Norsk-Engelsk oversettelse av advent

Oversettelse av ordet advent fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

advent på engelsk

advent
religionsubst. Advent
Liknende ord

 
 

Wiki
Advent er en kristen årstid som markerer forberedelse til juletiden. Navnet kommer fra latin Adventus (Redemptoris), «(Herrens) ankomst». Første søndag i advent er første dag i kirkeåret.

Fler eksempler
1.Advent og vår setter begge uvilkårlig i gang kriblende forventning.
2.Adventstiden avføder julefeiringen i den forstand at julen bærer preg av den måte vi har feiret advent på.
3.Både advent og jul bestemmer nemlig takten.
4.Det er noe rart med denne mørketidens vårfornemmelse som advent skaper.
5.For det jeg ser frem til, vil uvilkårlig sette sitt preg på min advent.
6.Første søndag i advent, 2. desember, er arbeidene ferdige.
7.Første søndag i advent ble en dag med varierte aktiviteter i et hittil snefattig land.
8.Hvorfor er julen så folkelig populær med sin foregående advent, mens fastetiden, som fører oss frem til påskens kors, ikke på samme måte finner sin selvfølgelige plass i folkelivet ?
9.I" Grisen som ville til himmels"," Godnatthistorie i advent" og på en annen måte i" Faren som vart for stor" er det eksempler på noe av det som gjør de gode historiene gode, men så skjærer de på vesentlige punkter ut.
10.I den engelske feiring av advent og jul står tradisjonen med De 9 lesninger, eller Festival of 9 Lessons, meget sterkt.
11.Kommandør Martin Högberg leste juleevangeliet, og ordfører Albert Nordengen talte nydelig om advent, tiden da alle venter på det store lys og den store forsoning.
12.La oss heller si det slik at komplekset advent / jul (de to henger jo sammen !) er en velegnet ouverture til en konsert som kommer til å vare et helt år.
13.Men nå foreligger den nye," Ære være Gud" heter den og skal efter planen tas i bruk av menighetene første søndag i advent, altså neste søndag.
14.Men om adventstiden avføder julen, så er det like sikkert at jeg gjerne former min advent efter det bilde jeg har av den ideelle jul. Det er hva jeg legger i feiringen av høytiden som bestemmer hvordan jeg forbereder meg til den.
15.Når første søndag i advent opprinner og julegranen tennes, har forretningene sine mer eller mindre forlokkende julevinduer klare.
16.Og akkurat der kolliderer og samstemmer forventningene til kirkemøtet og til advent på samme tid.
17.Om tidspunktet var valgt med omhu i den kirkelige kalender, midt i overgangen mellom to kirkeår - mellom Domssøndag og 1. søndag i advent - vet ikke vi som fulgte det hele fra sidelinjen, men tidspunktet gjenspeiler endel av de følelser dette nye setter i gang.
18.Vi ønsket at søndagen skulle få dette temaet nettopp fordi det er den internasjonale menneskerettighetsdagen 10. desember, og at vi i årene fremover kan gjøre menneskerettighetene til tema annen søndag i advent, sier han håpefullt.
19.Advent betyr egentlig" ankomst" og sikter til at Jesus ble født juleaften, og at han en gang skal komme igjen.
20.Andre ventureselskaper utenfor USA som samarbeider i Advent International har en ytterligere forvaltningskapital på nær 400 millioner dollar.
21.De ligger godt an med juleforberedelsene, kanskje så bra at de kan ta seg fri siste søndag i advent...
22.Den blir lansert 2. oktober, og vil offisielt bli tatt i bruk i kirkene 1. søndag i advent.
23.Det nye selskapet vil bli drevet av det amerikanske TA Associates og deres selskap Advent International.
24.Ellers har jeg gledet meg til advent med Bestebarnet.
25.Ellers åpner julegatene den første søndagen i advent, som er 1. desember, og desember blir en festlig måned i Helsingfors.
26.Formelt skal hver enkelt menighet vedta innføringen av den nye salmeboken med sikte på å ta den i bruk 1. søndag i advent iår.
27.Fra 2. søndag i advent vil det med jevne mellomrom ble gudstjenester og møter på urdu og punjabi i Første metodistkirke på Grünerløkken.
28.Kommende søndag er 1. søndag i advent, nytt kirkeår og premieredag for den nye" Norsk Salmebok" i Den norske kirkes menigheter.
29.Med adventen begynner forberedelsene til jul. Advent rommer forventning og glede.
30.Mellomkirkelig Råd og Bispemøtets arbeidsutvalg hadde varslet at annen søndag i advent skulle vies samvittighetsfanger, men flere kirker fulgte ikke opp.
Dine siste søk