varmt

druppelen

dryppe

dryppe

dryppe, dryppe, siple ned

druppen

dryppe

dubbel controleren

dobbeltkontrollere, kontrollere igjen

dubbelvouwen

vike klær, vike dobbelt

dubben

dubbe

veie for og imot, vakle

duidelijk maken

signalisere

duidelijk te merken zijn

vise seg, være åpenbar

duidelijk uitkomen

framtre, avtegne seg

duidelijk uitspreken

artikulere, uttale, tale tydelig

duidelijk waarneembaar zijn

være synlig, synes

duidelijk zichtbaar zijn

være synlig, synes

duidelijk zijn

si seg selv, være selvklart, tale for seg selv

duikelen

slå kollbøtte

duizelen

gå rundt, snurre

virvle, snurre

duizelig maken

gjøre svimmel

dulden

utholde, utstå, tåle

tolerere, tåle, fordra, stå ut med, tillate, holde ut, utholde, utstå, opprettholde

dumpen

slenge vekk som søppel, tippe

spyle, overgi

overgi, gi på båten

dunner worden

bli tynnere

duren

være, forbli

være, rekke, ta

durven

våge, ta en risiko

duwen

knuffe, skuffe unna

støte, knuffe

trykke, presse, knuffe, støte

dwalen

vanre, strene

dwarrelen

virvle rundt

virvle

dwars zitten

bekymre, uroe

dwarsliggen

gjøre obstruksjon

gjøre obstruksjon

dwarszitten

besvære, plage

ligge og gnage

dweilen

moppe, tørke

dwingen

tvinge, presse

binde, forplikte, tvinge

tvinge, drive, presse, betvinge, framtvinge, forplikte

framtvinge, tvinge fram, påtvinge

dwingen te eten

tvangsmate


Nederlansk verb med Svensk oversettelse.

dagen

instämma, kalla

dagvaarden

instämma, kalla

dalen

gå ned, falla

sjunka, gå ned

gå ned, stiga ned, komma ned

dammen

spela dam

dampen

ryka

ånga

danken

tacka

dapper zijn

bita ihop tänderna, inte röra en min

dartelen

hoppa omkring, rasa, göra krumsprång, skutta

dateren

datera

dauwen

daggstänka

daveren

dundra, dåna

skaka, komma att skaka, skälva

de aandacht trekken

väcka en hel del uppmärksamhet, tilldra sig uppmärksamhet, väcka uppmärksamhet

de aanleiding vormen

motivera

de absolutie geven

förlåta, giva absolution

de armen kruisen

lägga armarna i kors, korsa armarna

de avondmaaltijd gebruiken

äta middag, äta kvällsmat

de benen nemen

ge sig av, sticka, dunsta [informal]

de beslissingsmatch spelen

spela slutspelsmatch

de bons geven

överge, ge på båten

avskeda, avsätta

de bons krijgen

få sparken [informal]

de borst krijgen

amma

de clown spelen

spela pajas, spexa

de communie ontvangen

mottaga nattvarden

de consumptie betalen

betala för drinkarna, betala notan

de deur wijzen

avvisa

de druk verlagen

minska trycket i

de finish bereiken

sluta, komma i mål

de geest van de wet volgen

följa lagens anda

de gelegenheid geven

möjliggöra, ge möjligheten

de grond in boren

sabla ner, göra ner

de hand reiken

räcka ut handen till

de handen binden

binda

de handen wringen

vrida sina händer

de hele voorraad verkopen

sälja ut, sälja slut

de hik hebben

hicka

de hoek indrukken

klämma in i hörnet

de hoofdrol spelen

spela huvudrollen

de hoop opgeven

förtvivla, misströsta

de kneepjes van het vak leren

lära sig yrkets knep, lära sig jobbet

de kop indrukken

kväva, göra slut på

de kop opsteken

dyka upp, framträda

de kosten eruit hebben

få det att gå jämnt upp

de kroon erven

överta tronen

de laan uitgestuurd worden

få sparken [informal]

de laan uitsturen

avskeda, avsätta

de les lezen

hudflänga, ge på huden, kritisera ned

de lippen tuiten

truta med munnen

de militaire groet brengen

göra honnör, hälsa

de moed ontnemen

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

demoralisera, fördärva, göra modlös, nedslå

de moeite lonen

ge betalt, löna sig

de moeite nemen

göra sig besvär, besvära sig

de moeite waard zijn

vara mödan värd, vara värt det

de nacht doorbrengen

övernatta, stanna över natten

de nek omdraaien

vrida nacken av [informal]

de neus optrekken

rynka på näsan

de ogen doen neerslaan

titta ut, få att slå ned ögonen

de ogen openen

öppna ögonen, ta ur en villfarelse

de oogst binnenhalen

skörda

de overhand hebben

dominera, ha överhanden, överväga

väga tyngre, ha övervikt

de proef doorstaan

bestå provet

de profiteur uithangen

snylta på, parasitera på, leva på

de reis onderbreken

göra uppehåll

de rekening betalen

betala, göra upp, likvidera

betala för drinkarna, betala notan

de ronde doen

gå runt, cirkulera

patrullera, ha patrulltjänst

patrullera, gå sin rond

de rug toekeren

behandla kyligt, ignorera

de rug verrekken

få sendrag i ryggen, få ryggskott

de schouders ophalen

rycka på axlarna

de schuld geven

klandra

de toegang ontzeggen

lockouta

de vaat doen

diska, diska upp

de vertering betalen

betala för drinkarna, betala notan

de verwachting overtreffen

överträffa sina förväntningar, visa sig vara bättre än väntat

de voorrang hebben

ha företräde, gå före

de vrije loop laten

ge fritt lopp åt

ösa ur sig, utgjuta sitt hjärta

de vrijheid geven

frige, befria

de waarde bepalen

värdera, taxera, uppskatta, bedöma

de wacht houden

stå på vakt, hålla vakt, vakta

de weg kwijtraken

råka vilse, tappa bort sig

de weg vragen

fråga efter vägen

de weg wijzen

gå i spetsen, visa vägen

visa vägen

de wenkbrauwen fronsen

rynka pannan

dealen

langa

debarkeren

landsätta, sätta i land, landstiga, gå i land, debarkera

debatteren

argumentera, diskutera, debattera

debiteren

debitera

debuggen

felsöka, avlusa

debuteren

debutera, göra debut, göra sitt första uppträdande

decanteren

dekantera

decentraliseren

decentralisera

decimeren

decimera

declameren

deklamera, recitera

declareren

förtulla

decoderen

dechiffrera, tolka, tyda

decomprimeren

dekomprimera

decontamineren

avgasa, sanera

decoreren

dekorera

försköna, pryda, smycka, dekorera, utsmycka, piffa upp, uppsnygga, garnera

decreteren

utfärda, offentliggöra

förordna

deduceren

sluta sig till, dra slutsats

deelnemen

delta

defeceren

ha öppning

defileren

defilera

definiëren

definiera, bestämma

degenereren

degenerera, urarta

degraderen

degradera, nedvärdera, nedklassa

dehumaniseren

avhumanisera

dehydrateren

torka, göra torr

dehydrera

dehydreren

torka, göra torr

dehydrera

deinen

bölja, svalla

dekken

täcka, betäcka

skydda

täcka, inbegripa

beskydda, värna

försäkra, täcka

dekking geven

skydda

delegeren

delegera, utse

delegera, överlämna

delen

dela

dela

dela

ge

dividera

delibereren

överlägga, rådslå

demagnetiseren

avmagnetisera

demarqueren

staka ut

demilitariseren

demilitarisera

demobiliseren

demobilisera

democratiseren

demokratisera

demonetiseren

dra in gamla mynt

demonstreren

demonstrera, visa

demonstrera

visa, förklara

demonteren

demontera, ta isär, montera ned

demoraliseren

demoralisera, fördärva, göra modlös, nedslå

dempen

dämpa

demystificeren

avmystifiera

denationaliseren

denationalisera

denatureren

denaturera

denderen

dundra, dåna

denigreren

racka ner på, nedvärdera, nedsätta

deodoriseren

deodorisera

depolariseren

depolarisera

deponeren

lämna in

sätta in

deporteren

deportera

förvisa, deportera

deppen

badda

depreciëren

depreciera, skriva ned, nedskriva

depressief zijn

på dåligt humör, vara nedstämd, vara nere

vara deprimerad, vara nere

deprimeren

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

demoralisera, fördärva, göra modlös, nedslå

deputeren

anställa som ställföreträdare

derailleren

spåra ur

desensibiliseren

desensibilisera

deserteren

avfalla, desertera

desillusioneren

desillusionera, beröva en illusion

desinfecteren

desinficera

desintegreren

sönderfalla

lösas upp

desodoriseren

deodorisera

desoriënteren

desorientera

desoxideren

desoxidera, befria från syre

determineren

bestämma, avgöra

detoneren

knacka

deuken

buckla

devalueren

devalvera

diagnostiseren

diagnostisera, ställa diagnos

dichtbij komen

närma sig, nalkas

flytta sig närmare

dichtbij plaatsen

ställa i närheten, ställa nära

dichtbij zetten

ställa i närheten, ställa nära

dichtdoen

stänga

knäppa ihop

dichtdraaien

vrida av, skruva av

dichten

täppa till, stoppa igen, fylla igen

dichterbij brengen

dra närmare

dichterbij gaan

flytta sig närmare

dichtgaan

stängas

stänga, lägga ner

dichtgespen

slå en rem om

dichtklappen

smälla igen

dichtklemmen

bita ihop

dichtknijpen

knyta

dichtknopen

knyta till, binda ihop

dichtmaken

stänga

dichtritsen

stänga blixtlåset

dichtslaan

smälla igen, smälla

dichtslibben

slammas igen

dichtsnoeren

knyta till, binda ihop

dichtspijkeren

spika igen

dichtstoppen

stoppa till, täppa till

dichtvriezen

frysa till

frysa igen

dicteren

föreskriva, förordna, bestämma

diktera

dienen

tjäna

duga, passa

dienst nemen

ta värvning

diepvriezen

djupfrysa

dieven

nypa av, knipsa av

differentiëren

differentiera, särskilja, åtskilja

skilja

digitaliseren

digitalisera

dik maken

reda, göra tjockare

dik worden

tjockna

bli fet

dikker worden

gå upp i vikt

dilateren

vidga sig, utvidga sig

dimmen

blända av

dineren

äta middag, äta kvällsmat

äta middag

dippen

doppa

dirigeren

dirigera

discrimineren

diskriminera, sätta i strykklass

göra åtskillnad, diskriminera

discussiëren

argumentera, diskutera, debattera

diskwalificeren

diskvalificera

dislokeren

vrida ur led, vricka

disputeren

gnabbas, käbbla, träta, tvista, gräla

argumentera, diskutera, debattera

distilleren

destillera

distribueren

utdela

fördela, utdela, distribuera

divergeren

avvika, skilja sig, divergera

diversifiëren

diversifiera, skapa variation i

dobbelen

spela tärning

dobberen

flyta

studsa, knixa, röra sig upp och ner

documenteren

dokumentera

doen

göra

handla, göra

doen aanspoelen

skölja upp

skölja upp

doen aborteren

abortera, framkalla missfall

doen barsten

klyva, splittra

doen beven

skaka, komma att skälva

doen daveren

skaka, komma att skälva

doen duizelen

göra vimmelkantig

doen gelden

hävda

doen harmoniëren

bringa i överensstämmelse, harmonisera

bringa i samklang, anpassa, harmonisera

doen kantelen

välta, stjälpa, kantra

doen omkantelen

välta omkull, tippa omkull

doen ontploffen

bringa att explodera

doen ontsporen

urspåra

doen ontstaan

skapa, vara upphov till

doen opleven

få att samla sig

doen opschrikken

skrämma, förskräcka

doen overhellen

tippa på, ställa på lut

doen springen

spränga

doen standhouden

få igenom

doen stikken

kväva, strypa, framkalla asfyxi hos

doen stoppen

stoppa, stanna, hejda

doen toenemen

öka

doen trillen

skaka, komma att skälva

doen uiteenvallen

polarisera

doen verdwijnen

stryka ut, avlägsna, utplåna

doen verloederen

fördärva, förleda

doen vermageren

få att gå ner i vikt, göra smalare

doen verstijven

förstena

doen walgen

väcka avsky hos, äckla

göra illamående, äckla, kvälja, göra så att det vänder sig i magen, övermätta, få att tappa aptiten

doen watertanden

locka, fresta, få det att vattnas i munnen

få det att vattnas i munnen, vara aptitretande

doen werken

aktivera

doen zakken

sänka, få ner

doen zwijgen

hyssja ner, tysta

dof worden

bli matt, anlöpa

dol maken

göra ursinnig, göra galen

dol worden

bli vild

dolblij zijn

jubla, fröjdas, triumfera

dolen

ströva, vandra

vandra, ströva

domineren

dominera

dominera, förhärska

dommelen

dåsa, halvsova, slumra, nicka till

dompelen

doppa

donderen

mullra

åska

donderen en bliksemen

åska och blixtra

donker worden

bli mörkt, mörkna

doodblijven

falla död

doodbloeden

förblöda, blöda till döds

doodgaan

avlida, omkomma,

doodlopen

inte leda någonstans, leda till ingenting

hamna i en återvändsgränd, sluta i en återvändsgränd

doodmeppen

smälla

doodslaan

smälla

doodsteken

sticka ihjäl

doodtrappen

trampa ihjäl

doodvallen

falla död

doodzwijgen

hålla hemlig, hålla tyst med

doof maken

bedöva

dooien

töa

door de vingers zien

överse med, ignorera, inte låtsas om

förlåta, tillgiva, tillge

door een filter lopen

brygga

door elkaar geschud worden

bli knuffad hit och dit

door elkaar gooien

röra ihop, blanda ihop

door elkaar halen

röra ihop, blanda ihop

door elkaar schudden

skaka, skaka om

door het slijk halen

ärekränka, svärta ned, förtala, smäda, smutskasta

doorbijten

bita ihop tänderna, sätta in alla sina krafter

doorbladeren

bläddra igenom

bläddra igenom

doorboren

genomborra

doorbreken

brista, rämna

spräcka, spränga

doorbrengen

fördriva

doorbuigen

svikta, ge efter

doordrenken

genomdränka, blöta ner

doordrijven

driva igenom

doordringen

tränga igenom

tränga igenom

genomtränga

tränga in

dooreen mengen

blanda

doorgaan

gå vidare, pressa på, fortsätta

fortsätta

gå vidare, gå på

doorgaan met werken

fortsätta att arbeta, arbeta på

doorgeven

överlåta, överlämna

skicka vidare, överlämna, skicka

doorgronden

förstå, komma underfund med

doorhalen

korsa över, överstryka, stryka, utradera, utsudda, stryka ut

doorhebben

genomskåda

doorheenbreken

bryta igenom, bryta fram

doorkammen

finkamma, genomsöka

doorkijken

titta igenom, bläddra igenom

doorkrijgen

fundera ut

doorkruisen

korsa, gå över, gå tvärs över

fara genom hela, åka genom hela

doorlaten

släppa igenom

släppa in

doorlichten

röntga

doorliggen

få liggsår

doorlopen

brygga

ögna igenom

gå igenom, granska

gå vidare, gå på

doormaken

gå igenom, genomlida, utstå

doornemen

gå igenom

läsa igenom noggrant

bläddra igenom

doorpraten

resonera om, diskutera

doorrijden

köra vidare

köra nedför

doorschieten

interfoliera

doorsijpelen

sippra, droppa

doorslaan

bryta samman

doorsnuffelen

söka igenom

doorspoelen

spola

doorstaan

lida, utstå

gå igenom, genomlida, utstå

doorsteken

genomborra

doorsturen

hänvisa

eftersända, adressera om

doortrekken

spola

korsa, gå över, gå tvärs över

doorverbinden

koppla

doorverkopen

återförsälja

doorvertellen

föra vidare

doorvoeren

genomföra

doorwaden

vada över

doorwerken

fortsätta att arbeta, arbeta på

arbeta övertid, arbeta över

doorzagen

såga itu, såga i två delar

doorzakken

svikta, ge efter

doorzenden

eftersända, adressera om

doorzetten

fortsätta, gå på, gå vidare, fullfölja, bita ihop tänderna, sätta in alla sina krafter

driva igenom

framhärda, hålla fast vid

doorzien

förstå, begripa, fatta, inse

genomskåda

doorzoeken

söka, vara på jakt efter, genomsöka

finkamma

dopen

doppa

doppa

döpa

dorsen

tröska

doseren

dosera, dela upp i doser

doubleren

dubbla

gå om

douchen

duscha, ta en dusch

doven

fimpa, släcka

släcka

down zijn

på dåligt humör, vara nedstämd, vara nere

vara deprimerad, vara nere

dragen

bära

hålla upp, bära

bära, stötta, stödja, hålla uppe

ha på sig, bära

dralen

dra sig, tveka

dröja kvar

dramatiseren

överdriva, förstora, dramatisera

dramatisera

draperen

drapera

drastisch verlagen

sänka drastiskt

draven

trava

dreggen

bottenskrapa, muddra

dreigementen uiten tegen

hota

dreigen

hota, vara i görningen

dreigend kijken

glo, blänga

dreigend neerhangen boven

hänga över

dreinen

gnälla, beklaga sig, kinka

drenken

genomdränka, blöta ner

drentelen

lunka, släntra, gå i sakta mak, ströva

dresseren

dressera

dreunen

dåna, dundra

dundra, dåna

dåna, dundra

banka, bulta

dribbelen

kila, rusa

dribbla

dringen

knuffa, skuffa undan

dringend verzoeken

yrka på, tillråda

dringend vragen

anmoda, be

droevig stemmen

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

drogen

torka

torka, bli torr

torka, göra torr

dronken maken

berusa

dronken worden

bli berusad, bli full, bli packad [informal]

droog maken

torka

droogblazen

imma av

droogleggen

avvattna, torrlägga, dränera

droogwrijven

gnugga sig torr, frottera sig torr

droppen

droppa

drossen

desertera

druilen

vara dyster, tjura

druipen

droppa

droppa, drypa, sippra

druiventreden

trampa druvor

druk uitoefenen

tvinga, pressa

drukkend heet zijn

vara kokande hett

druppelen

droppa

droppa

droppa, drypa, sippra

druppen

droppa

dubbel controleren

dubbelkontrollera, kontrollera igen

dubbelvouwen

vika, vika dubbel

dubben

dubba

vela, vackla

duidelijk maken

signalera

duidelijk te merken zijn

visa sig, vara uppenbar

duidelijk uitkomen

framträda, avteckna sig

duidelijk uitspreken

artikulera, uttala, tala tydligt

duidelijk waarneembaar zijn

vara synlig, synas

duidelijk zichtbaar zijn

vara synlig, synas

duidelijk zijn

säga sig självt, vara självklart, tala för sig självt

duikelen

slå en kullerbytta

duizelen

gå runt, snurra

virvla, snurra

duizelig maken

göra vimmelkantig

dulden

uthärda, utstå, tåla

tolerera, tåla, fördra, stå ut med, tillåta, hålla ut, uthärda, utstå, upprätthålla

dumpen

stjälpa av, tippa

spola, överge

överge, ge på båten

dunner worden

bli tunnare

duren

vara, förbli

vara, räcka, ta

durven

våga, ta en risk

duwen

knuffa, skuffa undan

stöta, knuffa

trycka, pressa, knuffa, stöta

dwalen

vandra, ströva

dwarrelen

virvla runt

virvla

dwars zitten

bekymra, oroa

dwarsliggen

göra obstruktion

göra obstruktion

dwarszitten

besvära, plåga

ligga och gnaga

dweilen

moppa, torka

dwingen

tvinga, pressa

binda, förplikta, tvinga

tvinga, driva, pressa, betvinga, framtvinga, förplikta

framtvinga, tvinga fram, påtvinga

dwingen te eten

tvångsmata


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb