Norsk-Engelsk oversettelse av ømtålig

Oversettelse av ordet ømtålig fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ømtålig på engelsk

ømtålig
formåladjektiv fragile, breakable, frail
  matvareradjektiv perishable
  situasjonadjektiv touchy, delicate
Synonymer for ømtålig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Erotikk er jo et ømtålig emne, sier Ann Thorstensen.
2.Hvilket skulle bety at også her ekskluderer kunnskap kjærlighet, og at revolusjonen fremdeles er et noe ømtålig punkt ?
3.Seksualitet er et spesielt vanskelig og ømtålig tema blant psykisk utviklingshemmede, og vi vet svært lite om hvordan de ser på det i forhold til sin egen kropp.
4.1984), berører Per Lønning et meget ømtålig emne ; nasjonalitet og nasjonalisme.
5.At departementet ikke har gjort seg opp en selvstendig mening på dette tidspunkt, bare understreker hvor ømtålig spørsmålet er.
6.Denne hastverkpregede håndtering av en ytterst alvorlig og ømtålig sak virker lite tillitvekkende.
7.Det er et ømtålig emne. og ikke uventet har debatten vært preget av overspill, tendensiøse påstander og svarthvitttenkning.
8.Dette spørsmålet er likevel på langt nær så ømtålig som nasjonalitetsspørsmålet.
9.Dette tyder på at bensinprisene er et ømtålig tema, og Personbilutvalget går jo inn for at Staten skal få kompensert for mindre inntekter fra bilsalget gjennom høyere avgifter på bensin, sier Jakobsen.
10.Et spesielt ømtålig og vanskelig tema er seksualitet.
11.Et ømtålig tema i USA idag er den store strøm av flyktninger fra El Salvador.
12.For den greske regjering er dette et høyst ømtålig tema, noe som ikke minst kommer til uttrykk ved at den bestemt søker å hindre utenlandske journalister i å gi spørsmålet publisitet.
13.Gammelt sprengstoff kan være ømtålig, så de varslet politiet omgående.
14.Man visste ikke hva som var foregått i Lybia, men fikk tidlig kontakt med en bofast kontakt som sa at saken var" meget ømtålig", viser et UDnotat.
15.Senterpartiets parlamentariske leder, Johan Buttedahl, sa at denne saken var både vanskelig og ømtålig, men det hersker liten tvil om at Regjeringens fortolkning av Grunnloven som går ut på at Treholt kan fratas sin lønn, også er i overensstemmelse med hva folk flest finner er rimelig.
16.Squash er ømtålig for støt, så far varlig med den.
17.Utlevering av mistenkte IRAterrorister fra Eire til NordIrland eller England er et meget ømtålig juridisk og politisk spørsmål i Dublin.
18.VI har merket oss at samferdselsministeren allerede har gitt uttrykk for at bensinprisene er et ømtålig tema.
19.Ømtålig - fordi regjeringen i Ankara med jevne mellomrom utnytter den tyrkiske minoritet som politisk pressmiddel i den gresktyrkiske konflikten.
20.Det er blitt en ømtålig sak, sies det på organisasjonshold.
21.Antydningene om at dikteren kan ha hatt en kriminell, seksuell dragning mot mindreårige, synes så løst begrunnet og er så sensasjonspreget ømtålig at bare et hint fremhever seg som uforholdsmessig.
22.Begivenhetene i det siste har vist hvor ømtålig saken er for statsminister Gonzales regjering og ikke minst i den spanske opinion.
23.Behandlingen av asylsøkere og spørsmålet om de kan tas imot eller avvises på grensen og sendes tilbake, er ømtålig for flere land i VestEuropa, og forhandlingene her i Geneve har derfor stort sett foregått i lukkede møter.
24.De finske myndigheter står derfor også overfor en ømtålig sak, ikke minst efter at lnadets president Mauno Koivisto 1. nyttårsdag gjentok Urho Kekkonens appell om at krysserraketter helt og holdent bør forbys.
25.De som broderer avgjør hva som er mulig av skygger og rammer, det er et ømtålig håndverk.
26.Det er i det hele tatt et ømtålig emne.
27.Dette emnet er, på grunn av Kennedyfamiliens historie, så ømtålig at Jacqueline Kennedy tok avskjed i protest fra et New Yorkforlag som utga boken.
28.Dette er et meget ømtålig tema for de tyrkiske myndigheter.
29.For Sverige, som internasjonalt er svært aktivt i freds og nedrustningsspørsmål, er våpeneksporten et ømtålig tema.
30.For bankene har innføringen av priser på betalingstjenestene vært en meget ømtålig sak.
Dine siste søk