Norsk-Engelsk oversettelse av årvåken

Oversettelse av ordet årvåken fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

årvåken på engelsk

årvåken
allmenn? vigilant
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.For å si det litt pretensiøst er det min oppgave å være årvåken det hundredelssekundet da et eller annet, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, strømmer ut fra vedkommende menneske, går gjennom mine netthinner, er innom dette enda mer unevnelige ; sjelen, for så å nå ut i fingrene...
2.Jeg har opplevd Kirkemøtet som et åndelig lederorgan med årvåken sans for det som kan tjene menighetene, og med varsomhet overfor faren for å gjøre Kirkemøtet til en maktstruktur uten fotfeste i den kirkelige virkelighet, sier biskop Andreas Aarflot til Aftenposten.
3.Den understreker nødvendigheten av å være årvåken.
4.Denne stramme formen skjerper også leseren, gjør ham årvåken, spent og på vakt overfor fortellerens budskap.
5.Der har nemlig en årvåken fotograf foreviget statsråden, med fru Kari og hunden Sandy, stående på ski iført lusekofte og nikkers - med geografisk angivelse.
6.Diskusjoner gjør deg til en årvåken mann.
7.Efter noen år som petitør i renommert avis, utkrystalliserer seg en årvåken leserskare.
8.En årvåken person oppdaget tabben, som allerede var nådd pressen, og listene ble raskt trukket tilbake.
9.For det første vil vi også i fremtiden være avhengig av en årvåken kystbefolkning.
10.Golgatamotivets historie fra oldtid, ikonverden, Grünevaldverk til Rubens og Henrik Sørensen er en spennende reise i bevissthetens historie, med Kjellberg som årvåken guide.
11.Han var en meget årvåken orkesterleder, nøt stor respekt blant musikerne, og hans fremførelser ble imøtesett med forventning av et stort publikum.
12.I Trondheim har nye tanker vært prøvet i et års tid hos en Volkswagen / Audiforhandler (Grendahl A / S) under årvåken oppsikt fra konkurrentene.
13.I motsetning til flere av turbokonkurrentene har Citroëningeniørene klart å lage en maskin som trekker opp raskt og jevnt, uten det typiske" turbosuget", som spesielt på forhjulsdrevne biler krever en årvåken og varsom sjåfør for ikke å havne utenfor veien på vått eller glatt føre.
14.Jo mer oppdelt ledelsen er, desto større blir faren for at tilsynelatende motstridende uttalelser og uoverensstemmelser vil bli utnyttet og utlagt som indre strid av en årvåken presse.
15.Optimismen stiger blant personalet som 24 timer i døgnet holder årvåken oppsikt med de fire knøttsmå Ovesenbarna.
16.Situasjonen påkalte årvåken oppmerksomhet og evne til å kunne forutse trafikkens små og store overraskelser, forberede seg på dem og håpe at kondisjonen holdt til de til dels krevende gymnastiske øvelser kjøreturen påførte de uheldige" stroppehengerne".
17.William fremstår som et ideal, han møter verden med årvåken oppmerksomhet og uten forutfattede ideer.
18.Det forhold at vi tilsynelatende blir stadig mer avhengige av det offentliges tilstedeværelse, og den sammenfallende interesse dette har med venstresidens politiske siktemål, er det all grunn til å være årvåken overfor.
19.Det kan kanskje virke kynisk å holde folk utrygge, men hvis man først vil sikre seg at ledelsen er årvåken og gjør seg fortjent til høye gasjer, kan man da ikke samtidig gå i mot et slikt system ?
20.Det å leve med årvåken tilstedeværelse, midt i det som måtte vise seg å være ens identitet eller skjebne, opptok Jan Bull bare sterkere eftersom tiden led.
21.Først så hun uforstående på ham, men efterhvert som han kom inn på" planen", ble hun mer årvåken.
22.Ikke så rart, fordi han selv er en årvåken og kresen stilist.
23.Medaljen ble funnet igjen i det" tomme" etuiet på kongetribunen søndag av en årvåken tribunevankt.
24.Men i kraft av en årvåken scenisk tilstedeværelse ble hun en fotfølgende skygge i de andres spill, et speil for de ellers så endimensjonable stemningsskiftene.
25.Prisdirektør Egil Bakke er en allestedsværende, årvåken og kritisk samfunnsborger, en ideformidler og opionionsskaper.
26.Professor Arne Lindholm er årvåken ved det rullende båndet.
27.Spionasjeforsøket ble avslørt av en årvåken funksjonær for selskapet som produserer det avanserte raketttestingsutstyret de tre hadde med seg, Hughes Aircraft.
28.Tvertimot, ære være at man har en årvåken presse og andre media som kan slå alarm når det oppdages snusk og urenslighet i det politiske liv.
Dine siste søk