Nederlanske verb


Nederlansk verb med Norsk oversettelse.

naaien

sy

naar adem snakken

snappe etter luft, gispe etter luft

naar believen zijn

være til ens tilfredsstillelse

naar beneden brengen

senke, få ned

naar beneden doen gaan

presse ned, tvinge ned

naar beneden draaien

veive ned

naar beneden gaan

gå ned, stige ned, komme ned

naar beneden glijden

gli ned, hålke ned

naar beneden kijken

se ned, titte ned

naar beneden komen

gå ned, gå ned

gå ned, stige ned, komme ned

naar beneden krijgen

presse ned, slå av på, prute

naar beneden rijden

kjøre ned

naar beneden rollen

rulle nedover

naar beneden springen

hoppe av, hoppe ned fra

naar beneden stromen

strømme nedover, renne nedover

naar beneden toe afronden

avrunde

naar beneden zakken

gli ned

naar binnen brengen

føre inn, stikke inn, sette inn

naar binnen gaan

gå inn, inntre

naar binnen schrokken

sluke, slenge i seg drikke

naar binnen slaan

slenge i seg drikke

naar boven afronden

avrunde

naar boven kijken

titte opp, titte oppover

naar buiten gaan

gå ut, stige ut

gå ut

naar buiten komen

komme ut

naar de kant rijden

kjøre til siden

naar de kerk gaan

delta i gudstjeneste

naar de kroon steken

tevle med, søke å bli flinkere enn

naar de mond praten

istemme med, holde med

naar de schroothoop verwijzen

spyle, overgi

naar huis sturen

skrive ut

fristille

naar later verschuiven

utsette, drøye med, forsinke, senerelegge

naar lucht happen

snappe etter luft, gispe etter luft

naar voren brengen

foreslå

framstille, legge fram

ta opp, bringe på bane, anføre

føre fram, vise opp, presentere, introdusere

naar voren buigen

bøye seg fremover

naar wens zijn

være til ens tilfredsstillelse

naast de kwestie zijn

ikke høre til emne

naast elkaar leggen

jamføre, stille som motsats

naast elkaar plaatsen

plassere inntil hverandre, sammenstille

naast zich neerleggen

avvise, forkaste

ignorere, ikke ta noe notat om, forbigå

nablijven

få sitte igjen

nabootsen

imitere

mime

imitere, herme

naderbij komen

nærme seg, nærme seg

naderen

nærme seg, nærme seg

nadoen

imitere

imitere, herme

nagaan

undersøke, forske på, granske

verifisere, kontrollere

kontrollere, kikke opp noe, verifisere

ta rede på, kikke opp noe, kontrollere

nagelen

spike

nageslacht voortbrengen

avle

najagen

jage, forfølge, springe etter

nakijken

granske, kontrollere, prøve

nakomen

oppfylle

infri, oppfylle

honorere, infri

nalaten

forsømme, glemme

la gå i arv, la gå i arv

forsømme, unnlate

testamentere, etterlate

motstå

la være

testamentere, etterlate

naleven

anpasse seg til, følge, etterleve

namaken

forfalske

lage en kopi av, reprodusere

nasaleren

nasalere

naslaan

slå opp

rådføre

naspeuren

utforske, undersøke

nasporen

utforske, undersøke

nastreven

streve etter

streve etter, være ute etter, jage etter

nasturen

ettersende, adressere om

nat maken

væte

natellen

regne om, igjen regne

nationaliseren

nasjonalisere, forstatlige

natrekken

verifisere, kontrollere

natspuiten

sprøyte

naturaliseren

naturalisere

nauw verwant zijn

være nærbeslektet, være nær slekt

nauwkeurig bepalen

sette fingeren på

fastsette

nauwkeurig lokaliseren

presisere, nøye angitt

nauwkeurig vergelijken

kollasjonere, jamføre

nauwlettend in de gaten houden

holde et øye med, holde under nært oppsyn

navertellen

gjenfortelle

navigeren

fly, foregående

navigere

navolgen

imitere, herme

navorsen

undersøke, utforske

navraag doen

forespørre, forhøre seg om

navragen

forespørre, forhøre seg om

nazenden

ettersende, adressere om

naäpen

parodiere, herme

imitere, herme

neerdrukken

tynge ned, trykke ned

neerduiken

stupe ned, styrte ned

neergooien

kaste ned

slippe med et dunk

neerhalen

hale ned

skyte ned

neerhangen

som henger ned, henge ned

neerhurken

sette seg på huk

neerkijken

se ned, titte ned

neerknielen

knebøy

neerkomen

falle ned

lande

neerkrabbelen

kladde ned, krote ned

neerkwakken

slenge, slenge ned

neerlaten

sette ned, slippe ned

neerleggen

legge ned bedrift

legge, legge ned

legge ned, sette ned

neerpennen

kladde ned, krote ned

neerploffen

slippe med et dunk

neerschieten

skyte ned noen

skyte ned

neerschrijven

notere

skrive ned, skrive opp, antegne

neerslaan

slå ned, felle

felle ut

neerslachtig maken

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

neersmakken

slenge, slenge ned

neersmijten

slippe med et dunk, smelle ned, slenge ned, slenge

neerstorten

kræsje, kræsjlande, styrte

neerstrijken

sette seg, sitte og vagle

neertrappen

fortrampe, trampe ned

neervallen

falle ned

falle ned

neerzetten

gå ned, lande

legge ned, sette ned

neerzien

se ned, titte ned

neigen

være tilbøyelig, tendere, ha en tendens

nemen

ta

ta

ta

nergens toe leiden

fører ikke noe sted, lede til ingenting

netjes maken

gjøre fin, fiffe opp

gjøre fin, skjønne opp, piffe opp

neutraliseren

kompensere, oppveie, utjevne

motvirke, motarbeide, nøytralisere

neutralizeren

nøytralisere

neuzen

snoke rundt, snoke, rote

nevelachtig weer zijn

være tåkete

nevelig zijn

være tåkete

niet aan toekomen

få tid til, få tid til, få mulighet til, komme i gang med

niet aankomen

holde seg ifra, la noe være, ikke røre

niet aankunnen

ikke kunne klare

niet aanraken

holde seg ifra, la noe være, ikke røre

niet aanstaan

misbehage, gjøre misfornøyd

niet akkoord gaan

være av ulik mening, være uenig, ikke komme overens

niet benijden

ikke misunne, ikke misunne

niet betreden

ikke betre

niet bevallen

misbehage, gjøre misfornøyd

niet deugen

ikke være bra, være dårlig

ikke være bra, være dårlig

være ubeleilig, ikke passe

niet doen

ikke gjøre

niet geapprecieerd worden

være misforstått, være undervurdert

niet gehoorzamen

ikke lyde, være ulydig

niet geschikt zijn

være ubeleilig, ikke passe

niet gewaardeerd worden

være misforstått, være undervurdert

niet goed bekomen

gjøre syk, ikke tåle

niet goed deugen

ikke være bra, være dårlig

niet goed vallen

gjøre syk, ikke tåle

niet goed verkopen

være lite etterspurt, være lite ettersøkt

niet goed zijn

ikke være bra, være dårlig

niet gunnen

misunne, misunne

niet halen

bli strøket

niet hebben

savne, leve uten

niet hoeven werken

være ledig, ikke behøve å arbeide

niet honoreren

ikke honorere

niet in orde zijn

ikke være bra, være dårlig

niet kloppen

si imot, motsi, ikke stemme overens

niet komen opdagen

utebli, ikke innfinne seg

niet langer bestaan

dø ut, ikke eksistere lengre

niet meer werken

bli, slutte å fungere

niet nakomen

ikke kunne holde

forsømme å betale

niet opgeven

holde ut, holde sand, ikke gi opp

niet overeenkomen

ikke stemme overens

niet overeenstemmen

si imot, motsi, ikke stemme overens

niet serieus nemen

se bort ifra

skjemte med

niet te verwonderen zijn

ikke være rart, ikke være rart, ikke være noen overaskning

niet tevreden zijn

være misfornøyd, være misfornøyd

niet toegeven

stå fast, holde fast, ikke gi etter

niet verkopen

ikke være etterspurt, ikke være ettertraktet

niet verschijnen

utebli, forst

niet weten wat aan te vangen

ikke vite verken ut eller inn

niet weten wat te doen

slites mellom to ting, være i valgets kval, ikke kunne bestemme seg

niet zo vlug van begrip zijn

forstå langsomt

nieten

hefte

nietig maken

oppheve

nietig verklaren

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe

niets meer hebben

ikke ha noe igjen

niets omhanden hebben

være sysselløs, ikke ha noe for seg

nieuw leven inblazen

live opp, vitalisere

vekke til live, gjenopplive

nieuwsgierigheid wekken

vekke nyfikenhet

niezen

nyse

nijpen

nype

niksen

ligge og slenge

nippen

lepje, sippe av drikke

nodig hebben

behøve

nodig zijn

nødvendiggjøre, kreve

noemen

benevne, kalle, navngi

kalle

betegne, stemple

navngi

kalle

nog eens langs komen

komme tilbake

nog eens verifiëren

dobbeltkontrollere, kontrollere igjen

nog te verwachten hebben

forestå, vente

nog tegoed hebbben

forestå, vente

noodzakelijk zijn

være nødvendig, være ufravikelig

noodzaken

tvinge, drive, presse, betvinge, framtvinge, forplikte

nopen

tvinge, drive, presse, betvinge, framtvinge, forplikte

normaliseren

normalisere, standardisere

notarieel bekrachtigen

gjøre rettsgyldig gjennom notarius publicus

noteren

oppskatte, vurdere

notere, antegne

skrive ned, skrive opp, antegne

nuanceren

modifisere

nukken

sture, surmule

nummeren

numrere


Nederlansk verb med Svensk oversettelse.

naaien

sy

naar adem snakken

kippa efter luft, dra efter andan

naar believen zijn

vara till ens belåtenhet

naar beneden brengen

sänka, få ner

naar beneden doen gaan

pressa ned, tvinga ned

naar beneden draaien

veva ned

naar beneden gaan

gå ned, stiga ned, komma ned

naar beneden glijden

glida ner, halka ner

naar beneden kijken

se ned, titta ned

naar beneden komen

gå ned, gå ner

gå ned, stiga ned, komma ned

naar beneden krijgen

pressa ned, slå av på, pruta

naar beneden rijden

köra nedför

naar beneden rollen

rulla nedför

naar beneden springen

hoppa av, hoppa ned från

naar beneden stromen

strömma nedför, rinna nedför

naar beneden toe afronden

avrunda

naar beneden zakken

glida ner

naar binnen brengen

föra in, sticka in, sätta in

naar binnen gaan

gå in, inträda

naar binnen schrokken

sluka, stjälpa i sig

naar binnen slaan

stjälpa i sig

naar boven afronden

avrunda

naar boven kijken

titta upp, titta uppåt

naar buiten gaan

gå ut, stiga ut

gå ut

naar buiten komen

komma ut

naar de kant rijden

köra över till sidan

naar de kerk gaan

delta i gudstjänst

naar de kroon steken

tävla med, söka överträffa

naar de mond praten

instämma med, hålla med

naar de schroothoop verwijzen

spola, överge

naar huis sturen

skriva ut

friställa

naar later verschuiven

uppskjuta, dröja med, fördröja, senarelägga

naar lucht happen

kippa efter luft, dra efter andan

naar voren brengen

föreslå

framställa, lägga fram

ta upp, föra på tal, anföra

föra fram, visa upp, presentera, introducera

naar voren buigen

böja sig framåt

naar wens zijn

vara till ens belåtenhet

naast de kwestie zijn

inte höra till ämnet

naast elkaar leggen

jämföra, ställa som motsats

naast elkaar plaatsen

placera intill varandra, sammanställa

naast zich neerleggen

avvisa, förkasta

ignorera, inte ta någon notis om, förbigå

nablijven

få sitta kvar

nabootsen

imitera

mima

imitera, härma

naderbij komen

närma sig, nalkas

naderen

närma sig, nalkas

nadoen

imitera

imitera, härma

nagaan

undersöka, forska i, granska

verifiera, kontrollera

kontrollera, kolla, verifiera

ta reda på, kolla, kontrollera

nagelen

spika

nageslacht voortbrengen

avla

najagen

jaga, förfölja, springa efter

nakijken

granska, kontrollera, pröva

nakomen

uppfylla

infria, uppfylla

honorera, infria

nalaten

försumma, glömma

lämna i arv, låta gå i arv

försumma, underlåta

testamentera, efterlämna

motstå

lämna

testamentera, efterlämna

naleven

anpassa sig till, följa, efterleva

namaken

förfalska

göra en kopia av, reproducera

nasaleren

nasalera

naslaan

slå upp

rådfråga

naspeuren

utforska, undersöka

nasporen

utforska, undersöka

nastreven

sträva efter

sträva efter, vara ute efter, jaga efter

nasturen

eftersända, adressera om

nat maken

väta

natellen

räkna om, åter räkna

nationaliseren

nationalisera, förstatliga

natrekken

verifiera, kontrollera

natspuiten

spruta

naturaliseren

naturalisera

nauw verwant zijn

vara närbesläktad, vara nära släkt

nauwkeurig bepalen

sätta fingret på

fastställa

nauwkeurig lokaliseren

precisera, noggrant ange

nauwkeurig vergelijken

kollationera, jämföra

nauwlettend in de gaten houden

hålla ett vakande öga på, hålla noggrann uppsikt över

navertellen

återberätta

navigeren

flyga, föra

navigera

navolgen

imitera, härma

navorsen

undersöka, genomforska

navraag doen

förfråga, höra efter

navragen

förfråga, höra efter

nazenden

eftersända, adressera om

naäpen

parodiera, härma

imitera, härma

neerdrukken

tynga ned, trycka ned

neerduiken

dyka ned, störta ned

neergooien

kasta ned

släppa med en duns

neerhalen

hala ned

skjuta ned

neerhangen

sloka, hänga ned

neerhurken

sätta sig på huk

neerkijken

se ned, titta ned

neerknielen

knäböja

neerkomen

falla ned

landa

neerkrabbelen

klottra ned, krafsa ned

neerkwakken

slänga, slänga ned

neerlaten

sätta ned, släppa ned

neerleggen

lägga ner

lägga, lägga ned

lägga ned, sätta ned

neerpennen

klottra ned, krafsa ned

neerploffen

släppa med en duns

neerschieten

skjuta ner

skjuta ned

neerschrijven

notera

skriva ned, skriva upp, anteckna

neerslaan

slå ned, fälla

fälla ut

neerslachtig maken

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

neersmakken

slänga, slänga ned

neersmijten

släppa med en duns, smälla ned, slänga ned, slänga

neerstorten

krascha, krashlanda, störta

neerstrijken

sätta sig, sitta uppflugen

neertrappen

förtrampa, trampa ned

neervallen

falla ned

falla ned

neerzetten

gå ned, landa

lägga ned, sätta ned

neerzien

se ned, titta ned

neigen

vara benägen, tendera, ha en benägenhet

nemen

ta

ta

ta

nergens toe leiden

inte leda någonstans, leda till ingenting

netjes maken

göra fin, fiffa upp

göra fin, snygga upp, piffa upp

neutraliseren

kompensera, uppväga, utjämna

motverka, motarbeta, neutralisera

neutralizeren

neutralisera

neuzen

snoka runt, snoka, rota

nevelachtig weer zijn

vara dimmig

nevelig zijn

vara dimmig

niet aan toekomen

få tid med, få tillfälle till, få möjlighet till, komma sig för med

niet aankomen

hålla sig ifrån, låta vara, inte röra

niet aankunnen

inte kunna klara

niet aanraken

hålla sig ifrån, låta vara, inte röra

niet aanstaan

misshaga, göra missnöjd

niet akkoord gaan

vara av olika mening, vara oense, inte komma överens

niet benijden

inte avundas, inte missunna

niet betreden

icke beträda

niet bevallen

misshaga, göra missnöjd

niet deugen

inte vara bra, vara dålig

inte vara bra, vara dålig

vara olämplig, inte passa

niet doen

inte göra

niet geapprecieerd worden

vara missförstådd, vara undervärderad

niet gehoorzamen

inte lyda, vara olydig

niet geschikt zijn

vara olämplig, inte passa

niet gewaardeerd worden

vara missförstådd, vara undervärderad

niet goed bekomen

göra sjuk, inte tåla

niet goed deugen

inte vara bra, vara dålig

niet goed vallen

göra sjuk, inte tåla

niet goed verkopen

vara lite efterfrågad, vara lite eftersökt

niet goed zijn

inte vara bra, vara dålig

niet gunnen

missunna, avundas

niet halen

bli kuggad

niet hebben

sakna, lida brist på

niet hoeven werken

vara ledig, inte behöva arbeta

niet honoreren

inte honorera

niet in orde zijn

inte vara bra, vara dålig

niet kloppen

säga emot, motsäga, inte stämma överens

niet komen opdagen

utebli, inte infinna sig

niet langer bestaan

dö ut, inte existera längre

niet meer werken

stanna, sluta fungera

niet nakomen

inte kunna hålla

försumma att betala

niet opgeven

hålla ut, hålla stånd, inte ge upp

niet overeenkomen

inte stämma överens

niet overeenstemmen

säga emot, motsäga, inte stämma överens

niet serieus nemen

bortse ifrån

skämta med

niet te verwonderen zijn

inte vara underligt, inte vara konstigt, inte vara någon överraskning

niet tevreden zijn

vara missnöjd, vara missbelåten

niet toegeven

stå fast, hålla fast, inte ge efter

niet verkopen

inte vara efterfrågad, inte vara eftersökt

niet verschijnen

utebli, försummad inställelse

niet weten wat aan te vangen

inte veta varken ut eller in

niet weten wat te doen

slitas mellan två saker, vara i valet och kvalet, inte kunna bestämma sig

niet zo vlug van begrip zijn

fatta långsamt

nieten

häfta

nietig maken

upphäva

nietig verklaren

annullera, upphäva, upplösa, avskaffa

niets meer hebben

inte ha några kvar

niets omhanden hebben

vara sysslolös, inte ha något för sig

nieuw leven inblazen

liva upp, vitalisera

väcka till nytt liv, återuppliva

nieuwsgierigheid wekken

väcka nyfikenhet

niezen

nysa

nijpen

nypa

niksen

ligga och slöa

nippen

läppja, smutta

nodig hebben

behöva

nodig zijn

nödvändiggöra, kräva

noemen

benämna, kalla, namnge

kalla

beteckna, stämpla

namnge

kalla

nog eens langs komen

komma tillbaka

nog eens verifiëren

dubbelkontrollera, kontrollera igen

nog te verwachten hebben

förestå, vänta

nog tegoed hebbben

förestå, vänta

noodzakelijk zijn

vara nödvändig, vara ofrånkomlig

noodzaken

tvinga, driva, pressa, betvinga, framtvinga, förplikta

nopen

tvinga, driva, pressa, betvinga, framtvinga, förplikta

normaliseren

normalisera, standardisera

notarieel bekrachtigen

göra rättsgiltig genom en notarius publicus

noteren

uppskatta, värdera

notera, anteckna

skriva ned, skriva upp, anteckna

nuanceren

modifiera

nukken

tjura, sura

nummeren

numrera


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb