Norsk-Engelsk oversettelse av ødelegge

Oversettelse av ordet ødelegge fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ødelegge på engelsk

ødelegge
velbehagverb spoil, mar
  fiendeverb annihilate, destroy, crush
  bygningverb demolish, tear down, break down, destroy, knock down, pull down
  forkludreverb bungle, botch, spoil, screw up [informal], mess up [informal], foul up [informal], goof, ruin
  forderveverb destroy, ruin, wreck
  herjeverb devastate, destroy completely
Synonymer for ødelegge
Avledede ord av ødelegge
Anagram av ødelegge
Fler eksempler
1.De som kjemper for å fryse fast atomvåpenarsenalet på det nåværende nivå, hevder at både USA og Sovjet allerede har nok atomvåpen til å ødelegge hverandre, og ønsker derfor å forby utprøving, produksjon og utplassering av flere atomvåpen på begge sider.
2.Vi lot den veldige inflasjonen ødelegge hele systemet, og nå slår det tilbake med full kraft".
3.(Derwall fortsetter å ødelegge sitt.
4.Alkohol er i ferd med å bryte oss ned både fysisk og mentalt, og truer med å ødelegge vår nasjonale identitet, heter det i appellen.
5.Alle må forstå at vi kan ødelegge ressurser som våre barn og barnebarn ikke kan unnvære.
6.Arbeiderpartiet har nå gått fullstendig berserk i sine forsøk på å ødelegge Oslo som bysentrum, sier kommunalrådsekretær Hans Kr. Lehmann (h) til Aftenposten.
7.Bankene blir jo kritisert for å ødelegge butikkmiljøet i sentrum ?
8.De gjorde alt for å ødelegge for oss - og uten grunn, mente han.
9.Dersom noen forøker å rive ned eller på annen måte ødelegge en riksrøys, risikerer vedkommende i henhold til en grensetraktat fra slutten av 1700tallet å bli hengt på stedet til skrekk og advarsel for andre.
10.Det er galskap å ødelegge en av landets fineste båtplasser i Oslo.
11.Det er mulig at en tredje verdenskrig kan utløses ved et slikt katastrofalt uhell, men med vilje tror jeg ikke at stormaktene - på noen side - vil sette i gang og ødelegge jorden.
12.Det er også et hyggelig forum å være i, og jeg har ikke tenkt å ødelegge den gode tonen, selv om jeg nok kommer til å si fra om enkelte ting efterhvert.
13.Det er vanskelig å forstå hvordan enkelte av de sivile tjenestepliktige kan gå løs på og ødelegge sine egne velferdstilbud.
14.Det kan ødelegge konsentrasjonen, sier europamesteren. -" Han var stor og sterk, han var liten..." ; alle de vurderingene lar jeg ligge.
15.Det strategiske datamaskininitiativ vil ikke ødelegge sosiale verdier, sier Jan Bodanyi som er talsmann forsvarsdepartementet.
16.En militarisering av det ytre verdensrom vil ødelegge alt som hittil er oppnådd når det gjelder rustningsbegrensning, heter det i et brev fra den sovjetiske partisjefen til organisasjonen Leger mot atomkrig.
17.Er du ikke redd for at denne opptredenen kan ødelegge for ditt image som rockartist ?
18.Et bidrag for å ødelegge det menn kan ha igjen av Madonna / skjøgebildet.
19.Halvparten av fotballen går ut på å ødelegge for motparten.
20.Har De noen politisk interesse av å ødelegge Farruggia ?
21.Hva den makter å ødelegge av fremtidsutsikter, er ganske utrolig, sier han til Aftenposten.
22.Hvis vi bestemmer oss for å ødelegge oljeanleggene ved Gulfen, vil vi gjøre det på en slik måte at de ikke vil bli i stand til å gjenoppbygge dem i den nærmeste fremtid.
23.I OL blir det neppe anledning for noen lag til å ødelegge med taktisk kjøring.
24.Ingen av partene i forhandlingene må gjennom sin politikk ødelegge den eksisterende balansen når det gjelder kjernefysiske våpen.
25.Jeg sitter igjen med en sterk følelse av at det er personer som ønsker å ødelegge for klubben som har gjort dette, sier Elef Kyvåg.
26.Jeg ønsker ikke å ødelegge min kvinnelighet, jeg vil kle meg slik jeg synes er elegant og pent. jeg går aldri til det skritt å gjøre meg mer anonym - det vil jeg oppfatte som et nederlag.
27.Kompressoren hjelper meg med å trenge inn i steinen, feilgrep på dette stadiet kan ødelegge alt.
28.Krav om katalysator kan ødelegge småbilmarkedet med de sosiale konsekvenser det ville innebære, mener Xavier Karcher - directeur generale hos Citroën.
29.Leiemorderne og de syriske lederne i Damaskus som dirigerte dem, skal vite at de aldri kan ødelegge det palestinske folks vilje og fasthet til å gjennomføre sin revolusjon, sa Arafat ifølge det jordanske nyhetsbyrået Petra.
30.Nei, vi ønsker ikke å ødelegge norsk ishockeys renomme.
Liknende ord

 
 

ødelegge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ødeleggeødeleggendeødelagt
Indikativ
1. Presens
jegødelegger
duødelegger
hanødelegger
viødelegger
dereødelegger
deødelegger
8. Presens perfektum
jeghar ødelagt
duhar ødelagt
hanhar ødelagt
vihar ødelagt
derehar ødelagt
dehar ødelagt
2. Preteritum (Fortid)
jegødela
duødela
hanødela
viødela
dereødela
deødela
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ødelagt
duhadde ødelagt
hanhadde ødelagt
vihadde ødelagt
derehadde ødelagt
dehadde ødelagt
4a. Presens futurum
jegvil/skal ødelegge
duvil/skal ødelegge
hanvil/skal ødelegge
vivil/skal ødelegge
derevil/skal ødelegge
devil/skal ødelegge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ødelagt
duvil/skal ha ødelagt
hanvil/skal ha ødelagt
vivil/skal ha ødelagt
derevil/skal ha ødelagt
devil/skal ha ødelagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ødelegge
duville/skulle ødelegge
hanville/skulle ødelegge
viville/skulle ødelegge
dereville/skulle ødelegge
deville/skulle ødelegge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ødelagt
duville/skulle ha ødelagt
hanville/skulle ha ødelagt
viville/skulle ha ødelagt
dereville/skulle ha ødelagt
deville/skulle ha ødelagt
Imperativ
Bekreftende
duødelegg
viLa oss ødelegge
dereødelegg
Nektende
duikke ødelegg! (ødelegg ikke)
dereikke ødelegg! (ødelegg ikke)
Dine siste søk