Nederlanske verb


Nederlansk verb med Norsk oversettelse.

laag houden

holde nede

holde nede

labelen

etikettere

merke noe, merke med monogram

merke noe, stemple

lachend aankijken

le mot

lagen vormen

sjiktlag

lager draaien

skru ned

lager zetten

skru ned

lakken

male, lakkere med japanlakk

lambrizeren

panele

lamineren

laminere

lamleggen

gjøre urørlig

lanceren

skyte opp

lansere

langer blijven

bli igjen

langer maken

forlenge, dra ut, utstrekke

langer worden

forlenges, bli lenger

langskomen

titte inn, bli til, hilse på

langswippen

titte inn

languit gaan liggen

strekke seg ut, ligge henslengt

langzaam gaar laten worden

småkoke

langzamer bewegen

saktne, minske

langzamer rijden

saktne farten, minske farten

larderen

spekk

last bezorgen

besvære, volde besvær

lasteren

forulempe, ærekrenke, sverte ned, baktale, spott, smusskaste, baksnakke, baksnakke, nedvurdere, skjelle i vei

lastig vallen

antaste

tjatre på

komme ubeleilig

besvære, ufrede

besvære

plage, besvære, terge noen, irritere, forstyrre

lastigvallen

belaste med

forstyrre

laten

glemme, glemme igjen

la være, la være igjen

laten afdruipen

la renne av

laten afvloeien

fristille

laten bruinen

sautere, bryne

laten dichtklappen

få til å smekke sammen

laten gaan

slippe, la slippe unna

slippe ut, slippe løs

laten geloven

lure til å tro

laten groeien

la vokse

laten inslapen

avlive

laten inspringen

dra inn, gjøre inndrag på

laten klappen

smelle

laten knallen

smelle

laten komen

tilkalle

laten leeglopen

slippe ut luften

laten liggen

glemme, glemme igjen

la ligge

la ligge

laten meeslepen

slepe

laten ploffen

smelle

laten pruttelen

småkoke

laten rollen

kaste

laten rusten

la hvile, la bero

lene mot

laten schieten

null sjanse, avslå

laten staan

glemme, glemme igjen

laten steunen

lene mot, støtte mot, stille mot

laten stikken

la være i stikken

la være i stikken, overgi

laten struikelen

få til å snuble, sette krøk for, felle

laten sudderen

småkoke

laten toespringen

få til å smekke sammen

laten trekken

gjøre infusjon på, la stå og trekke

laten uitlekken

la lekke ut

laten uitpraten

la snakke ut

laten uitstappen

slippe av

laten vallen

tappe, la falle

laten varen

gi opp, avstå fra

laten verkommeren

forsømme

forsømme, vanskjøtte

laten voorbijgaan

null sjanse, avslå

laten voorgaan

gi forkjørsrett til

laten zakken

sette ned, slippe ned

laten zien

demonstrativ, vise

stille ut, skilte med

laten zitten

la være i stikken

la noen vente

leasen

lease, leie, leie ut

ledigen

vende ut og inn, tømme

leeg laten lopen

slippe ut luften

leeg raken

tømmes

leegdrinken

drikke opp

drikke opp

leeghalen

tømme, rense

leegplunderen

plundre, hjemsøke, rane

leegroven

plundre

legaliseren

legalisere

gjøre rettsgyldig gjennom notarius publicus

gjøre rettsgyldig, legalisere

legateren

testamentere, etterlate

lekken

lekke

lekker gaan liggen

rulle seg sammen

lekker tegenaan gaan liggen

trykke seg inntil, smyge seg inntil

lengen

forlenges, bli lenger

lenigen

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

lessen

slukke tørsten

leugens vertellen

lyve, narres

leuk vinden

tenke fint om, like

tenke fint om, like

leunen

lene seg

leunen tegen

lene mot

leuren

selge på gaten, selge ved dørene

leuteren

vrøvle, prate tøv, prate tullball, prate tull

leven geven

gi liv til, besjele

levitatie ondergaan

sveve

liberaliseren

liberalisere

licht aanbranden

vidbrenne

licht aanraken

lett berøring, svak berøring

lichten

innkalle

lid worden

melde seg inn, bli medlem

liefhebben

elske

liegen

lyve, narres

liften

haike

liggen

ligge, være beleilig, befinne seg

ligge

lijken

synes, tenkes å ligne, forekomme, virke

lijmen

lime, lime sammen

lijntrekken

sløve

lijzen

tale slepende

lijzig praten

tale slepende

likken

slikke

limiteren

begrense, innskrenke

links laten liggen

forbigå, forbise, la være ubemerket

links voorsorteren

legge seg i venstre fil, holde til venstre

liplezen

lese på leppene

liquideren

likvidere, utrydde, gjøre slutt på

likvidere

lispelen

lespe

litigeren

prosesse

loensen

skjele

loeren

kikke, titte

loeven

gjøre slag, stagvende

logenstraffen

motsi, stri mot

logeren

innkvartere, losji, bo, herberge, huse

logisch denken

resonnere, gjøre sluttendringer

logisch samenhangen

ha sammenheng

lokaliseren

lokalisere

sette fingeren på

lokalisere

lokken

lokke, forlede

lonken

snegle

loochenen

fornekte

frasi seg, ikke ville vedkjenne seg

loodsen

lose

looien

garve

loops zijn

være brunstig

lopen tegen

støte mot, tørne mot

los laten lopen

kolbe løs

losbarsten

bryte ut, bryte løs

losbinden

løse opp, løsgjøre

slippe løs

losbreken

slite seg løs, slite seg

bryte ut, bryte løs

bryte seg fri, bryte seg løs

bryte løs

losgespen

kneppe opp, spenne opp

losknopen

kneppe opp, knytte opp, løse opp

kneppe opp, knytte opp, løse opp, løsne

loskoppelen

avkoble, koble av

koble av, koble fra

loskrijgen

lokke fram, få frem

loslaten

slippe løs, frigi

frigi, befri

slippe

losmaken

løse opp, løsgjøre, gå av, løsne

kneppe opp, knytte opp, løse opp

få opp, åpne

slippe løs

løsne, kneppe opp

løsgjøre, befri, gjøre fri

losraken

gå av, løsne

losschieten

fly ut

losschroeven

ta bort skruene fra

losser maken

løsne

løsne

løsne på, slippe på taket, løsne

lostornen

sprette opp

losweken

ta bort gjennom å legge i bløtt

loswerken

harve

loswikkelen

åpne

loten

trekke lodd

loven

berømme, prise, love

opphøye, lovpriser, prise

lucht van iets krijgen

få nyss om noe, få teften av noe

luchten

ventilere, være

tåle

lui zijn

være lat

luid klagen

si fra, synge ut [informal]

luid zingen

synge høyt

luiden

ringe, klinge

lyde, låte

luieren

ligge og slenge

luistervinken

tyvlytte, smyglytte

lukken

lykkes, slå vel ut

lummelen

sløve, gå og drive

lunchen

ete lunsj

lusten

like, tenke fint om, være forelsket i

luwen

avta, legge seg, dø bort

luxeren

vri ut av ledd, vrikke

lynchen

lynsje


Nederlansk verb med Svensk oversettelse.

laag houden

hålla nere

hålla nere

labelen

etikettera

märka, märka med monogram

märka, stämpla

lachend aankijken

le mot

lagen vormen

skikta

lager draaien

skruva ner

lager zetten

skruva ner

lakken

måla, lackera med japanlack

lambrizeren

panela

lamineren

laminera

lamleggen

göra orörlig

lanceren

skjuta upp

lansera

langer blijven

stanna kvar

langer maken

förlänga, dra ut, utsträcka

langer worden

förlängas, bli längre

langskomen

titta in, stanna till, hälsa på

langswippen

titta in

languit gaan liggen

sträcka ut sig, ligga utslängd

langzaam gaar laten worden

småkoka

langzamer bewegen

sakta, minska

langzamer rijden

sakta farten, minska farten

larderen

späcka

last bezorgen

besvära, vålla besvär

lasteren

förolämpa, ärekränka, svärta ned, förtala, smäda, smutskasta, baktala, beljuga, nedvärdera, skymfa

lastig vallen

antasta

tjata på

komma olägligt

besvära, ofreda

besvära

plåga, besvära, tråka, irritera, störa

lastigvallen

belasta med

störa

laten

glömma, glömma kvar

lämna, lämna kvar

laten afdruipen

låta rinna av

laten afvloeien

friställa

laten bruinen

sautera, bryna

laten dichtklappen

få att smälla igen

laten gaan

släppa, låta slippa undan

släppa ut, släppa lös

laten geloven

lura till att tro

laten groeien

låta växa

laten inslapen

avliva

laten inspringen

dra in, göra indrag på

laten klappen

smälla

laten knallen

smälla

laten komen

tillkalla

laten leeglopen

släppa ut luften

laten liggen

glömma, glömma kvar

låta ligga

låta ligga

laten meeslepen

släpa

laten ploffen

smälla

laten pruttelen

småkoka

laten rollen

kasta

laten rusten

låta vila, låta bero

luta mot

laten schieten

nobba, avböja

laten staan

glömma, glömma kvar

laten steunen

luta mot, stödja mot, ställa mot

laten stikken

lämna i sticket

lämna i sticket, överge

laten struikelen

få att snubbla, sätta krokben för, fälla

laten sudderen

småkoka

laten toespringen

få att smälla igen

laten trekken

göra infusion på, låta stå och dra

laten uitlekken

låta läcka ut

laten uitpraten

låta tala ut

laten uitstappen

släppa av

laten vallen

tappa, låta falla

laten varen

ge upp, avstå från

laten verkommeren

försumma

försumma, vansköta

laten voorbijgaan

nobba, avböja

laten voorgaan

ge företräde till

laten zakken

sätta ned, släppa ned

laten zien

demonstrera, visa

ställa ut, skylta med

laten zitten

lämna i sticket

låta någon vänta

leasen

leasa, hyra, hyra ut

ledigen

vända ut och in, tömma

leeg laten lopen

släppa ut luften

leeg raken

tömmas

leegdrinken

dricka upp

dricka upp

leeghalen

tömma, rensa

leegplunderen

plundra, hemsöka, råna

leegroven

plundra

legaliseren

legalisera

göra rättsgiltig genom en notarius publicus

göra rättsgiltig, legalisera

legateren

testamentera, efterlämna

lekken

läcka

lekker gaan liggen

rulla ihop sig

lekker tegenaan gaan liggen

trycka sig intill, smyga sig intill

lengen

förlängas, bli längre

lenigen

mildra, lindra, lätta, minska, döva, dämpa, blidka

lessen

släcka

leugens vertellen

ljuga, narras

leuk vinden

tycka om, gilla

tycka om, gilla

leunen

luta sig

leunen tegen

luta mot

leuren

sälja på gatan, sälja vid dörrarna

leuteren

dilla, prata smörja, prata strunt, prata i nattmössan

leven geven

ge liv åt, besjäla

levitatie ondergaan

sväva

liberaliseren

liberalisera

licht aanbranden

vidbränna

licht aanraken

lätt vidröra, snudda

lichten

inkalla

lid worden

ansluta sig, bli medlem

liefhebben

älska

liegen

ljuga, narras

liften

lifta

liggen

ligga, vara belägen, befinna sig

ligga

lijken

synas, tyckas, förefalla, verka

lijmen

limma, limma ihop

lijntrekken

slöa

lijzen

tala släpigt

lijzig praten

tala släpigt

likken

slicka

limiteren

begränsa, inskränka

links laten liggen

förbigå, förbise, lämna obeaktad

links voorsorteren

lägga sig i vänstra filen, hålla till vänster

liplezen

läsa på läpparna

liquideren

likvidera, utrota, göra slut på

likvidera

lispelen

läspa

litigeren

processa

loensen

skela

loeren

kika, titta

loeven

göra slag, stagvända

logenstraffen

motsäga, strida mot

logeren

inkvartera, logera, bo, härbärgera, hysa

logisch denken

resonera, göra slutledningar

logisch samenhangen

ha sammanhang

lokaliseren

lokalisera

sätta fingret på

lokalisera

lokken

locka, förleda

lonken

snegla

loochenen

förneka

frånsäga sig, inte vilja kännas vid

loodsen

lotsa

looien

garva

loops zijn

vara brunstig

lopen tegen

stöta mot, törna mot

los laten lopen

koppla lös

losbarsten

bryta ut, bryta lös

losbinden

lösa upp, lösgöra

släppa lös

losbreken

slita sig loss, slita sig

bryta ut, bryta lös

bryta sig fri, bryta sig loss

bryta lös

losgespen

knäppa upp, spänna upp

losknopen

knäppa upp, knyta upp, lösa upp

knäppa upp, knyta upp, lösa upp, lossa

loskoppelen

avkoppla, koppla av

koppla av, koppla från

loskrijgen

locka fram, få fram

loslaten

släppa lös, frige

frige, befria

släppa

losmaken

lösa upp, lösgöra, gå av, lossna

knäppa upp, knyta upp, lösa upp

få upp, öppna

släppa lös

lossa, knäppa upp

lösgöra, befria, göra fri

losraken

gå av, lossna

losschieten

flyga ur

losschroeven

ta bort skruvarna ur

losser maken

lossa

lossa

lossa på, släppa på, lossa

lostornen

sprätta upp

losweken

ta bort genom att låta ligga i blöt

loswerken

harva

loswikkelen

öppna

loten

dra lott

loven

berömma, prisa, lova

upphöja, lovorda, prisa

lucht van iets krijgen

få nys om något, få korn på något

luchten

ventilera, vädra

tåla

lui zijn

vara lat

luid klagen

säga ifrån, sjunga ut [informal]

luid zingen

sjunga högt

luiden

ringa, klämta

lyda, låta

luieren

ligga och slöa

luistervinken

tjuvlyssna, smyglyssna

lukken

lyckas, slå väl ut

lummelen

slöa, gå och driva

lunchen

äta lunch

lusten

gilla, tycka om, vara förtjust i

luwen

avta, lägga sig, dö bort

luxeren

vrida ur led, vricka

lynchen

lyncha


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb